Naslovnica

 

KNJIGA

Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov : podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja.


Brooks, C.; Warren, R. P. Understanding poetry. 3rd ed. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1960.

Obrada jezika i prikaz znanja / uredili Slavko Tkalac, Miroslav Tuđman. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 1993.


RAD U ZBORNIKU, ESEJ U ZBIRCI I SL.

Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov rada : podnaslov. // Naslov zbornika / podatak o uredniku. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja. Str. početna-završna.


rad u zborniku

 

Stipčević, A. Cenzura kao ograničavajući faktor u širenju informacija. // Informacijske znanosti i znanje / uredili Slavko Tkalac, Miroslav Tuđman. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 1993. Str. 131-138.

 

natuknica u enciklopediji


Bibliografija. // Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. 3. izd. Zagreb : JLZ, 1977-1985. Sv. 1. 1977.

 

poglavlje u knjizi

 

Od renesanse do francuske revolucije. // Povijest knjige / Aleksandar Stipčević. Zagreb : Matica hrvatska, 1985. Str. 123-333.

 

ČLANAK U ČASOPISU

 

Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov rada : podnaslov. // Naslov časopisa. Oznaka sveska/godišta, broj(godina), str. poč-završna.

Rusan, I. Neki aspekti primjene ekspertnih sistema u bibliotekarstvu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 31, 1/4(1988), str. 139-144.

Kniesner, D. L. But is it an online shelflist? : classification access in eight OPACs. // Cataloging and classification quarterly. 20, 4(1990), str. 5-21.

 

JEDINICA S INTERNETA

 

ftp izvori

Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), ftp adresa zajedno s potpunom stazom pristupa direktoriju na kojem se nalazi dokument i datum pristupa

Bruckman, Amy. Approaches to managing deviant behavior in virtual communities. Apr. 1994. ftp://ftp.media.mit.edu/pub/asb/paper/deviance-chi94.txt. (04.12.1994.)


telnet izvori

Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), potpuna telnet adresa s uputama o pristupu (login i passwd), datum pristupa dokumentu.

traci (#377). DaedalusMOO Purpose Statement. DaedalusMOO. telnet://daedalus.com:7777, help purpose. (30.04.1996.).

 

gopher izvori

Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), podatke o tisku, gopher adresu i stazu pretraživanja te datum pristupa izvoru.

The Netoric Project. gopher://kairos.daedalus.com:70/00ftp%3APub%3AACW%3ANETORIC%3A-Welcome- (13.01.1996.)


www izvori

Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), naslov potpunog djela (italic), potpuna http adresa, i datum pristupa dokumentu.

 

članak u elektoničkom časopisu:


Stojanovski. J. Croatian libraries : the war is behind us what brings the future? // Ariadne. The Web version (1996), 5. URL:http://www.ukoln.ac.uk/ariadne/issue6. (13.06.1997.).

 

tekst na web stranici:

 

Burka, Lauren P. A hypertext history of multi-user dimensions. The MUDdex. 1993.
URL: http://www.apocalypse.org/pub/u/lpb/muddex/essay/. (05.12.1994.).


listserv, newsgroup, e-mail

Ime(na) autora (ako je/su poznata), predmet poruke (subject ), datum poruke ako se razlikuje od datuma kad je pročitana, adresa listserv ili newslist računala poslužitelja i datum čitanja poruke. Kod privatnih e-mail poruka izostavlja se adresa.

 

listserv:


Miller, Anne S. Anniversary of the first computer. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. (20.05.1998.).

 

newsgroup:


Seabrook, Richard H. C. Community and Progress. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. (22.01.1994.).

 

e-mail:


Thomson, Barry. Virtual Reality. Privatna poruka. (25.01.1995.).

 

Priredila: Aida Slavić

 

 

Kako mora izgledati seminarski rad?

