Obavijesti
Poštovane kolegice, poštovani kolege,
 
posebno napominjem da je za svaku obranu sinopsisa, odn. predstavljanje doktorske teme predviđeno 30 minuta (15-20 minuta za prezentaciju + 10-ak minuta za pitanja).
 
Vaša Powerpoint prezentacija (pa tako i Word dokument koji sadrži dio buduće disertacije) treba pratiti logiku DR.SC-01obrasca:
predloženi naslov, ime mentora, uvod, pregled dosadašnjih istraživanja, cilj i hipoteze, metodologiju i plan istraživanja, očekivani doprinos, zaključak, recentnu literaturu, eventualne napomene itd. Time se zapravo simulira DR.SC.-01 obrazac.

Svakako u svojoj prezentaciji težište stavite na motivaciju i obrazloženje teme te znanstveni doprinos, a manje na uvod i pregled dosadašnjih istraživanja.

Naglašavam da će se sljedeće skupne obrane održati 24.03.2018. s početkom u 14:00 sati u dvorani D5.
U sklopu skupnih obrana moguće je braniti doktorski sinopsis (prijavljuje se DR.SC.-01 obrazac) ili predstaviti doktorsku temu (bez prijavljivanja DR.SC.-01 obrasca). Naravno, možete i samo prisustvovati skupnim obranama, za što kasnije od Voditeljice doktorskog studija ili svoga mentora možete dobiti ECTS bodove.
Razgovarajte sa svojim mentorima (službenim mentorom ili dodijeljenim mentorom savjetnikom) te provjerite s njima da li ste spremni za izlazak na obranu ili predstavljanje doktorske teme.
Prijave su moguće putem sljedeće forme:
https://goo.gl/forms/qX9tpatzp9T9TkIh1

Prijave su otvorene sve do 17.03.2018. (23:55 sati) ili do popunjenja raspoloživih mjesta.

Srdačan pozdrav,
dr. sc. Ivan Dunđer