Raspored predavanja

Predavanje iz kolegija Digitalna knjižnica 2 prof. dr. D. Živković će održati u subotu 16. 1. 2016. od 10-17 sati. Dolazak je obavezan. Oni koji iznimno ne mogu doći na predavanje, trebaju se javiti e-mailom. U 17,15 sati moguće je pristupiti usmenom ispitu iz ranije odslušanih kolegija (uz najavu e-mailom).

 

Postupak prijave za upis na izvanredni studij Informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo (ak. god 2021./2022.)

I. OPĆI UVJETI

Izbor kandidata za upis obavlja se na temelju rang liste.

Poredak na rang listi temelji se na vrsti prethodno završenog studija, vrsti zaposlenja u knjižnici gdje prednost imaju kandidati s ugovorom o radu.  

IZNIMNO ZBOG PANDEMIJE, KANDIDATI TREBAJU POSLATI UZ OSTALU DOKUMENTACIJU MOTIVACIJSKO PISMO.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa dužni su se upisati prema objavljenom rasporedu za upis.

Umjesto pristupnika koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, mogućnost upisa mogu iskoristiti pristupnici koji slijede na listi za upis do popunjenja kvote prema prijavama za svaki studijski smjer.

II. POSEBNI UVJETI

Pristupnici koji prijavljuju Izvanredni studij bibliotekarstvo, nakon online prijave, trebaju poslati dokumentaciju preporučenom poštom na adresu

„Natječaj za izvanredni studij“
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima natječaja Sveučilišta u Zagrebu

Pristupnik je uz prijavu dužan priložiti:

1. Rodni list (izvornik ili preslika)
2. Domovnica (izvornik ili preslika)
3. Svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrdu o završenom diplomskom studiju
4. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija
5. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)
6. Molba za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti
7. Potvrda o zaposlenju u knjižnici
8. MOTIVACIJSKO PISMO

ROK ZA ONLINE PRIJAVU ZA UPIS NA IZVANREDNI STUDIJ BIBLIOTEKARSTVA I DOSTAVU DOKUMENTACIJE JE 24.09.2021. u 16 sati

 


Upis u ljetni semestar 2020/2021.

s obzirom da Studentska služba zbog epidemioloških mjera i ograničenja i dalje ne prima studente, dokumente potrebne za upis potrebno je dostaviti Tajništvu Odsjeka, najkasnije do 15. 03. 2021.

Dokumentaciju je potrebno poslati e-mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili poštom na sljedeću adresu:

Tajništvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
naznaka: Izvanredni studij - dokumenti za upis

Tajnica će poslane dokumente priložiti indeksima koji se već nalaze u Tajništvu, te odnijeti u Studentsku službu na ovjeru semestra. Ako se indeks ne nalazi u Tajništvu Odsjeka, molimo studente da dostave indeks zajedno s ostalom dokumentacijom do 12. 03. 2021.

Upisna dokumentacija:

- upisni list (kupuje se u knjižari Fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima

- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za zimski semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj računa:

IBAN : HR1823600001101311177;
poziv na broj: 31-460-3104
svrha uplate: školarina za 2. semestar (ili 4. semestar) izvanrednog dipl. studija/Bibliotekarstvo.

Uputa za studente kojima školarinu plaća radna organizacija: skeniranu narudžbenicu radna organizacija šalje na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

Prilog: Upisni list.pdf

Vazno!-upis kolegija za ljetni semestar

Studenti prve godine studija ne upisuju kolegije za ljetni semestar u indeks jer ce to za njih učiniti tajnica Odsjeka.

Mole se studenti viših godina studija da kolegije za ljetni semestar upisu u excel tablicu koja se nalazi na linku indeks-naljepnica te da popunjenu tablicu posalju na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 15.4.2021.

Upute za popunjavanje tablice:  U stupac A molimo upisati titulu te ime i prezime profesora, u stupac B naziv kolegija, a stupac C, D i E molimo ostaviti prazne. Studenti koji su vec upisali u indeks kolegije za ljetni semestar ne moraju slati ovu tablicu. Ovakav način upisa kolegija provodimo zbog epidemioloških mjera.

Vazno!-slanje prijavnica

Mole se svi studenti da prijavnice za ljetni semestar salju postom nakon 11.4.2021. nakon sto se indeksi vrate iz referade u tajništvo.

Vazno!-provjera upisanih položenih kolegija

S obzirom da polozeni kolegiji nisu uvjet za upis narednog semestra, provjere upisanih položenih kolegija u indekse ne će se vršiti do daljnjega, iznimke su oni studenti koji trebaju diplomirati kroz mjesec dana. Stoga molim da se vezano za provjeru upisanih polozenih kolegija u indekse javljaju u tajnistvo iskljucivo oni studenti koji trebaju diplomirati kroz mjesec dana.

 

 

Upisi u zimski semestar 2020/2021.*

*informacije o upisima podložne su promjenama pa se studenti mole pratiti izmjene na mrežnim stranicama

 

UPIS NA 1. GODINU STUDIJA (1. semestar)

Studenti će dokumente za upis donijeti na prvi uvodni sastanak s voditeljicom studija koji će se održati 24. 10. od 10.00 sati u dvorani D-VII.

Na sastanak studenti moraju donijeti: :

- 2 fotografije (40 x 60 mm)

- potvrdu o uplaćenoj školarini

            Broj žiro-računa za uplate školarine:

          - Uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je izvršiti na navedeni broj računa:

           IBAN : HR1823600001101311177; Poziv na broj: 31-460-3104

           svrha uplate: školarina za 1. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva

- potvrdu o uplati upisnog paketa

         Studenti koji prvi put upisuju diplomski studij Informacijske znanosti/bibliotekarstvo/izvanredno uz potvrdu o uplati školarine donose potvrdu o uplati upisnog paketa u iznosu od 350,00 kuna, koju moraju izvršiti na račun Filozofskog  fakulteta HR1823600001101311177, uz poziv na broj 460-3104-OIB pristupnika.

