Naslovnica
Irena Kranjec

Irena Kranjec

Voditeljica Zbirke za informacijske znanosti

Knjižnica: soba 1.4.

MailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Telefon: 01/4092-217

 

Životopis

Irena Kranjec rođena je 9. ožujka 1973. u Požegi. Osnov­nu i srednju školu (kulturno-umjetničko usmje­renje) završila je u Bjelovaru. Na Filozofskom fa­kultetu u Zagrebu diplomirala jednopredmetni studij sociologije te dodatni dvogodišnji studij bibli­otekar­stva. Od 1997. do 1999. boravi u Notting­hamu, Ve­lika Britanija gdje se školuje na Broxtowe Collegeu (NEBS Management Introductory Award at Certificate Level) i Cla­rendon Col­legeu (The Chartered Institute of Marketing Certificate in Marke­ting).

Od 1999. do 2002. zaposlena u Narodnoj knjižnici “Petar Preradović” Bjelo­var, a od 2002. voditeljica je knjižnice Odsjeka za informacijske znanosti na Fi­lozof­skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2008. glavna je urednica No­vosti Hrvatskoga knjižničarskog društva. Od 2008. do 2012. glavna je ured­nica niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Za Hrvatsko knjižničarsko društvo prevodi članke za zbornike sa stručnih skupova, a do sada je prevela i više stru­čnih publikacija: Smjernice za knjižnične usluge za djecu, Smjernice za audio­vizualnu i multimedijsku građu u knjižnicama i drugim ustanovama, Na­rodna knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga, Po­stojana knjižnica autora Micheala Gormana, IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za školske knjižnice, Smjernice za knjižnične usluge za bebe i djecu rane dobi i Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom. Od 2011. do 2018. godine bila je v.d. voditeljica Knjižnice Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.