Ispitni rokovi - izv. stud.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 7. rujna 2024. godine i 21. rujna 2024. godine s početkom u 13 sati u A-103. Oba pismena ispita ne mogu se polagati u istom terminu (danu), a uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije II položeni je ispit iz Bibliografske organizacije I (pismeni i usmeni dio). Usmenom ispitu iz navedenih kolegija moguće je pristupiti i u terminu konzultacija, četvrtkom od 9.30 do 11 sati u E-317: 12. rujna 2024., 19. rujna 2024. i 26. rujna 2024. uz najavu porukom elektroničke pošte. Na usmeni dio ispita potrebno je donijeti indeks i prijavnicu (što nije potrebno za pismeni dio).

Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se iste dane, 7. rujna 2024. godine i 21. rujna 2024. godine s početkom u 15 sati u E-317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 7. rujna 2024. godiine i 21. rujna 2024. godine s početkom u 14 sati u A-103.

Ispit iz izbornog kolegija Narodne knjižnice održat će se 7. rujna 2024. godine i 21. rujna 2024. godine s početkom u 14 sati u A-103.

Za izlazak na sve navedene ispite nije se potrebno prijaviti.