Uputa za studente kojima školarinu plaća radna organizacija: skeniranu narudžbenicu radna organizacija šalje na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

 

UPIS NA 2. GODINU STUDIJA (3. semestar)

S obzirom da Studentska služba zbog epidemioloških mjera i ograničenja ne prima studente, dokumente potrebne za upis studenti šalju Tajništvu Odsjeka, do 20. 10. 2020.

Tajnica će poslane dokumente priložiti indeksima koji se već nalaze u Tajništvu, te odnijeti u Studentsku službu na ovjeru semestra 24. 10. 2020.

Ako se indeks ne nalazi u Tajništvu Odsjeka, molimo studente da dostave indeks zajedno s ostalom dokumentacijom do 20. 10. 2020.

Dokumentaciju je moguće poslati poštom na Tajništvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti (naznaka: Izvanredni studij - dokumenti za upis), ili ostaviti u kutiji na porti Fakulteta (Izvanredni studij – dokumenti za upis).

Za upis na 2. godinu studija potrebni su sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima

- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za zimski semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj računa:

IBAN : HR1823600001101311177; poziv na broj: 31-460-3104

svrha uplate: školarina za 3. semestar izvanrednog dipl. studija/Bibliotekarstvo.

Uputa za studente kojima školarinu plaća radna organizacija: skeniranu narudžbenicu radna organizacija šalje na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

UPIS APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su odslušali 4. semestar, ali neće diplomirati do 01. 11. 2020. godine upisuju apsolventsku godinu.

S obzirom da Studentska služba i dalje zbog epidemioloških mjera i ograničenja ne prima studente, dokumente potrebne za upis studenti šalju na Tajništvo Odsjeka, do 20. 10. 2020.

Tajnica će poslane dokumente priložiti indeksima koji se već nalaze u Tajništvu, te odnijeti u studentsku službu na ovjeru semestra 24. 10. 2020.

Ako se indeks ne nalazi u Tajništvu Odsjeka, molimo studente da dostave indeks zajedno s ostalom dokumentacijom do 20. 10. 2020.

Dokumentaciju je moguće poslati poštom na Tajništvo Odsjeka Za informacijske i komunikacijske znanosti (naznaka: Izvanredni studij - dokumenti za upis), ili ostaviti u kutiji na porti Fakulteta (Izvanredni studij – dokumenti za upis).

Za upis u apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili zatražiti sken od voditeljice studija) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima

- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak. god. 2020./20. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)

- indeks

UPIS DODATNE APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su već upisali apsolventsku godinu, ali neće diplomirati do 01. 11. 2020. godine upisuju 2. apsolventsku godinu. U dodatnoj apsolventskoj godini (do 15. 10. 2021.) potrebno je položiti sve predmete i diplomirati, u suprotnom studenti gube status izvanrednog studenta.

S obzirom da Studentska služba i dalje zbog epidemioloških mjera i ograničenja ne prima studente, dokumente potrebne za upis studenti šalju na Tajništvo Odsjeka, do 20. 10. 2020.

Tajnica će poslane dokumente priložiti indeksima koji se već nalaze u Tajništvu, te odnijeti u studentsku službu na ovjeru semestra 24. 10. 2020.

Ako se indeks ne nalazi u Tajništvu Odsjeka, molimo studente da dostave indeks zajedno s ostalom dokumentacijom do 20. 10. 2020.

Dokumentaciju je moguće poslati poštom na Tajništvo Odsjeka Za informacijske i komunikacijske znanosti (naznaka: Izvanredni studij - dokumenti za upis), ili ostaviti u kutiji na porti Fakulteta (Izvanredni studij – dokumenti za upis).

Za upis u dodatnu apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2020./21. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)

- indeks

ISTEK 2. APSOLVENTSKE GODINE

Studenti kojima je istekla ili ističe dodatna apsolventska godina, a neće diplomirati do 01. 11. 2020. moraju putem molbe regulirati studentski status. Molba se predaje Tajništvu Odsjeka ili voditeljici studija. U molbi treba navesti preostale obaveze na studiju (broj ispita, obrana diplomskog rada) i razloge produžetka studija. Nakon što Odsjek odobri molbu, studenti reguliraju svoj status slanjem molbe i odobrenja Studentskoj službi na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Napomena: Prema Pravilniku o studiranju SuZ istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija (4 godine) prestaje status studenta.

 


Upisi na IZVANREDNI STUDIJ INFORMACIJSKIH ZNANOSTI (BIBLIOTEKARSTVO), 2020./2021. - rezultati

Rezultati natječaja i popis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa dostupan je na poveznici

IZVANREDNI STUDIJ BIBLIOTEKARSTVA 2020./21. - popis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis

 

 

Upisi na IZVANREDNI STUDIJ INFORMACIJSKIH ZNANOSTI (BIBLIOTEKARSTVO), 2020./2021. - natječaj

Definiranje procedure razredbenog postupka upisa na diplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti u ak. god. 2020./2021.

I. OPĆI UVJETI

Sve pristupnice i pristupnici trebaju obaviti online prijavu na adresi https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/prijava-za-izvanredni-studij-bibliotekarstva/.

Izbor kandidata za upis obavlja se na temelju rang liste.

Poredak na rang listi temelji se na vrsti prethodno završenog studija, vrsti zaposlenja u knjižnici gdje prednost imaju kandidati s ugovorom o radu.

IZNIMNO ZBOG PANDEMIJE, KANDIDATI TREBAJU POSLATI UZ OSTALU DOKUMENTACIJU I MOTIVACIJSKO PISMO.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa dužni su se upisati prema objavljenom rasporedu za upis.
Umjesto pristupnika koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, mogućnost upisa mogu iskoristiti pristupnici koji slijede na listi za upis do popunjenja kvote prema prijavama za svaki studijski smjer.

