Obavijesti

Sljedeće "Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema" u organizaciji Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 15.02.2020. Točan raspored i dvoranu ćemo odrediti naknadno.

Prije obrana i predstavljanja održat će se radionica "Citiranje i plagiranje".