Naslovnica

Vjera LopinaDr. sc. Vjera Lopina, viši asistent

Konzultacije: utorak 14:00-15:30, soba E-314

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/409-2318

 

Životopis

Vjera Lopina rođena je 9. travnja 1961. u Zagrebu, maturirala na Klasičnoj gimnaziji. Studij opće lingvistike i talijanskoga jezika i književnosti na Filo-zofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 1979./80., diplomirala 26. 10. 1983. Studij klasične filologije na istom Fakultetu upisala 1981./82., a studij Društveno-humanističke informatike 1984./85. i oba studija apsolvirala. Postdiplomski studij Kultura istočnojadranske obale upisala je 1986. na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

Od 1985. do 1991. radila je u Staroslavenskom zavodu Instituta za filologiju i folkloristiku u Zagrebu, 1988. izabrana je u zvanje istraživača-suradnika. Od 1986./87. honorarno je predavala na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1991. zaposlena je kao mlađa asistentica na Odsjeku za informacijske znanosti. Sudjeluje u nastavi iz kolegija Infopraktikum 1, Uvod u društveno-humanističku informatiku, Uvod u programiranje, Kriptologija, Umjetna inteligencija i Zaštita podataka. Surađivala je na projektima Modeli znanja i komunikacijski obrasci, Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, Strojno razumijevanje hrvatskoga jezika te Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja. Na studiju Poslovne informatike predavala je od 1994. do 1998. predmet Zaštita podataka.

Magistrirala je 27. 10. 1999. obranivši magistarski rad pod naslovom Strojna obrada imenične morfologije u pisanome hrvatskom jeziku. U suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti izabrana 10. 02. 2000.

Doktorsku disertaciju pod naslovom Računalna obrada jezika i stila u pjesništvu A. B. Šimića obranila je 2012. godine.

Sudjelovala je na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (u Italiji, Finskoj, Češkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini), na nekima s referatom, te nekoliko puta kao članica Organizacijskoga odbora.

Objavila je 14 znanstvenih radova u stručnim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova.

  

Područja interesa:

  • Kriptologija
  • Kompjuterska lingvistika
  • Korpusna lingvistika
  • Lingvistička statistika

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  

Projekti:

  • Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja
  • Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije


Kolegiji:

  • Kriptologija
  • Vježbe iz programiranja 1