II. POSEBNI UVJETI

Pristupnici koji prijavljuju Izvanredni studij bibliotekarstvo, nakon online prijave trebaju poslati dokumentaciju preporučenom poštom na adresu

„Natječaj za izvanredni studij“
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima natječaja Sveučilišta u Zagrebu
Pristupnik je uz prijavu dužan priložiti:
1. Rodni list (izvornik ili preslika)
2. Domovnica (izvornik ili preslika)
3. Svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrdu o završenom diplomskom studiju
4. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija
5. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)
6. Molba za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti
7. Potvrda o zaposlenju u knjižnici
8. MOTIVACIJSKO PISMO

ROK ZA ONLINE PRIJAVU ZA UPIS NA IZVANREDNI STUDIJ BIBLIOTEKARSTVA I DOSTAVU DOKUMENTACIJE JE 23.09.2020. u 16 sati

 

 

 

 

 

Upis u zimski semestar 2019/2020.*

*informacije o upisima podložne su promjenama pa se studenti mole pratiti izmjene na mrežnim stranicama

UPIS NA 1. GODINU STUDIJA (1. semestar)

VAŽNO: DOPUNA OBAVIJESTI O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA UPIS:

Studenti koji upisuju izvanredni studij Informacijskih znanosti/bibliotekarstvo uz potvrdu o uplati školarine donose potvrdu o uplati upisnog paketa u iznosu od 350,00 kuna moraju izvršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177, uz poziv na broj 460-3104-OIB pristupnika.

Upisi će se održati u subotu, 19. 10. od 9.00 – 10.00 sati u Studentskoj službi.

Na upis donijeti:

- 2 fotografije (40 x 60 mm)

- potvrdu o uplaćenoj školarini

Broj žiro-računa za uplate školarine

- Uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je izvršiti na navedeni broj računa:

IBAN : HR1823600001101311177

Poziv na broj: 31-460-3104

svrha uplate: školarina za 1. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.

Uputa za studente kojima školarinu plaća radna organizacija: skeniranu narudžbenicu radna organizacija šalje na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

UPIS NA 2. GODINU STUDIJA (3. semestar)

Upisi će se održati u subotu, 19. 10. od 09.30 – 11.00 sati u Studentskoj službi.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima

- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj računa:

IBAN : HR1823600001101311177

Poziv na broj: 31-460-3104

svrha uplate: školarina za 3. semestar izvanrednog dipl. studija/Bibliotekarstvo.

- indeks

Uputa za studente kojima školarinu plaća radna organizacija: skeniranu narudžbenicu radna organizacija šalje na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

UPIS APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su odslušali 4. semestar, ali neće diplomirati do 01. 11. 2019. godine upisuju apsolventsku godinu.

Upisi će se održati u subotu, 19. 10. od 10.30 sati u Studentskoj službi.

Za upis u apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili zatražiti sken od voditeljice studija) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima

- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak. god. 2019./20. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)

- indeks

UPIS DODATNE APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su već upisali apsolventsku godinu, ali neće diplomirati do 01. 11. 2019. godine upisuju 2. apsolventsku godinu. U dodatnoj apsolventskoj godini (do 15. 10. 2020.) potrebno je položiti sve predmete i diplomirati, u suprotnom studenti gube status izvanrednog studenta (produžetak moguć uz molbu).

Upisi će se održati u subotu, 19. 10. od 10.30 sati u Studentskoj službi.

Za upis u dodatnu apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2019./20. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)

- indeks

ISTEK 2. APSOLVENTSKE GODINE

Studenti kojima je istekla ili ističe dodatna apsolventska godina, a neće diplomirati do 01. 11. 2019. moraju putem molbe regulirati studentski status. Molba se predaje u tajništvu Odsjeka ili voditeljici studija. U molbi treba navesti preostale obaveze na studiju (broj ispita, obrana diplomskog rada) i razloge produžetka studija. Nakon što Odsjek odobri molbu, studenti reguliraju svoj status u Studentskoj službi.


 
 
 
VAŽNO! OBJAVLJENI REZULTATI KVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA
 
Rezultati postupka upisa na izvanredni studij bibliotekarstva dostupni su na stranici http://upisi-diplomski.ffzg.hr/. 
Rezultat razredbenog postupka pristupnici mogu vidjeti tako da u aplikaciju na adresi http://upisi-dipl.ffzg.unizg.hr/ ukucaju svoj OIB (na vrhu stranice u polje OBRAZAC ZA DOHVAT REZULTATA)  nakon čega će im se pojaviti studiji za koje su stekli pravo upisa

Oni pristupnici koji nisu stekli pravo upisa na svoj prvi izbor mogu se prijaviti na neki od drugih studija za koji se mogu kvalificirati ukoliko je na studiju ostalo praznih mjesta. U tom slučaju prijave pošaljite na mail adresu info centra Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  Prijave se primaju do srijede 2.10.2019. do 12 sati.

 

 

 

MOTIVACIJSKI RAZGOVOR - OBAVIJEST

Motivacijski razgovori održat će se 27. 09. 2019. od 9.00 sati na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (3. kat, sobe E-317 - E320, E-322). Nazočnost na motivacijskom razgovoru je obavezna. U slučaju objektivne spriječenosti, pristupnici su dužni unaprijed obavijestiti o tome voditeljicu studija, prof. dr. sc. Sonju Špiranec e-mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), najkasnije do 25. 09. 2019.


Sve potrebne i autorizirane informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima o upisima na diplomske studije ak. god. 2019./2020. dostupne su na stranicama Fakulteta na adresi http://upisi-diplomski.ffzg.hr/. Molimo studente da prate tu stranicu za sve opće obavijesti vezane uz upise na diplomske studije na Filozofskom fakultetu.
 
____________________________________________________________________________________
 
Upisi na IZVANREDNI STUDIJ INFORMACIJSKIH ZNANOSTI (BIBLIOTEKARSTVO), 2019./2020.
 
Sve potrebne i autorizirane specifične informacije o postupku i upisima vezane uz upise na Izvanredni studij bibliotekarstvo nalazit će se na ovoj web stranici. Web stranica ažurirat će se novim informacijama i eventualnim promjenama.
 
 
Definiranje procedure razredbenog postupka upisa na diplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti u ak. god. 2019./2020.

