Ispitni rokovi - izv. stud.

Ljetni ispitni rok iz predmeta Digitalizacija i migracija dokumenata održat će se u subotu 13. 7. 2024., 11h, A-103.

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h. 

Važne napomene:
1. Ispit se piše putem Omege na Fakultetu, u računalnoj učionici.
2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h.
3. Na ispit obavezno ponesite ispunjenu prijavnicu i indeks (ako ga imate sa sobom; ako je u Tajništvu dođite bez njega).

U slučaju većeg broja prijavljenih od maksimalno mogućeg broja osoba u računalnoj učionici, studenti će biti podijeljeni u grupe, a popis će biti objavljen na Omegi najkasnije u četvrtak prije zakazanoga roka u 20h. Ako na Omegi nema objavljenoga popisa, tada svi prijavljeni pišu u zakazanome terminu.