Obavijesti
Skupne javne obrane i predstavljanja doktorskih tema u ožujku 2021. održat će se online u subotu, 27.03.2021. s početkom u 09:30 sati putem alata Zoom.
 
Raspored je naveden u nastavku:
 
09:30 - 10:00 sati
Gaurish Thakkar: Cross-lingual Sentiment Analysis for under-resourced EU Slavic Languages
 
10:00 - 10:30 sati
Anita Katulić: Upravljanje zaštitom osobnih podataka u svrhu osiguravanja informacijske privatnosti korisnika u knjižnicama
 
10:30 - 11:00 sati
Karlo Kanajet: Analiza krizne komunikacije Vlade RH na internetu uslijed pandemije COVID-19 u 2020. godini
 
11:00 - 11:30 sati
Dubravka Jerković Berović: Uloga fact checking platformi u sprječavanju širenja lažnih informacija
 
11:30 - 12:00 sati
Mijo Knezović: Informacijska pismenost kao prekursor strateškog predviđanja