I. OPĆI UVJETI

Izbor kandidata za upis obavlja se na temelju rang liste.
Poredak na rang listi temelji se na vrsti prethodno završenog studij, vrsti zaposlenja u knjižnici gdje prednost imaju kandidati s ugovorom o radu, te motivacijskog razgovora. Nazočnost na motivacijskom razgovoru je obavezna.Termin motivacijskog razgovora biti će objavljen nakon završetka prijava. 
Pristupnici koji su stekli pravo upisa dužni su se upisati prema objavljenom rasporedu za upis. Umjesto pristupnika koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, mogućnost upisa mogu iskoristiti pristupnici koji slijede na listi za upis do popunjenja kvote prema prijavama za svaki studijski smjer.

II. POSEBNI UVJETI

Pristupnici koji prijavljuju Izvanredni studij bibliotekarstvo, nakon online prijave (http://upisi-dipl.ffzg.unizg.hr/) trebaju u Info-centru predati i ‘papirnate’ primjerke dokumentacije (1.-7.)

Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima natječaja Sveučilišta u Zagrebu prema uputama za postupak prijave (http://www.ffzg.unizg.hr/diplomski-upisi/index.php/postupak-prijave/)

Pristupnik je uz prijavu dužan priložiti:

1. Rodni list (izvornik ili preslika)

2. Domovnica (izvornik ili preslika)

3. Svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrdu o završenom diplomskom studiju

4. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija

5. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)

6. Molba za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti

7. Potvrda o zaposlenju u knjižnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upis u ljetni semestar 2018/2019.

Upisi u ljetni semestar 2018/19. održat će se 16. 03. 2019. (subota) u Studentskoj službi FF-a od 09.00 (1. godina) i 9.30 sati (2. godina).

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima

- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj računa)

IBAN : HR1823600001101311177
Poziv na broj: 31-460-3104

svrha uplate: školarina za 2. semestar (ili 4. semestar) izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.

Studenti kojima plaća radna organizacija mogu se javiti tajnici Odsjeka (01/4092-302) radi NARUDŽBENICE, po kojoj Fakultet uspostavlja fakturu.


Rezultati kvalifikacijskog postupka za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo), 2018./2019. dostupni su na sljedećoj poveznici: Rezultati - izvanredni studij. U nastavku je dostupna i Lista čekanja.pdf


 

Upis u zimski semestar 2018/2019.*

*informacije o upisima podložne su promjenama pa se studenti mole pratiti izmjene na mrežnim stranicama

UPIS NA 1. GODINU STUDIJA (1. semestar)

Upisi će se održati u subotu, 13. 10. od 9.00 – 10.00 sati u Studentskoj službi.

Na upis donijeti:

- 2 fotografije (40 x 60 mm)

- potvrdu o uplaćenoj školarini

Broj žiro-računa za uplate školarine

- Uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je izvršiti na broj žiro računa: 2360000-1101311177; poziv na broj: 2-460-3104; svrha uplate: školarina za 1. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.

Studenti kojima plaća radna organizacija tajnici Odsjeka Maji Živko (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

UPIS NA 2. GODINU STUDIJA (3. semestar)

Upisi će se održati u subotu, 13. 10. od 10.00 – 11.00 sati u Studentskoj službi.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima

- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj žiro računa)

broj žiro računa: 2360000-1101311177

poziv na broj: 2-460-3104

svrha uplate: školarina za 3. semestar izvanrednog dipl. studija/Bibliotekarstvo.

- indeks

Studenti kojima plaća radna organizacija tajnici Maji Živko (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

UPIS APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su odslušali 4. semestar, ali neće diplomirati do 01. 11. 2018. godine upisuju apsolventsku godinu.

Upisi će se održati u subotu, 13. 10. od 10.30 sati u Studentskoj službi.

Za upis u apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili zatražiti sken od voditeljice studija) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima

- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak. god. 2018./19. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)

- indeks

UPIS DODATNE APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su već upisali apsolventsku godinu, ali neće diplomirati do 01. 11. 2018. godine upisuju 2. apsolventsku godinu. U dodatnoj apsolventskoj godini (do 15. 10. 2019.) potrebno je položiti sve predmete i diplomirati, u suprotnom studenti gube status izvanrednog studenta (produžetak moguć uz molbu).

Upisi će se održati u subotu, 13. 10. od 10.30 sati u Studentskoj službi.

Za upis u dodatnu apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2018./19

. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)

- indeks


Prijave za upis na diplomske studije primaju se do 26. rujna 2018. godine.

ONLINE PRIJAVA 

Obavijest o kvalifikacijskom postupku: Kvalifikacijski postupak održat će se u ponedjeljak, 01. 10. s početkom u 10.00 sati u prostorijama Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti (soba E-317, E-318 i E-322). Dolazak na kvalifikacijski (motivacijski) razgovor obavezan je za sve pristupnike.

Pristupnici će se za upis prijavljivati online. Prijave završavaju 26. rujna 2018. godine. Tijekom prijava, pristupnici će imati online uvid u svoju prijavu. Pristupnici koji prijavljuju STUDIJ BIBLIOTEKARSTVO - IZVANREDNO, nakon online prijave trebaju u Info-centru predati i ‘papirnate’ primjerke dokumentacije (5.1 - 5.7).

 1. Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima natječaja Sveučilišta u Zagrebu kao i potvrda o završenom studiju.
 2. Ako svi dokumenti nisu pravovaljani i predani do zadnjeg dana prijava, pristupnik gubi pravo sudjelovanja u postupku upisa na diplomski studij na Filozofskom fakultetu.
 3. Troškovi postupka prijave iznose 350,00 kuna. Uplate je potrebno izvršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177, poziv na broj: 2-460-3104.
 4. Školarina iznosi 3.600,00 kuna po semestru.
 5. Pristupnik je uz prijavu dužan priložiti:

5.1. Rodni list (izvornik ili preslika)

5.2. Domovnica (izvornik ili preslika)

5.3. Svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrdu o završenom diplomskom studiju

5.4. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija

5.5. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)

5.6. Molba za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti

5.7. Potvrda o zaposlenju u knjižnici

 


 

 

 

Upis u ljetni semestar 2017/2018.

