Ispitni rokovi

Akademska godina 2021-2022

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: VideoLab

Projekt “VideoLab” je osmišljen kao interdisciplinarna radionica kako bi se studenti različitih studijskih pozadina mogli uskladiti. Primarni cilj projekta je naučiti djecu - polaznike radionice o pravilnom ponašanju i kulturi na internetu. VideoLab također uči polaznike osnovama snimanja i video montaže: kako snimati, što se smije snimati, a što se ne smije; gdje se može uploadati sadržaj koji snimimo, što možemo koristiti za snimanje, itd. VideoLab ne uključuje samo praktično znanje o snimanju i montaži, već nastoji polaznike potaknuti na razmišljanje o tehnologiji: kako smo došli do današnje tehnologije, što smo koristili prije mobitela, što prethodi filmu i što je sve dovelo do današnjeg oblika snimanja i slikanja. Na taj način radionica poprima interdisciplinarni oblik i postiže različite ciljeve. Polaznici su se po prvi puta susreli s poviješću tehnologije o kojoj se malo govori u školi. Naposljetku, radionica je potaknula polaznike da postanu aktivni članovi internetske zajednice, umjesto pasivnog “scrollanja” po društvenim mrežama. Partner na projektu bila je udruga „Menora“. Projekt je oplemenjen nastupom udruge “Cirkorama” koji je radionici dao zabavan karakter, osim isključivo edukativnog.

Poveznica na Google site: https://sites.google.com/view/dku-projekt-videolab/projekt-videolab

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/i/-j3ui0kcrtet/videolab/

 

Projekt 2: Medijska edukacija djece - MED

Ciljna skupina ovog projekta su djeca mlađeg uzrasta. Točnije, to su učenici koji pohađaju prve i druge razrede osnovne škole Trnjanska. Sudionike ovog projekta je bilo potrebno upoznati s tematikom medija budući da su mladi oblikovani takvim sadržajima u većoj mjeri nego što su svjesni. Za partnersku instituciju izabrana je Knjižnica Savica. Mentorica na ovom projektu bila je knjižničarka gđa Snježana Ercegovac.

Koristi koje je ova radionica imala na učenike su mnogobrojne. Upoznati su sa temeljnim pojmovima vezanim uz medije i načine na koji oni komuniciraju s konzumatorima. Također, upozoreni su na mnoge prikrivene opasnosti do kojih korištenje medija s manjkom razumijevanja može dovesti. Ove lekcije su od posebne važnosti za mlade obzirom da je konzumacija medija u nesrazmjernom porastu s edukacijom o kakvoći medijskih sadržaja. Nužno je staviti naglasak na edukaciju o medijskim sadržajima kako bi pojedincima omogućili bolje razumijevanje svijeta koji ih okružuje.

Poveznica na Google site: 

https://sites.google.com/d/1caX2Mh_ZTAYQIG3JLqtBaAy99-jQkqTu/p/13CZNkr0dJpeRcP2dBiv49ddNdpDhVB7E/edit

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/view/oyzfqJttdDqIWzpyRuz7/

 

Projekt 3: Kviški moljci

Cilj projekta je bio naučiti učenike 6. razreda OŠ Dugave kako samostalno izraditi Kahoot kviz te uz to ponoviti znanje lektire koju su čitali. Svrha projekta bila je omogućiti im da ubuduće mogu ponavljati
gradivo radeći kvizove i rješavajući ih s prijateljima te upoznati učenike s jednom od mogućnosti učenja koje nude Internet i tehnologija, posebice u vrijeme pandemije kad je nastava često online. Partneri na projektu bili su OŠ Dugave i školska knjižnica te KGZ Knjižnica Dugave.

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/view/0lL2elYf9lSIFXXSvFPA/

Poveznica na Google site: https://sites.google.com/view/kviskimoljci/po%C4%8Detna-stranica

 

