Naslovnica

darko sailing portraitDr. sc. Darko Babić, docent

Konzultacije

 - zimski semestar, utorak 14:00-15:30, soba E-316

 - ljetni semestar, srijeda 15:00-16:30, soba E-316

E-pošta: dbabic(at)ffzg.hr

Telefon: 01/409-2348, Fax: 01/4092-431

 

Životopis:

Dr. sc. Darko Babić znanstveni je suradnik, docent na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavač je na preddiplomskom studiju informacijskih znanosti i diplomskom studiju smjer muzeologija i upravljanje baštinom.
Rođen je 6. ožujka 1973. godine u Zagrebu gdje je završio osnovu i srednju školu (usmjerenje opća elektronika), te četverogodišnji studij etnologije i informatologije, smjer muzeologija. Tokom studija radi kao asistent na Hrvatskoj radio televiziji (1995.), kao suradnik Koncertne direkcije Zagreb (1997., 1998. i 1999.) te kao pomoćni arhivist na Općinskom sudu u Zagrebu (2000.-2001.). Nakon studija preuzima mjesto voditelja međunarodnog projekta Promoting Solidarity - School Connectivity in Southeast Europe and USA, a od 1. rujna 2004. godine zaposlen je kao znanstveni novak na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tokom 2008. godine koristi istraživačku stipendiju usavršavajući se na Sveučilištu u Barceloni (Departament de Didàctica de les Ciències Socials, Facultat de Formació del Professorat), uz još 6 drugih kratkoročnih stipendija tokom poslijediplomskog studija koji završava obranom disertacije pod naslovom Koncept upravljanja baštinom unutar teorijskog okvira informacijskih i komunikacijskih znanosti: baštinska pismenost. U Registar znanstvenih istraživača Republike Hrvatske upisan je pod rednim brojem 263221.

Darko Babić aktualni je predsjednik (od 2016.) Međunarodnog komiteta za obrazovanje muzejskih djelatnika (ICTOP) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM, pri UNESCO) koji savjetuje institucije koje provode muzejske/baštinske obrazovne programe, upravnog odbora Hrvatskog komiteta Međunarodnog savjeta za muzeje (predsjednik istog od 2014. godine), savjetodavnog odbora Europske asocijacije za interpretaciju baštine, te muzejski savjetnik Europskog Muzejskog Foruma. Član je uređivačkog odbora časopisa 'Her&Mus. Heritage and Museography' (Sveučilište u Barceloni & Ediciones Trea, Gijón, Španjolska), časopisa 'Museologica Brunensia' (Masarykovo Sveučilište, Brno, Česka Republika) i časopisa Informatica Museologica (MDC, Zagreb), te redoviti recenzent radova za 'International Journal of Heritage Studies' (Routledge, UK) i 'Museum History Journal' (Maney Publishing & Left Coast Press).
Aktivno sudjeluje u različitim međunarodnim i nacionalnim projektima, povremeni je autor muzeoloških koncepcija, te redoviti recenzent i savjetnih baštinskih projekata. Razradio je i uveo novi kolegij Interpretacija baštine (2011), a trenutno je izvođač kolegija: Upravljanje baštinom, Marketing baštine, Baština i razvoj i Interpretacija baštine.

 

Područja interesa:

 • studij(i) baštine
 • interpretacija i upravljanje baštinom
 • baština i razvoj
 • baštinska pismenost i edukacija
 • baština Sredozemlja

 

Projekti:

Voditeljstvo projekta/radnih paketa međunarodnih projekata

 • EU Lifelong Learning Programme - Grundtvig Multilateral // Naziv projekta: Heritage Interpretation for Adult Learning (12/2013-08/2016). Transnacionalni voditelj projekta : Landcommanderij Alden Biesen, Belgija / voditelj projekta za Hrvatsku (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): dr.sc. Darko Babić
 • South East Europe Transnational Cooperation Programme // Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience- SAGITTARIUS (03/2012-06/2014). Glavni voditelj: University of Aegean, Grčka / voditelj projekta za Hrvatsku (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): dr.sc. Darko Babić
 • Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010 (EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI) // Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (12/2011-07/2014) // Provoditelj: Sveučilište u Zagreb. Glavni voditelj: dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (dr.sc. Darko Babić, voditelj paketa za muzeje/baštinu)

Sudjelovanje u nacionalnim projektima u znanosti i razvoju:

 • Fond za Razvoj Sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu // Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: razvoj i perspektive (01/2012-01/2013) // Provoditelji: Filozofski fakultet, Agronomski fakultet, Arhitektonski fakultet i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu // Voditelj projekta: dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (dr.sc. Darko Babić, koordinator paketa za muzeje/baštinu)

 

 Članstva:

 • ICOM - Međunarodni savjet za muzeje (pri UNESCO-u) // od 2010-2016. član Izvršnog Odbora, te od 2016. predsjednik Međunarodnog komiteta za obrazovanje muzejskog osoblja (ICTOP) // od 2011-2014. član odbora Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, a od 2014. predsjednik ICOM Hrvatska
 • Interpret Europe - Europska asocijacija za interpretaciju baštine // od 2010. član Nadzornog odbora asocijacije
 • Europski muzejski forum // od 2010. muzejski savjetnik EMF-a
 • ICOMOS - International Council on Monuments and Sites (pri UNESCO) / član
 • HED - Hrvatsko etnološko društvo

 

 Kolegiji (diplomski studij, muzeologija i upravljanje baštinom):

 • Interpretacija baštine
 • Upravljanje baštinom
 • Marketing baštine
 • Baština i razvoj

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)