Upisi u ljetni semestar 2017/18. održat će se 17. 03. 2018. (subota) u Studentskoj službi FF-a od 09.00 (1. godina) i 9.30 sati (2. godina).

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima

- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj žiro računa)

broj žiro računa: 2360000-1101311177

poziv na broj: 2-460-3104

svrha uplate: školarina za 2. semestar (ili 4. semestar) izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.

Studenti kojima plaća radna organizacija mogu se javiti tajnici Odsjeka (01/4092-302) radi NARUDŽBENICE, po kojoj Fakultet uspostavlja fakturu.


Popis pristupnika koji su stekli pravo na upis dostupan je OVDJE. Lista čekanja dostupna je OVDJE.


Upis u zimski semestar 2017./2018.*

*informacije o upisima podložne su promjenama pa se studenti mole pratiti izmjene na mrežnim stranicama

UPIS NA 1. GODINU STUDIJA (1. semestar)

Upisi će se održati u subotu, 14. 10. od 9.00 – 10.00 sati u Studentskoj službi.

Na upis donijeti:

- 2 fotografije (3,5 x 4,5 cm)

- potvrdu o uplaćenoj školarini

Broj žiro-računa za uplate školarine

Uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je izvršiti na broj žiro računa: 2360000-1101311177

poziv na broj: 2-460-3104

svrha uplate: školarina za 1. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.

Studenti kojima plaća radna organizacija tajnici N. Petak (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

UPIS NA 2. GODINU STUDIJA (3. semestar)

Upisi će se održati u subotu, 14. 10. od 10.00 – 11.00 sati u Studentskoj službi.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima

- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj žiro računa)

broj žiro računa: 2360000-1101311177

poziv na broj: 2-460-3104

svrha uplate: školarina za 3. semestar izvanrednog dipl. studija/Bibliotekarstvo.

- indeks

Studenti kojima plaća radna organizacija zamjenici tajnice (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

UPIS APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su odslušali 4. semestar, ali neće diplomirati do 14. 10. 2017. godine upisuju apsolventsku godinu.

Upisi će se održati u subotu, 14. 10. od 11.00 sati u Studentskoj službi.

Za upis u apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili zatražiti sken od voditeljice studija) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima

- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2017./18. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)

- indeks

UPIS DODATNE APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su već upisali apsolventsku godinu, ali neće diplomirati do 14. 10. 2016. godine upisuju 2. apsolventsku godinu. U dodatnoj apsolventskoj godini (do 15. 10. 2018.) potrebno je položiti sve predmete i diplomirati, u suprotnom studenti gube status izvanrednog studenta (produžetak moguć uz molbu).

Upisi će se održati u subotu, 14. 10. od 11.00 sati u Studentskoj službi.

Za upis u dodatnu apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2017./18. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)

- indeks


POSTUPAK UPISA NA IZVANREDNI STUDIJ INFORMACIJSKIH ZNANOSTI (BIBLIOTEKARSTVO), 2017./2018.

 Kvalifikacijski postupak održat će se 28. rujna 2017. godine u 11.00 sati. U okviru postupka održat će se kratki motivacijski razgovor s pristupnikom (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, 3. kat; prostorije E-317, E318, E319), a nazočnost za pristupnike je obavezna.  

Prijave za upis na diplomske studije primaju se do 27. rujna 2017. godine.

ONLINE PRIJAVA 

Pristupnici će se za upis prijavljivati online. Prijave završavaju 27. rujna 2017. godine u 15 sati. Tijekom prijava, pristupnici će imati online uvid u svoju prijavu. Pristupnici koji prijavljuju STUDIJ BIBLIOTEKARSTVO - IZVANREDNO, nakon online prijave trebaju u Info-centru predati i ‘papirnate’ primjerke dokumentacije (5.1 - 5.8).

 1. Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima natječaja Sveučilišta u Zagrebu kao i potvrda o završenom studiju.
 2. Ako svi dokumenti nisu pravovaljani i predani do zadnjeg dana prijava, pristupnik gubi pravo sudjelovanja u postupku upisa na diplomski studij na Filozofskom fakultetu.
 3. Troškovi postupka prijave iznose 350,00 kuna. Uplate je potrebno izvršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177, poziv na broj: 2-460-3104.
 4. Školarina iznosi 3.600,00 kuna po semestru.
 5. Pristupnik je uz prijavu dužan priložiti:

5.1. Obrazac Prijave za upis (preuzima se u Info službi Fakulteta)

5.2. Rodni list (izvornik ili preslika)

5.3. Domovnica (izvornik ili preslika)

5.4. Svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrdu o završenom diplomskom studiju

5.5. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)

5.6. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)

5.7. Molba za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti

5.8. Potvrda o zaposlenju u knjižnici

 

Kvalifikacijski postupak održava se 28. rujna 2017. godine; dolazak pristupnika je obavezan.

O datumu upisa u izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo) studenti će biti naknadno obaviješteni.

Napomene:

 1. Pristupnici koji žele upisati izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo), kod prijave će na Obrascu prijave za upis (točka 5.1. ), prijaviti studij: ''Informacijske znanosti – izvanredni studij''
 2. Obavijesti vezane uz upise na izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti, objavljivat će se na ovoj stranici. Kandidati se mole da redovito prate obavijesti kako bi bili obaviješteni o eventualnim promjenama i novostima.

 

 

Upis u ljetni semestar 2016./2017.

Upisi u ljetni semestar 2016./17. održat će se 18. 03. (subota) u Studentskoj službi FF-a od 09.00 (1. godina) i 10.00 sati (2. godina).

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima

- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj žiro računa)

broj žiro računa: 2360000-1101311177

poziv na broj: 2-460-3104

svrha uplate: školarina za 2. semestar (ili 4. semestar) izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.