 

Seminarski rad:

 • Općenito, seminarski rad mora imati sljedeće dijelove:
     • naslovni list
     • list sa sadržajem
     • tekst rada (uvod, glavnu temu (po potrebi u više zasebnih poglavlja), zaključak, literaturu)
     • priloge (ako ih ima)
     • popis korištene literature

 

Izgled seminarskog rada:

 • Seminarski rad treba biti napisan jednom (istom) vrstom slova veličine 12 točaka
 • Prored među redcima mora biti 1,5 redak
 • Naziv pojedinih poglavlje rada mora biti ispisan veličinom slova od 14 točaka
 • Listovi seminarskog rada moraju biti folijirani,a stranice paginirane

 

Naslovni list seminarskog rada sadrži:

 • Naziv Fakulteta, Odsjeka, te podatak o ak. god., a svi podaci moraju biti smješteni na vrhu naslovnice, centirani i ispisani velikim slovima veličine 16 točaka
 • Ime i prezime studenta treba biti napisano pri sredini naslovnog lista, centrirano, slovima veličine 16 točaka
 • Naslov rada koji mora biti ispisan masnim slovima (bold), centrirano, ispod imena i prezime studenta, slovima veličine 16 točaka
 • Naziv vrste rada (seminarski rad) treba biti ispisan ispod naslova rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka
 • Naziv kolegija i vrsta studija trebaju biti ispisani nekoliko redaka ispod naziva vrste rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka
 • Na samom dnu naslovnog lista potrebno je napisati mjesto te godinu nastanka rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka

 

List sadržaja sadrži:

 

 • Na zasebnom listu popis naslova svih poglavlja u radu i brojeve početnih stranica svakog poglavlja. Ovi podaci moraju biti ispisani slovima veličine 12 točaka, osim naziva samog lista sadržaja (tj. Sadržaj), koji mora biti ispisan slovima veličine 14 točaka

 

Poglavlja seminarskog rada:

 

 • Naslovi poglavlja moraju biti ispisani slovima veličine 14 točaka, dok sam sadržaj poglavlja mora biti ispisan slovima veličine 12 točaka

 

Literatura korištena za nastanak seminarskog rada:

 

 • Literatura korištena za nastanak seminarskog rada mora biti navedena abecednim redoslijedom

Prilikom predaje diplomskog rada u Tajništvu Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti studenti su dužni ispuniti priloženi obrazac koji će dozvoliti (ili ne dozvoliti) da njihov rad bude javno dostupan svima.

 

Obrazac Izjave o pohrani ocjenskog rada u digitalni repozitorij Knjižnice FF-a  moguće je preuzeti na sljedećoj adresi:

http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/kdokumenti/repozitorij/izjava-dig-arhiv.doc

OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI PRIPREMAJU DIPLOMSKI RAD

 

U skladu s odlukom Odsjeka od 15. ožujka 2006. studenti koji pristupaju obrani diplomskog rada dužni su konačnu verziju diplomskog rada dostaviti u digitalnom obliku na CD-u u knjižnicu Odsjeka (nova zgrada knjižnice FF-a).

Obrazac za prijavu diplomskog rada potrebno je popuniti, potpisati, te osobno dostaviti, poslati poštom ili faxom Tajništvu Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.

                

Obrazac ua prijavu diplomskog rada (.doc)

Obrazac za prijavu diplomskog rada (.pdf)

 

U skladu s odlukom Odsjeka od 15. ožujka 2006. studenti koji pristupaju obrani diplomskog rada dužni su konačnu verziju diplomskog rada dostaviti u digitalnom obliku na CD-u u knjižnicu Odsjeka (nova zgrada knjižnice FF-a).

Potkategorije

Ljetni i jesenski rok 2020/21. - prof. dr. Daniela Živković

Prof. dr. Daniela Živković će ispite održavati kao e-testove u rokovima najavljenim u rasporedu ispitnih rokova. Nije se potrebno posebno najavljivati za ispit. Studenti će u Omegu dobiti lozinku pristupa testu u zakazano vrijeme. Adresa za kontakt je isključivo: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rokovi: 10. i 24. lipnja 2021. te 8. srpnja 2021.

Digitalna knjižnica 1 u 17h

Digitalna knjižnica 2 u 18h

Informacijski izvori i služba u 17,30h

Osnove bibliotekarstva u 19h

Sveučilišno knjižničarstvo u 18,30h

Pristup je moguć svakom testu 30 minuta.

 

 

Ispiti iz kolegija Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave u školskoj knjižnici, Seminar iz UDK, Klasifikacijski sustavi održat će se 13.2.2021. i 27.2.2021. od 10 sati.Izlazak je potrebno prijaviti preko Omege.