Projekt 4: PRIME PAROLE: kreativno učenje jezika i upoznavanje s 3D pisačem

Studentice talijanistike i bibliotekarstva na ovom projektu željele su povezati učenje osnova talijanskog jezika sa djecom predškolske i školske dobi s čitanjem knjiga (slikovnica), ponavljanjem naučenih riječi kroz prigodne zadatke i pitanja vezana uz pročitano. Studentice su ostvarile suradnju s knjižnicom Savica i mentoricama Snježanom Ercegovac i Marijom Kordić Turković.  Budući da knjižnica Savica posjeduje 3D pisač,  studentice su se upoznale s novim tehnologijama, s 3D pisačem, i stekle nova znanja koja su uspješno prenijele polaznicima radionica. Uz podršku mentorica i edukaciju koju im je održao Josip Kir Hromatko iz udruge Stemalica, studentice, su održale radionice u kojima su, osim upoznavanja djece s talijanskom jezikom kroz slikovnice, približili djeci i 3D pisač prikazom izrade predmeta pomoću pisača. Za svakog polaznika prije radionica studentice su pripremile ispisanu pahuljicu s njihovim inicijalima, a pahuljice su izrađene u Tinkercad programu. Cilj projekta je bio da se polaznike zainteresira od najranije dobi za učenje talijanskog jezika, da knjige dožive kao materijal za učenje, da ih se upozna s novim tehnologijama te zainteresira i u tome području za neke daljnje radionice i učenja povezana s novostečenim znanjima.

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/view/ltp4BvjGdHxMTPgkkyZ8/

Poveznica na Google site: https://sites.google.com/view/primeparole/po%C4%8Detna-stranica

 

 

Akademska godina 2020-2021

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: Mein freund: micro:bit

Projekt je implementiran kroz suradnju s gradskim knjižnicama (Dječja knjižnica Marina Držića i Knjižnica Savica) kao prepoznatljivih informacijskih i kulturnih centara, koji imaju potrebu promovirati posudbu novog knjižničnog gradiva (micro:bit i micro:Maqueen roboti).

Ovakav projekt učenicima viših razreda osnovne škole (5. i 6. razred), tj. članovima Knjižnice Savica te Dječje knjižnice Marin Držić, dokazao je da se strani jezik može učiti na zanimljiv i interaktivan način te je zaintrigirao učenike za daljnje učenje stranog jezika i robotike.

Cjelokupni projekt se zbog pandemije odvio putem platforme Google Meets kao projekt e-društveno korisnog učenja. Hrvatsku je pogodio i potres, pa se i zbog toga sve održalo pod otežanim okolnostima.

Radionice su kreirane s ciljem poticanja razvoja vještina logičkog razmišljanja i zaključivanja, rješavanja problema te komunikacije.

Tema radionice je bila učenje njemačkog jezika kao što su pozdravi, brojanje i predstavljanje, a samo učenje odvijlo se kroz osnove programiranja sa micro:bit-om.

Jedan od najvećih problema je što sama robotika nije ukomponirana u kurikulum i nemaju sva djeca uvid u osnove robotike što im ne može ni probuditi zainteresiranost za programiranjem i robotikom. Stoga, sama radionica morala je biti što kreativnija i zanimljivija kako bi privukla što veći broj sudionika.

Primarna korist za ciljnu skupinu (djecu od 11 i 12 godina) bila je podučiti ih osnovama njemačkog jezika, a uz to ih podučiti i osnove programiranja uz korištenje micro:bit-a. Zbog micro:bit-a cilj je i potaknuti zainteresiranost ciljne skupine prema samoj robotici.

Poveznica na Google site: https://sites.google.com/view/mein-freund-microbit/o-projektu

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/view/W7oLXSqvn9IMkhNcPlHh/

 

Projekt 2: Učenje kroz zabavu: micro:bit radionice

Ciljevi ovog projekta bili su ponuditi djeci viših razreda osnovne škole inovativan obrazovni sadržaj tijekom zimskih praznika. Kako bi se mogao smatrati društveno korisnim, projekt je implementiran kroz suradnju s gradskim knjižnicama (Dječja knjižnica Marina Držića i Knjižnica Savica) kao prepoznatljivih informacijskih i kulturnih centara, koji imaju potrebu promovirati posudbu novog knjižničnog gradiva (micro:bit i micro:Maqueen roboti). Ono što su studenti nastojali ponuditi korisnicima knjižnice – školarcima, bila je edukacija o micro:bit i micro:Maqueen robotima. Kroz implementaciju projekta, polaznici su razvijali svoje logičke vještine i napravili svoje prve korake u svijetu programiranja.

Projekt je zamišljen kao niz od četiri interaktivne radionice za polaznike viših razreda osnovne škole koje kulminiraju hackathonom. Radionice su ponudile učenicima rad s micro:bit računalima, počevši od najniže moguće razine znanja, tj. nepoznavanja micro:bita, sve do uključivanja micro:bit računala u rad s robotom micro:Maqueen. Polaznici - školarci su kroz projekt savladali osnovne logičke pojmove u svijetu programiranja, te su ih implementirali uz studentsku superviziju kroz različite zadatke. U suradnji s partnerskim knjižnicama, dogovoren je maksimalan broj od šestero polaznika, kako bi se s polaznicima moglo raditi na kvalitetan i individualan način, uzimajući u obzir da su radionice održane online (e-društveno korisno učenje) zbog COVID-19 pandemije.

