Obavijesti
Sljedeće skupne obrane održat će se 17.11.2018. u dvorani D6 (točan raspored s terminima objavit ćemo naknadno).
 
Prijave su i dalje moguće putem sljedeće forme:

Prijave za prisustvovanje otvorene su do 14.11.2018. (23:55 sati). Prijave za obranu doktorskog sinopsisa (prijavljen DR.SC.-01 obrazac) ili predstavljanje doktorske teme (bez prijavljenog DR.SC.-01 obrasca) su otvorene do 01.11.2018. (23:55 sati) ili do popunjena raspoloživih termina!