Naslovnica

Petra Bagodr. sc. Petra Bago, izv. prof.

Konzultacije: četvrtkom 17:00-18:00, online (via BigBlueButton ili Zoom) ili soba E-315 (uz prethodni dogovor); najava mailom

Mail: pbago(at)ffzg.unizg.hr

LinkedIn: https://hr.linkedin.com/in/petrabago

NLP grupa: http://nlp.ffzg.hr/

Telefon: 01/4092-323

 

Životopis:

 Petra Bago (matični broj znanstvenika: 314883) rođena je 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Zagrebu, Bernu (Švicarska) i Sofiji (Bugarska). V. gimnaziju prirodoslovno-matematičkog usmjerenja završava u Zagrebu.

Godine 2003. upisuje Filozofski fakultet, smjer informacijskih znanosti i etnologije i kulturne antropologije. Od 2004. sudjeluje u nastavi kao demonstratorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Kao suautor 2006. godine prima Rektorovu nagradu za studentski znanstveni rad pod naslovom Računalna priprema, obrada i prikaz sedmojezičnog rječnika Petera Lodereckera povodom 400. godišnjice izdavanja izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i Nikole Ljubešića, tadašnjeg znanstvenog novaka na Odsjeku. Diplomirala je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti i Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju 2008. godine.

Akademske godine 2008./2009. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za informacijske znanosti. Od 2009. zapošljava se na istom odsjeku kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa. Doktorirala je u rujnu 2014. s naslovom "Model višerazinske prezentacije tekstova starijih hrvatskih rječnika" koju je izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i doc. dr. sc. Nikole Ljubešića.

Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskoj i diplomskoj razini na kolegijima Obrada teksta i jezika, Jezične baze podataka,  Prikaz rječničkog znanja. Kontinuirano se stručno usavršavala na brojnim konferencijama, seminarima, ljetnim školama i certificiranim tečajevima.

U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2016. godine, a 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docentice. U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 2022. godine, a 2023. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Od 2017. Predstojnica je Katedre za obradu prirodnog jezika, leksikografiju i enciklopedistiku.

Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu, te pasivno njemačkim, francuskim i španjolskim.

 

Područja interesa:

 • digitalna humanistika
 • obrada prirodnog jezika
 • e-leksikografija
 • enciklopedika
 • kodiranje teksta
 • statistička analiza teksta

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Google Scholar profil

 

Projekti:

 • Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu "e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems" (2021-2024).
 • Suradnica na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost "Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma (RETROGRAM)" (2019-2023).
 • Voditeljica hrvatskog tima projekta financiranog od strane Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe FacilityCEF) "PRINCIPLE - Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering" (Grant Agreement No. INEA/CEF/ICT/A2018/1761837; rujan 2019 - kolovoz 2021) [https://principleproject.eu/]
 • Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development” (2019-) [https://rural.ffzg.unizg.hr/]
 • Zamjenica člana upravnog odbora COST Akcije "enetCollect - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques" (CA16105; 2017-2021) [https://enetcollect.eurac.edu/]
 • Voditeljica hrvatskog tima znanstvenog Erasmus+ KA2 projekta “DigiLing - Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics” (2016-2019) [http://www.digiling.eu/, https://learn.digiling.eu/]
 • Lokalna organizatorica seminara na SNSF (Swiss National Science Foundation) SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) projektu 160501: Regional Linguistic Data Initiative (ReLDI)
 • Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe” (2015-2017)
 • Suradnica na projektu Europskog strukturnog i investicijskog fonda “MemAzija – Algoritmi za pamćenje i njihova primjena u azijskim jezicima
 • Koordinatorica projekta suradnje gospodarstva i znanstvenih institucija "Upravljanje znanjem"
 • Suradnica na projektu Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada" (2015-2016)
 • Suradnica na znanstvenom projektu “Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet”, financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

 

Međunarodni programski i recenzentski odbori: :

 • International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA) (recenzentica)
 • Journal of Computing and Information Technology (CIT) (recenzentica)
 • FLUMINENSIA: Časopis za filološka istraživanja (recenzentica)
 • Češka zaklada za znanost (recenzentica)
 • H2020 ICT (recenzentica)
 • Izdavač John Wiley & Sons, Inc. (recententica)
 • ACH2021 (recenzentica)
 • Studia Lexicographica - časopis Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (članica uredništva i recenzentica)
 • Rasprave - časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (recenzentica)
 • E-rječnici i e-leksikografija (članica Programskog odbora)
 • INFuture (The Future of Information Sciences); 2019- (članica Programskog odbora i recenzentica)
 • KEOD (Knowledge Engineering and Ontology Development) konferencija; 2017, 2018, 2019, 2020 (članica Programskog odbora i/ili recenzentica)
 • Digital Humanities 2020 - Intersections/Carrefours - konferencija Alliance of Digital Humanities Organizations (recenzentica)
 • ACH2019 - konferencija Association for Computers and the Humanities (recenzentica)
 • EADH 2018 - konferencija European Association for Digital Humanities (recenzentica)
 • Poslijedoktorski program LEaDing Fellows (recenzentica)

 

Kolegiji:

Preddiplomski studij

 • Obrada teksta i jezika
 • Jezične baze podataka
 • Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika
 • Računalne mreže (2008./2009.-2015./2016.)

Diplomski studij

 • Uvod u leksikografiju
 • Osnove programiranja za filološka istraživanja
 • Korpusna leksikografija
 • Računalna obrada povijesnih tekstova
 • Prikaz rječničkog znanja

Kontakt


Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4092302, primanje poziva 14.00-15.30
Fax: 01/4092438
Fax Filozofskog fakulteta: 01/6156879