Studenti su zauzvrat stekli neprocijenjivo iskustvo rada sa školarcima u korištenju novih tehnologija.

Poveznica na Google site: 

https://sites.google.com/view/ucenjekrozzabavu/po%C4%8Detna?fbclid=IwAR2yOtwmNrFsWEPRnCdOTt7YN5Xh0posCyPhpkm3CaN_rQoxfUEPHKlHhk4

Poveznica na ePortfolio:

https://prezi.com/view/MKzNoaGXGcS2mRndJu2l/?fbclid=IwAR1yIe8QoKoK45DbH7hwDdncVx-vFAoAtDLDveILtesMecrLgivgbWSfe44

 

Projekt 3: Stjecanje znanja o kulturnim baštinama kroz Minecraft Education Edition

Projekt se uspostavio kao savršena prilika za iskazivanje transdisciplinarnih i interdisciplinarnih vještina i znanja stečenih tijekom dvopredmetnih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ideja navedenog projekta bila je spojiti temu koja je djeci već poznata i zabavna – videoigre – s temom učenja te spajanje tih dviju tema u alternativnu tehniku učenja gradiva koja nije prisutna u redovnom školovanju. Tako se djeci omogućilo novo iskustvo učenja, kao i iskorištavanje studentskog potencijala za slaganje odgovarajućeg plana izvedbe radionica u kojem se presijecaju vještine od informacijsko-komunikacijske tehnologije i kulturne baštine do pedagogije i metodike.

Pri izvedbi projekta je bio ključ izabrati partnera iz zajednice u kojoj student žele djelovati i izvesti zamišljeni projekt. To je bila neprofitna Udruga za darovitost „DAR“ u Zagrebu čija je uloga podrška darovitim učenicima na području Republike Hrvatske i šire.

Iskustvo učenja putem videoigre „Minecraft Education Edition“ omogućilo je učenicima da izađu iz uobičajenih okvira o načinima učenja te iskuse alternativne metode stjecanja znanja o kulturnim baštinama. Osim navedenog gradiva koje je obuhvaćeno kroz videoigre, učenici su imali priliku čuti o neeuropskim kulturnim baštinama kroz matematičke zadatke i društvene igre koje su specifične za azijsko i afričko podneblje. Time se ostvario pokušaj subverzije prisutnog gradiva u hrvatskom školstvu koji je primarno zapadnocentrične i eurocentrične naravi (izuzev malog dijela gradiva koji se obrađuje u nastavnim predmetima poput geografije i povijesti), kao i proširenje svijesti učenika o različitim kulturama.   

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/view/pS1g8iRphGTr8x7aVjgh/

Poveznica na Google site: https://sites.google.com/view/dku-projekt

 

Projekt 4: Minecraft glagoljica

Plan ovog projekta bio je potaknuti učenike osnovne škole (3. i 6. razred) na učenje o povijesti hrvatskog jezika, točnije o glagoljici i baštini koja počiva na ovom staroslavenskom jeziku. Realizacija projekta provedena je u obliku radionica na platformi Minecraft Education Edition uz nadzor studenata i knjižničarki iz Dječje knjižnice Marina Držića i knjižnice Savica putem aplikacije Google Meet. Glagoljica ima duboke korijene u hrvatskoj književnosti i povijesti te se smatra najstarijim hrvatskim pismom. Upravo zbog toga cilj ovog projekta je predstaviti i upoznati učenike s glagoljicom kako bi uočili njenu važnost za hrvatsku baštinu. Pa su tako učenici naučili što je glagoljica, kako je i zašto nastala, abecedu na glagoljici i koje su sve njene znamenitosti. Također jedan od ciljeva je bio učenje učiniti što zabavnijim, a to su studenti odlučili ostvariti putem Minecraft Education Edition platforme. U današnjem svijetu gdje mlađa generacija ne pridaje neku posebnu važnost baštini svoje zemlje ovaj projekt je bio idealna prilika kako ih zainteresirati kroz upoznavanje s glagoljičkim pismom i glagoljičkom baštinom jer ono je glavni izvor kojem možemo zahvaliti na razumijevanju hrvatskog književnog, kulturnog i nacionalnog identiteta i zato je ovo pismo posebno važno za obrazovanje. Učenici su dobili priliku učiti o svojem hrvatskom jeziku i kulturi Hrvatske te postati „promicatelji“ i „čuvari“ njene baštine. Ove radionice koristile su učenicima  tako što će sada moći prepoznati glagoljašku baštinu, prenositi znanje o glagoljici, definirati najznačajnije spomenike, knjige i rukopise  na glagoljici u Hrvatskoj kao i druge njene zanimljivosti, a i prisutna je novonastala vještina pisanja i čitanja na glagoljici. Osim usvojenih informacija o glagoljici učenici su se naučili snalaziti i na platformi Minecraft Education Edition što im je pridonijelo poboljšanju informatičkih vještina.

