Konferencije doktoranada

Drugi poziv za dostavu sažetaka dostupan je ovdje.