Studenti kojima plaća radna organizacija zamjenici tajnice (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

Studenti koji nisu u mogućnosti doći 18. 03. na upis, svu dokumentaciju (upisni list, kopiju o plaćenoj školarini, indeks) mogu po nekome dostaviti ili prethodno ostaviti u tajništvu Odsjeka od pon. do pet. 10.00-13.00 sati ili slati poštom na sljedeću adresu:

ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Ivana Lučića 3

10000 Zagreb

n.r. Nevenka Petak

Dokumentacija mora biti poslana do 16. 03. 2016. na navedenu adresu

 

 


Rezultati kvalifikacijskog postupka za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo), 2016./2017. dostupni su na sljedećoj poveznici: Rezultati - izvanredni studij


 

Upis u zimski semestar 2016./2017.

 

UPIS NA 1. GODINU STUDIJA (1. semestar)

Upisi će se održati u subotu, 22. 10. od 9.00 – 10.00 sati u Studentskoj službi.

Na upis donijeti:

- 2 fotografije (3,5 x 4,5 cm)
potvrdu o uplaćenoj školarini

Broj žiro-računa za uplate školarine:

Uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je izvršiti na broj žiro računa: 2360000-1101311177
poziv na broj: 2-460-3104
svrha uplate: školarina za 1. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.

Studenti kojima plaća radna organizacija tajnici N. Petak (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

 

Isti dan, 22. 10. počinje nastava Uvodom u studij u 10.30.

 

UPIS NA 2. GODINU STUDIJA (3. semestar)

Upisi će se održati u subotu, 22. 10. od 10.00 – 11.00 sati u Studentskoj službi.
 
Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:
- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima
- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj žiro računa)
broj žiro računa: 2360000-1101311177
poziv na broj: 2-460-3104
svrha uplate: školarina za 3. semestar izvanrednog dipl. studija/Bibliotekarstvo.

- indeks
Studenti kojima plaća radna organizacija zamjenici tajnice (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

Isti dan, 22. 10. počinje nastava u 11.00 sati.

 

UPIS APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su odslušali 4. semestar, ali neće diplomirati do 22. 10. 2016. godine upisuju apsolventsku godinu.

Upisi će se održati u subotu, 22. 10. od 11.00 sati u Studentskoj službi.

Za upis u apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:
- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili zatražiti sken od voditeljice studija) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima
- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2016./17. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)
- indeks

 

UPIS DODATNE APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su već upisali apsolventsku godinu, ali neće diplomirati do 22. 10. 2016. godine upisuju 2. apsolventsku godinu. U dodatnoj apsolventskoj godini (do 30. 09. 2017.) potrebno je položiti sve predmete i diplomirati, u suprotnom studenti gube status izvanrednog studenta.

Upisi će se održati u subotu, 22. 10. od 11.00 sati u Studentskoj službi.

Za upis u dodatnu apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:
- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2016./17. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)
- indeks

 


Upis u ljetni semestar

 

Upisi u ljetni semestar 2015./16. održat će se 19. 03. (subota) u Studentskoj službi FF-a od 10.00 sati.
Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:
- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima
- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj žiro računa)
broj žiro računa: 2360000-1101311177
poziv na broj: 2-460-3104
svrha uplate: školarina za 2. semestar (ili 4. semestar) izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.
Studenti kojima plaća radna organizacija zamjenici tajnice (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.
Studenti koji nisu u mogućnosti doći 19. 03. na upis, svu dokumentaciju (upisni list, kopiju o plaćenoj školarini, indeks) mogu prethodno ostaviti u tajništvu Odsjeka od pon. do čet. 10.00-13.00 sati ili slati poštom na sljedeću adresu:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
n.r. Nevenka Petak / Maja Živko
Dokumentacija mora biti poslana do 17. 03. 2016. na navedenu adresu

 


 

Upis u 2.  i apsolventsku godinu Izvanrednog studija

 

1) Za studente koji upisuju 2. godinu (3. semestar)

Upisi u ak. godinu 2015./16. održat će se 17. 10. (subota) u Studentskoj službi FF-a od 10.00 sati.
Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:
- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima
- potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj žiro računa)
broj žiro računa: 2360000-1101311177
poziv na broj: 2-460-3104
svrha uplate: školarina za 3. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.
Studenti kojima plaća radna organizacija tajnici N. Petak (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.
Studenti koji nisu u mogućnosti doći 17. 10. na upis, svu dokumentaciju (upisni list, kopiju o plaćenoj školarini, indeks) mogu slati poštom na sljedeću adresu:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
n.r. Nevenka Petak
Dokumentacija mora biti poslana do 15. 10. 2015. na navedenu adresu

 

2) Studenti koji su odslušali 4. semestar, ali neće diplomirati do 18. 10. 2015.

Za upis u apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:
- upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili zatražiti sken od voditeljice studija) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima
- prijavni list (podiže se u info-centru ili zatražiti sken od voditeljice studija)
- potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2013/14. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)
- indeks

 


Upis na 1. godinu Izvanrednog studija

NOVO: PROMJENA TERMINA UPISA

Upisi će se održati u subotu, 17. 10. od 10.00 sati u Studentskoj službi.

 

Broj žiro-računa za uplate školarine:

Uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je izvršiti na broj žiro računa: 2360000-1101311177
poziv na broj: 2-460-3104
svrha uplate: školarina za 1. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.

Studenti kojima plaća radna organizacija tajnici N. Petak (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.
    ponijeti 2 fotografije (3,5 x 4,5 cm)
    ponijeti potvrdu o uplaćenoj školarini

Napomena: Prije dolaska na upis potrebno je provjeriti informacije o dodatnim dokumentima koji su potrebni za upis. Informacije će biti dostupne na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta (pod Upisi diplomski 2015/16.) .

 

 


 


 

Postupak upisa na izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo),
2015./2016.

 

1. Prijave za upis na izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo) primaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta (I. Lučića 3), od 21. do 25. rujna 2015. godine. Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima natječaja Sveučilišta u Zagrebu kao i potvrda o završenom studiju.


2. Ako svi dokumenti nisu pravovaljani i predani do zadnjeg dana prijava, pristupnik gubi pravo sudjelovanja u postupku upisa na diplomski studij na Filozofskom fakultetu.


3. Troškovi postupka prijave iznose 350,00 kuna. Uplate je potrebno izvršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177, poziv na broj: 2-460-3104.