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/view/Am9VxthlbVdcs6qm7d7F/

Poveznica na Google site: https://sites.google.com/view/minecraft-glagoljica/naslovna?authuser=1

 

 

Akademska godina 2019-2020

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: Micro:bit radio komunikacija

Projekt je realiziran u suradnji s: IRIM-om (Institutom za razvoj i inovativnost mladih) i Osnovnom školom Jure Kaštelana (prof. Maljković).

Glavna tema projekta Micro:bit radio komunikacija je potreba da se ciljnoj skupini (osnovnoškolskoj djeci) približi STEM područje te da ih se zainteresira za njega. Pokazalo se da su koristi za ciljnu skupinu zaista mnoge i različite. Prvo, učenici su dobili priliku da nauče raditi s micro:bit-om. Drugo, učenici su mogli naučiti nešto o tome kako funkcionira komunikacija između ljudi, kako se sve mogu izraziti emocije te koja pravila pristojnog ponašanja se moraju slijediti prilikom razmjenjivanja poruka. Treće, dolaskom vanjskih predavača učenici su iskusili promjenu u načinu predavanja od onog što su navikli od strane svoje profesorice, imali su priliku aktivno sudjelovati u nastavi dajući svoje komentare i prijedloge tijekom pisanja programskog koda. Bila im je dopuštena kreativnost u izražavanju.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/azGzuOFTXbupRCv2kL3D/

 

Projekt 2: Osnove rada s mBotom

Projekt je realiziran u suradnji s: IRIM-om (Institutom za razvoj i inovativnost mladih) i Osnovnom školom Jure Kaštelana (prof. Maljković).

Trenutni nastavni plan i program informatike nije u skladu s promjenama koje svakodnevno nastupaju na području tehnologije, djeci i nastavnicima nisu omogućeni uređaji koji su potrebni, ili u nekim slučajevima uopće uporabljivi, za praćenje nastavnog plana i programa informatike zakidajući ih pritom za ravnopravnost i jednakost u obrazovanju.  Projekt STEM revolucija u zajednici, koju je pokrenuo Institut za inovativnost i razvoj mladih, kreiran je radi stvaranja doprinosa razvoja metodologije društveno korisnog učenja na fakultetima STEM područja. Za njegovu provedbu, koristi se platforma drugog IRIM-ovog projekta – Croatian Makers liga – koja je omogućila
studentima edukaciju djece za stjecanje STEM kompetencija na području 4 hrvatske županije te Grada Zagreba.

U okviru kolegija Društveno korisno učenje, na projektu Osnove rada s mBotom studenti su se pridružili STEM revouluciji sudjelovanjem u provedbi samostalnih radionica vezanih uz robotiku s djecom osnovnoškolske dobi. Svi članovi projektnog tima su bili studenti diplomskog studija informacijskih znanosti te je ovaj projekt bio idealna prilika za implementaciju naučenog na stvaran primjer iz prakse istovremeno potičući mlade generacije na logičko promišljanje i nove pristupe rješavanju problema upoznajući ih s novim, zanimljivijim metodama učenja programiranja i robotike, a koje su osmišljene upravo u svrhu približavanja STEM područja djeci.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/PD07Z9MROK26M1xpgDPH/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/projekt-dku/po%C4%8Detna-stranica?authuser=0

Akademska godina 2017-2018

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: KRUZEJ: Kroz muzej(e) jednaki

Projekt je realiziran u suradnji s: XI. gimnazijom(profesorica likovne umjetnosti: Nataša Babić Bogdanić), Tiflološkim muzejom (ravnateljica: Željka Bosnar Salihagić), Muzejom grada Zagreba (gđa. Vesna Leiner), Arheološkim muzejom (g. Ozren Domiter), Hrvatskim školskim muzejom (ravnateljica Štefka Batinić) i Etnografskim muzejom (gđa. Željka Jelavić).

