Obavijesti

Uvodni sastanak s novom generacijom doktoranada (upisani akademske godine 2018./2019.) održat će se u subotu, 15.12.2018. s početkom u 11:00 sati u dvorani A-104.

Nakon uvodnog sastanka održat će se i prvi ciklus predavanja.

Naime, radi se o predavanju iz kolegija "Uvod u znanstveno-istraživački rad" (prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić) koji pripada teorijskom modulu i koji je obavezan za sve doktorande prve godine.