Naslovnica

Obvezni kolegiji:

V. semestar

 • Knjižnično poslovanje i upravljanje I - 30 sati (3 boda)
 • Vježbe iz knjižničnog poslovanja i upravljanja I - 20 sati (2 boda)
 • Informacijska tehnologija - 20 sati seminar (2 boda)
 • Bibliografska organizacija i kontrola I - 30 sati (3 boda)
 • Vježbe iz bibliografske organizacije i kontrole I - 20 sati (2 boda)

VI. semestar

 • Klasifikacija i klasifikacijski sustavi - 30 sati (3 boda)
 • Vježbe iz klasifikacije - 20 sati (2 boda)
 • Izborni kolegij - 30 sati (3 boda - položen predmet)
 • Izborni kolegij - 20 sati (2 boda - kolokvij)

VII. semestar

 • Informacijska služba - 30 sati (4 boda) *
 • Bibliografska organizacija i kontrola II - 30 sati (4 boda)
 • Izborni kolegij - 30 sati (3 boda - položen predmet)

* Sluša se u jednom od navedenih termina

VIII. semestar

 • Informacijska služba - 30 sati (4 boda) *
 • Izborni kolegij - 30 sati (3 boda)
 • Seminarski rad 1 (2 boda)
 • Seminarski rad 2 (2 boda)
 • Seminarski rad 3 (3 boda)
 • Praktični rad (5 bodova)**
 • Izrada diplomskog rada (10 bodova)

* Sluša se u jednom od navedenih termina

** Za rad u knjižnici

Izborni kolegiji:
(Maksimalni broj prijavljenih osoba po jednoj listi za izborne predmete je 15. Neki izborni predmeti će se održati u dva ili više navrata)

Položeni kolegij nosi 3 boda dok kolokvirani nosi 2 boda

 • Povijest knjige i knjižnica
 • Društveno korisno učenje u knjižnici
 • Baze podataka
 • Informacijska tehnologija II
 • Statistički postupci u informacijskim djelatnostima
 • Narodne knjižnice
 • Školske knjižnice
 • Dječje knjižnice
 • Visokoškolske knjižnice
 • Specijalne knjižnice
 • Nacionalne knjižnice
 • Sustavi za predmetno označivanje i pretraživanje
 • Uvod u tezaurus
 • Zaštita knjižnične građe
 • Knjižnično poslovanje i upravljanje II
 • Knjiga i čitanje
 • Nakladništvo i knjižarstvo
 • Izložba u knjižnici
 • Informacijski izvori na Internetu
 • Multimedijalni pristup lektiri
 • Digitalizacija
 • Pravni propisi i norme za knjižnice
 • Nastava uz primjenu računala
 • Citiranje izvora
 • Digitalna knjižnica

Obavezna izrada diplomskog rada - 8. semestar - 10 bodova (200 sati)

Vježbe na računalima izvode se u informatičkoj učionici Filozofskog fakulteta (A-212a), a planiraju se posjete knjižnicama izvan Zagreba.