Glavna tema projekta Kruzej: Kroz muzej(e) jednaki je jednakost. Projekt je započeo u XI. gimnaziji provedbom evaluacije, prije same odrade projekta, gdje se željelo uvidjeti koliko su učenici upoznati i zainteresirani za muzeje. Nadalje, studentice su organizirale stručna vodstva, osmislile i moderirale pet radionica, koje su kasnije i sprovele. Započele su s Etnografskim muzejem u Zagrebu u kojemu su tema bili „Aboridžini“, a učenicima su organizirane likovne radionicu na kojoj su tehnikom točkanja morali nacrtati što za njih znači riječ – jednakost. Sljedeći muzej bio je Hrvatski školski muzej u kojem su tema bile školske uniforme, a radionica je bila osmišljena kao debata s tezom „Školske uniforme brišu razlike među učenicima“, te je razred bio podijeljen u 2 tima (za i protiv). Nadalje, u istom danu, organizirane su dvije radionice. U Muzeju grada Zagreba (koji je bio uvod za Tiflološki muzej) učenici su imali priliku proći kroz dio stalnog postava s povezom preko očiju, da bi osvijestili problem slijepih i slabovidnih ljudi. U Tiflološkom muzeju stručno vodstvo održale su studentice s temama školovanja, pisma i umjetničkog izražavanja slijepih i slabovidnih osoba, a za vrijeme radionice podijelile su ih u 3 grupe, svakoj dali po jednu sliku koju su morali što detaljnije opisati (primjerice osobi koja nikada nije vidjela). Posljednja stanica bio je Arheološki muzej u kojem je tema bila: Rimsko Carstvo: Religija i kult. Radionica je napravljena kao okrugli stol, a ravnopravno i otvoreno učenici su mogli razgovarati o religijama, poštivanju i toleranciji.  Završna faza bio je ponovni odlazak u XI. gimnaziju u kojoj je provedena završna evaluacija kako bi se utvrdilo je li i koliko projekt utjecao na promjenu stava učenika vezano uz muzeje, te imaju li želju češće posjećivati muzeje i ostale baštinske ustanove. 

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/OnPABRTwbqgYBhRHdRyB/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/kruzej-krozmuzejejednaki

 

Projekt 2: Radionice informacijske pismenosti za osnovnoškolce

Projekt održavanja radionica informacijske pismenosti za osnovnoškolce nastavak je dosadašnjih uspješnih projekata nastalih suradnjom Filozofskog fakulteta i Knjižnice Marina Držića, ali posredno i ostalih partnerskih institucija: OŠ Grigora Viteza, OŠ Rapska, OŠ Marina Držića.

Isplanirane su tri radionice: Kako biti siguran na internetu, Elektronički informacijski izvori i Pravila ponašanja na internetu. Radionice s učenicima četvrtih razreda usmjerile su se na pomaganje učenicima da osvijeste važnost ispravnog i korisnog korištenja interneta kroz zanimljive i interaktivne aktivnosti, posebice zato što se još uvijek radi o područjima kojima nastavnici ne pridaju dovoljno vremena, što zbog nemogućnosti integracije takvih sadržaja u raspored, a što zbog vlastite needuciranosti.

Na radionicama su provedene i ankete među učenicima na temelju kojih su napravljeni grafovi koji omogućuju uvid u ponašanje učenika 4. razreda na internetu.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/KftJwLSjodJOtD6VmuMH/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/site/radioniceinfpismenosti/home

 

Projekt 3:  Internetski bonton: pravila ponašanja na Internetu

Partnerska institucija s kojom je projekt realiziran bila je knjižnica Dugave i I. osnovna škola Dugave.

Na Internetu vreba niz opasnosti poput uhođenja, vrijeđanja, lažnog predstavljanja, vršnjačkog nasilja i pedofilije. Djeca, kao najmlađi i neiskusniji, su osobito ugrožena. Stoga se javlja potreba osvijestiti te ih o posljedicama i opasnostima koje vrebaju na Internetu i društvenim mrežama kojima se oni koriste. Budući da Internet nije samo mreža računala, nego i velika neformalna zajednica s vlastitim kodeksom ponašanja, od velike je važnosti naučiti učenike da i na Internetu vrijede ista pravila ponašanja kao i u stvarnom životu (internetski bonton). Ranim usvajanjem pravila ponašanja na Internetu učenici se mogu razviti u buduće digitalne stručnjake te informatički pismene individualci koji pravilnim i lijepim ponašanjem na Internetu mogu pridonijeti društvenoj zajednici.