4. Školarina iznosi 3.600,00 kuna po semestru.


5. Pristupnik je uz prijavu dužan priložiti:
5.1. Obrazac Prijave za upis (preuzima se u Info službi Fakulteta)
5.2. Rodni list (izvornik ili preslika)
5.3. Domovnica (izvornik ili preslika)
5.4. Svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrdu o završenom diplomskom studiju
5.5. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
5.6. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)
5.7. Molba za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti
5.8. Potvrda o zaposlenju u knjižnici


Kvalifikacijski postupak održava se 28. rujna 2015. godine.


Upisi u izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti obavljat će se od 5. do 9. listopada 2015. godine u Studentskoj službi.

Napomene:


1. Pristupnici koji žele upisati izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo), kod prijave će na Obrascu prijave za upis (točka 5.1. ), prijaviti studij: ''Informacijske znanosti – izvanredni studij''


2. Obavijesti vezane uz upise na izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti, objavljivat će se na ovoj stranici. Kandidati se mole da redovito prate obavijesti kako bi bili obaviješteni o eventualnim promjenama i novostima.


3. Pristupnici koji žele upisati izvanredni studij bibliotekarstva, prijavljuju se za upis na izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti.

 


OBAVIJEST O UPISIMA U LJETNI SEMESTAR

Upis u sljedeći semestar potrebno je izvršiti najkasnije do 15. 03. 2015.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:
upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima
potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj žiro računa)
broj žiro računa: 2360000-1101311177
poziv na broj: 2-460-3104
svrha uplate: školarina za 2. (ili 4.) semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.
Studenti indeks s kopijom uplatnice, te upisnim i prijavnim listom mogu predati tajnici N. Petak u tjednu ili najkasnije u subotu, 15. 03. 
Indeks također mogu ostaviti kod profesora ukoliko dolaze na ispit. Nakon upisa, studenti dobivaju indeks na prvom predavanju (21. 03). 
Studenti kojima plaća radna organizacija tajnici N. Petak (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

Studenti koji nisu u mogućnosti indeks predati osobno tajnici, svu dokumentaciju (upisni list, kopiju o plaćenoj školarini, indeks) mogu slati poštom na sljedeću adresu:

ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Ivana Lučića 3

10000 Zagreb

n.r. Nevenka Petak

 


 

 

Upis na 1. godinu Izvanrednog studija

Broj žiro-računa za uplate školarine:

Uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je izvršiti na broj žiro računa: 2360000-1101311177
poziv na broj: 2-460-3104
svrha uplate: školarina za 1. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.

Studenti kojima plaća radna organizacija tajnici N. Petak (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

Upisi se održavaju u Vijećnici prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta
Za upis je potrebno:

 • preuzeti upisni komplet u Info-centru fakulteta
 • ponijeti 2 fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • ponijeti potvrdu o uplaćenoj školarini

 

 

 

OBAVIJEST O UPISIMA


Za studente koji upisuju 2. godinu (3. semestar)

Upis je potrebno izvršiti najkasnije do 30. 10. 2014.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:
upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima
potvrda/kopija o plaćenoj školarini za zimski semestar (uplatu od 3.600,00 kuna potrebno je uplatiti na navedeni broj žiro računa)
broj žiro računa: 2360000-1101311177
poziv na broj: 2-460-3104
svrha uplate: školarina za 3. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.
Studenti indeks s kopijom uplatnice, te upisnim i prijavnim listom mogu predati tajnici N. Petak u tjednu ili najkasnije u subotu, 25. 10. 
Indeks također mogu ostaviti kod profesora ukoliko dolaze na ispit. Nakon upisa, studenti dobivaju indeks na prvom predavanju (početak studenog). 
Studenti kojima plaća radna organizacija tajnici N. Petak (01/4092-302) donose NARUDŽBENICU. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

Studenti koji su odslušali 4. semestar, ali neće diplomirati do 30. 10.

Za upis u apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili zatražiti sken od voditeljice studija) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima 
prijavni list (podiže se u info-centru ili zatražiti sken od voditeljice studija) 
potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2013/14. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)

Za upis u sljedeću akademsku godinu studenti mogu predati indeks s kopijom uplatnice te upisnim i prijavnim listom tajnici N. Petak u tjednu ili najkasnije u subotu, 25. 10. 
Studenti koji ne mogu doći osobno dokumentaciju mogu poslati preporučeno na sljedeću adresu:

Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Nevenka Petak

 


 

Upis na izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo),
2014/2015

 

1. Prijave za upis na izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo) primaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta (I. Lučića 3), od 22. do 26. rujna 2014. godine. Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima natječaja Sveučilišta u Zagrebu kao i potvrda o završenom studiju.


2. Ako svi dokumenti nisu pravovaljani i predani do zadnjeg dana prijava, pristupnik gubi pravo sudjelovanja u postupku upisa na diplomski studij na Filozofskom fakultetu.


3. Troškovi postupka prijave iznose 350,00 kuna. Uplate je potrebno izvršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177, poziv na broj: 2-460-3104.


4. Školarina iznosi 3.600,00 kuna po semestru.


5. Pristupnik je uz prijavu dužan priložiti:
5.1. Obrazac Prijave za upis (preuzima se u Info službi Fakulteta)
5.2. Rodni list (izvornik ili preslika)
5.3. Domovnica (izvornik ili preslika)
5.4. Svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrdu o završenom diplomskom studiju
5.5. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
5.6. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)
5.7. Molba za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti
5.8. Potvrda o zaposlenju u knjižnici


Kvalifikacijski postupak održava se 29. rujna 2014. godine.


Upisi u izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti obavljat će se od 06. do 11. listopada 2014. godine u Studentskoj službi.

 

Napomene:


1. Pristupnici koji žele upisati izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo), kod prijave će na Obrascu prijave za upis (točka 5.1. ), prijaviti studij: ''Informacijske znanosti – izvanredni studij''


2. Obavijesti vezane uz upise na izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti, objavljivat će se na ovoj stranici. Kandidati se mole da redovito prate obavijesti kako bi bili obaviješteni o eventualnim promjenama i novostima.