Kroz niz radionica, studenti su učenike 6. i 7. razred osnovne škole podučili internetskom bontonu,  a njihove roditelje o potencijalnim opasnostima neopreznog i nepravilnog ponašanja na Internetu i društvenim mrežama koje mogu ugroziti sigurnost njihovog djeteta.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/nj5oz9ei9xfj/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/internetski-bonton-portfolio/naslovnica

 

Projekt 4: -    INFour - izrada info-brošure za predavače/ice  u ne/formalnom obrazovanju

 Partnerska institucija s kojom je projekt realiziran bila je udruga Zamisli - UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM.

Projekt „Izrada info-brošure za predavače/ice  u ne/formalnom obrazovanju“ nastao je s ciljem davanja konkretnih prijedloga kako pripremiti predavanja i vježbe o razvoju komunikacijskih vještina u kojima sudjeluju osobe s invaliditetom. Projekt je namijenjen osobama koje se nalaze u ulozi predavača/ica u formalnom i neformalnom obrazovnom okolišu, za studente koji u sklopu svog školovanja moraju izvoditi i prezentacije i predavanja, za akademsko osoblje koje nije  zadovoljavajuće osviješteno o ovom problemu, te za osobe koje se u ulozi predavača nađu izvan formalne obrazovne situacije. Projekt je namijenjen senzibiliziranju predavača koji nemaju rehabilitacijske i druge kvalifikacije za rad s osobama s invaliditetom. Brošura definira što je invaliditet, tko rješava problem invaliditeta te daje konkretne savjete za poboljšanje prezentacijskih izlaganja.

Brošuru je moguće preuzeti u pdf formatu ili prelistati online putem poveznice: https://issuu.com/katarinabetak/docs/info_bro__ura_za_predava___ice_u_ne

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/-jkh6jov3qew/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/site/infourdku/home/brosura

 

Projekt 5: Izrada aplikacije i škola programiranja za udrugu “Dar”

Partnerska institucija je bila udruga DAR - udruga za darovitost.

Studenti su u sklopu projekta izradili mobilnu aplikaciju koja je namijenjena članovima udruge i administratorima udruge DAR i omogućuje jednostavniju komunikaciju između članova i administratora. Stvaranjem aplikacije povećala se povezanost organizatora radionica za darovitu djecu (udruge DAR) s članovima udruge. Drugi dio projekta obuhvaća održavanje četiri radionice za darovitu djecu osnovnoškolskog uzrasta (viši razredi osnovnih škola) i srednjih škola o izradi mobilnih aplikacija. Gradivo koje su studenti obradili obuhvaća osnove dizajna mobilnih aplikacija i izradu jednostavne aplikacije sa nekoliko pogleda. Tehnologije koje su studenti koristili uključuju standardne web tehnologije  (HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery).

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/kw5rg61nuscm/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/e-portfoliodku

 

Projekt 6: Informatičko i informacijsko opismenjavanje profesora XI. gimnazije

Partnerska institucija je bila XI. gimnazija u Zagrebu.

Osnovni cilj projekta bio je kroz radionice informatičke i informacijske pismenosti upoznati profesore gimnazije s korištenjem informacijskih tehnologija i alata koji se nude, te im na taj način proširiti vidike što se tiče načina izvedbe nastave.  Radionica je, u dogovoru s profesorima i njihovim IKT potrebama, bilo ukupno četiri s različitom tematikom (Kahoot, MSMovie Maker, Excel i Quizlet).  Prva je bila radionica o Kahoot alatu, a nakon nje slijedila je radionica izrade kratkih videa koja je ujedno bila i najkompliciranija za korisnike. Zatim je slijedila radionica MSExcela za koju su studenti pomoću pripremljenih materijala pokušali objasniti osnovne funkcije i radnje u Excelu, no tijekom radionice naišli su studenti morali improvizirati kako bi pomogli profesorima u rješenju konkretnog problema – izrade godišnjeg nastavnog plana i programa. Improvizacija je provedena uspješno na zadovoljstvo obiju strana. Naposljetku, provedena je i posljednja radionica izrade zadataka i testova na mreži, Quizlet.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/txhm8utztu4x

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/site/projektxigimnazija/welcome

 

 Projekt 7:  Radionice za osnovnoškolce „Popularnost chat aplikacija među učenicima, problemi i opasnosti interneta/sigurnost na internetu“.

Partnerska institucija je bila Osnovna škola Jure Kaštelana, poznata i kao „OŠ Savica“.

Projekt je prilagođen učenicima šestog razreda osnovne škole. Ova ciljana skupina odabrana jer u tom razdoblju života kreće aktivno koristiti mobilne telefone i računala, te je bitno odmah ih naučiti nekim načelima i pravilima korištenja interneta. Kako se u školskom kurikulumu,  u obaveznoj nastavi, ne obrađuje teme ponašanja na internetu, njegovih opasnosti i zaštite, studenti su održali radionice  u kojima su uputili djecu u probleme  cyberbullinga, phishinga, trollinga, zamki elektroničke pošte, sigurnih lozinki i sl.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/02-jffzl892l/projekt-studenata-filozofskog-fakulteta/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/dkuprojekt

Akademska godina 2016-2017

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: Siguran frend uvijek je trend!

Projekt je osvojio Rektorovu nagradu za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u ak. god. 2016./2017.

Poveznica: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/2016_2017_srpanj_RN_nagradeni_radovi.pdf

Projekt je realiziran s OŠ Rapska. Misija projekta bilja je održati učenicima edukativne radionice o zaštiti na Internetu te ih na njima zanimljiv i jasan način podučiti o sigurnosti na Internetu, s naglaskom na društvene mreže i odgovorno ponašanje na Internetu. Vizija projekta bila je podizati svijest učenika, nastavnika i roditelja o sigurnosnim problemima i mogućnostima zaštite na Internetu. Budući da u nastavnom planu i programu  nije zastupljena tema o sigurnosti i zaštiti na Internetu, studenti su u suradnji s nastavnicom informatike OŠ Rapska izradili odgovarajuće materijale te u nastavi pokušali na što zanimljiviji način djeci prenijeti najvažnije informacije o zaštiti i predstavljanju na Internetu te ih upozoriti na opasnosti.

Poveznica na video: https://youtu.be/RMvFwezEHaI

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/ilrh0jbajsc_/siguran-frend-uvijek-je-trend/

 

Projekt 2: Informacijske radionice za učenike osnovnih škola

Projekt je realiziran sa školom Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Cilj projekta bio je potaknuti učenike osnovnih škola da pretražuju internet i koriste društvene medije na odgovoran način i uz oprez te da ih se pouči radu na ISSUE platformi.

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/adl5fgwyggti/informacijska-radionica/

Poveznica na video: https://youtu.be/ZNgls_6ZFvM

 

Projekt 3: Digitalna obrada fotografije za djecu osnovne škole

Projekt je realiziran s knjižnicom Augusta Cesarca.  Prvi cilj ovog projekta bio je podučiti i upozoriti osnovnoškolsku djecu da slike na naslovnicama časopisa nisu stvarna mjera ljepote i da su fotografije slavnih osoba obrađene od čitavog niza stručnjaka te da je ta "umjetna ljepota "nerealna. Na taj način studenti su htjeli poboljšati samopouzdanje i samopoštovanje djece u višim razredima osnovnih škola, koji su u adolescentnoj dobi vrlo osjetljivi na svoj vanjski izgled i stalno su izloženi pritisku medija i fotografija "savršenih" muškaraca i žena koje nameću osjećaj inferiornosti. Drugi cilj projekta bio je predstaviti "svijetlu" stranu alata za obradu fotografija kroz praktične radionice za djecu gdje su djeca kreirala različite pozivnice i letke, usvajajući vještine koje im mogu biti korisne tijekom njihovog budućeg obrazovanja.

Poveznica na video: https://youtu.be/xabbkgpZTN0

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/p0qxoopftap1/dku/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Projekt 4: TOOROOM- VIRTUALNA ŠETNJA Klubom mladih Velika Gorica

Projekt je realiziran s Klubom mladih u Velikoj Gorici.  Rezultati ankete koju su organizirali mladi i članovi alternativne scene Velika Gorica pokazali su da mladim ljudima u gradu Velika Gorica (15 - 29 godina starosti) nedostaju alternativna mjesta za izlazak, besplatne edukativne radionice i raspravljački klub te druga kulturna, sportska i društvena događanja. Kako bi se zadovoljile potrebe tih mladih, gradonačelnik je potaknuo otvaranje Kluba mladih.

U ovom projektu studenti su izradili prijedlog TOOROOM-a koji promovira i potiču mlade ljude u Velikoj Gorici da posjete svoj Klub mladih. Studenti su imali cilj pomoći gradu i lokalnoj zajednici u podizanju svijesti o postojanju takvog korisnog mjesta među što većim brojem mladih ljudi.

Poveznica na video: https://youtu.be/alYf1qAR5sE

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/doq35psc1l8s/vr-tooroom/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Projekt 5: Informacijska pismenost kao ključni atribut za cjeloživotno učenje

Projekt je realiziran s dječjom knjižnicom Marina Držića i osnovnom školom Marina Držića. Cilj projekta bio je provoditi radionice informatičke pismenosti učenicima osnovnih škola u dobi od 10 do 12 godina, a posebno ih podučiti kako tražiti i vrednovati informacije, prezentirati stečena znanja i zaštititi se na Internetu.

Poveznica na video: https://youtu.be/ITk-U7CGnWk

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/1dqsovkmnpjb/drustveno-korisno-ucenje-radionice-informacijske-pismenosti-20162017/

 

Projekt 6: Cronauti

Projekt je realiziran s knjižnicom Dugave. Specifični ciljevi projekta bili su poboljšati znanje osnovnoškolaca o online interaktivnim alatima i zamijeniti tradicionalne alate koje su djeca ranije koristila (kao što su PowerPoint prezentacije) s online alatima koji omogućuju veću interaktivnost u prijenosu multimedijskih poruka (npr. Prezi , SMoR i Mindomo).

Poveznica na video: https://youtu.be/RuLKr0LyfN0

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/gcmuad_il2ff/projekt-cronauti-klub-iz-i-i-radionice-multimedijskog-opismenjavanja/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Projekt 7: Socijalno uključivanje starijih osoba s rizikom od društvene izolacije

Projekt je realiziran s Obiteljskim domom za starije i nemoćne Smrekar.  Projektni je plan bio izraditi i implementirati radionice informatičke pismenosti u domu za starije osobe, s ciljem pomoći starijim osobama kojima prijeti društvena izolacija.

Stanovnici u domovima za starije osobe pripadaju grupi starijih ljudi koji su u opasnosti od društvene isključenosti zbog nedostatka znanja i nemogućnosti korištenja IKT-a. Projekt je pomogao štićenicima jedne ustanove (doma za starije i nemoćne osobe) da u određenoj mjeri steknu IKT vještine.

Studenti su zaključili da se starije osobe opiru korištenju nove tehnologije iz nekoliko razloga:

  1. a) tjelesni invaliditet (gubitak vida, loša kognitivna funkcija, podrhtavanje ruku ...)
  2. b) mentalna barijera (nelagoda zbog neznanja)
  3. c) nedostatak znanja i iskustva u korištenju novih tehnologija

Međutim, nakon radionica, njihov interes za korištenjem informacijske tehnologije porastao je iz ovih razloga:

  1. a) sposobnost da se upuste u aktivnosti koje ih vesele (kvizovi, online igre ...)
  2. b) bolji i češći kontakt s obiteljima
  3. c) znanje o aktualnim događajima
  4. d) prisjećanje na uspomene kroz pregled digitalnih fotografija
  5. e) druženje i kvalitetnije slobodno vrijeme

Poveznica na video: https://youtu.be/8Jm0TIiaJ6I

Poveznica na Prezi prezentaciju: http://prezi.com/lquzjgtrr3qh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

Projekt 8: Informatičko opismenjavanje tražiteljica azila

Projekt je realiziran s Prihvatilištem za tražitelje azila ''Porin''. Cilj projekta bio je informatičko opismenjavanje tražiteljica azila u Zagrebu, kako bi im se pomoglo u borbi protiv socijalne isključenosti. Informatičko opismenjavanje provedeno je kroz niz radionica u Prihvatilištu za tražitelje azila ''Porin''. Upoznavanjem kultura tražiteljica azila koje su vrlo različite od njihovih vlastitih, studenti su se uspjeli riješiti predrasuda koje su imali na početku projekta, i izvijestili su na kraju projekta da su postali tolerantniji i više svjesni socijalnih problema.

Poveznica na video: https://youtu.be/mrlP9XIhFo8

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/s8a06a62wdyq/rad-sa-zenama-iz-prihvatilista-za-trazitelje-azila-porin/?utm_campaign=share&utm_medium=copy