3. Pristupnici koji žele upisati izvanredni studij bibliotekarstva, prijavljuju se za upis na izvanredni diplomski studij informacijskih znanosti.

 

Voditeljica Izvanrednog studija:

Prof. dr. sc. Sonja Špiranec ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

tel.: 01/4092-306; soba E-318

Tajništvo:

Maja Živko, tajnica (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Tel: 01/4092302, primanje poziva 14.00-15.30
Primanje studenata:
radnim danom 10:00-14:00, soba E-326
Pauza:
radnim danom 11:00-11:30

 

Ispitni rokovi


Ispiti iz kolegija Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave u školskoj knjižnici, Seminar iz UDK, Klasifikacijski sustavi održat će se 13.2.2021. i 27.2.2021. od 10 sati.Izlazak je potrebno prijaviti preko Omege.


Ispit iz kolegija Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave u školskoj knjižnici, Seminar iz UDK, Klasifikacijski sustavi održat će se 7.7.2019. u 11 sati.Izlazak je potrebno prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u razdoblju 1.- 3.7.2019.

U jesenskom ispitno roku datum ispita su sljedeci

31.8.2019 u 11 sati (prijava ispita 26.-28.8.2019)

14.9. 2019. u 11 sati (prijava ispita 9.-11.9.2019)

19.10.2019. u 11 sati (prijava ispita 14.-16.9.2019)

Prema broju prijavljenih bit će objavljen prostor održavanja ispita. Naknadne prijave se neće uvažiti zbog organizacijskih uvijeta. Usmeni dio ispita održat će se isti dan.

 


objavljeno 10.12.2018.

Ispit iz kolegija Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave u školskoj knjižnici, Seminar iz UDK, Klasifikacijski sustavi održat će se 2.2.2019. i 16.2.2019. s početkom u 10 sati. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i to u sljedećem periodu:

1. ispitni rok 23.-31.1.2019.

2.ispitni rok: 6.-14.2.2019.

Prema broju prijavljenih bit će objavljen prostor održavanja ispita. Naknadne prijave se neće uvažiti zbog organizacijskih uvijeta. Usmeni dio ispita održat će se isti dan.


objavljeno 16. listopada 2018.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 10. studenoga 2018. s početkom u 16 sati u INFOLabu. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se ist dan s početkom u 18 sati u E 317.

Ispiti iz Zaštite knjižničnog i arhivskog gradiva te izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice, održat će 10. studenoga 2018. s početkom u 17 sati u INFOLabu.


Ispiti iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se u subotu, 13. 10. 2018. poslije nastave, u 15.00 sati. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do petka, 12. 10. u 12.00 sati.


Pismeni ispit iz svih kolegija izv. prof.dr.sc. M. Banek Zorica održati će se 13.10. 2018. s početkom u 9:00 sati. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ispiti iz kolegija Povijest knjige i knjižnica Knjižnice i knjižnične zbirke održat će se 15. rujna 2018. 10 sati u dvorani 6.

Ispit iz kolegija Časopisi i znanstvena komunikacija održat će se 15. rujna 2018. 11 sati u dvorani 6.

Ispite je obavezno prijaviti putem Omege.


objavljeno 10. srpnja 2018.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II, u jesenskom ispitnom roku, održat će se 8. i 22. rujna 2018. s početkom u 10 sati u A 308. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se iste dane s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz Zaštite knjižničnog i arhivskog gradiva, u jesenskom ispitnom roku, održat će 8. i 22. rujna 2018. s početkom u 11 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice, u jesenskom ispitnom roku, održat će se 8. i 22. rujna 2018. s početkom u 12 sati u A 308.


Pismeni ispit iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se u subotu, 7. 07. u 9.00 sati u učionici A103.


Pismeni ispit iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se u utorak, 3. 07. u 10.00 sati u učionici A212A.


Ispiti i upisi ocjena na kolegijima Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se 3. 07. (utorak) u 11.00 sati i 07. 07. (subota) u 9.00 sati.  Izlazak na ispit potrebno je prijaviti putem Omege ili e-mailom, najkasnije do 30. 06. 2018.


Pismeni ispit iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2 održat će se 26. 5. 2018. u 14 sati u D VI. Kandidati obvezatno najavljuju dolazak na ispit e-mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 48 sati prije termina. 


objavljeno 15. svibnja 2018.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II, u ljetnom ispitnom roku, održat će se 16. lipnja 2018. i 7. srpnja 2018. s početkom u 10 sati u Dvorani III. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se iste dane s početkom u 13 sati u E 317. (Napomena: Studenti koji planiraju 16. lipnja 2018. pristupiti pismenom ispitu iz kolegija Bibliografska organizacija I ili Bibliografska organizacija II te nekom od kolegija čija je nositeljica izv. prof. dr. sc. M. Banek Zorica, mogu Bibliografsku organizaciju I ili Bibliografsku organizaciju II doći pisati u 12 sati u Dvoranu III).

Ispit iz Zaštite knjižničnog i arhivskog gradiva, u ljetnom ispitnom roku, održat će 16. lipnja 2018. i 7. srpnja 2018. s početkom u 11 sati u Dvorani III.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice, u ljetnom ispitnom roku, održat će se 16. lipnja 2018. i 7. srpnja 2018. s početkom u 12 sati u Dvorani III.


Ispiti iz kolegija doc. dr. sc. Ivane Hebrang Grgić održavat će se prema sljedećem rasporedu:

Povijest knjige i knjižnica - 9. 6. 2018. u 10 sati, D1 i 4. 7. 2018. u 10 sati, D6

Časopisi i znanstvena komunikacija -  9. 6. 2018. u 11 sati, D1 i 4. 7. 2018. u 11 sati, D6

Knjižnice i knjižnične zbirke - 9. 6. 2018. u 12 sati, D1 i 4. 7. 2018. u 11 sati, D6.

Za izlazak je potrebno najaviti se putem Omege.


Pismeni ispit iz svih kolegija izv. prof. M. Banek Zorica održati će se 19.5. 2018. s početkom u 10:00 sati i 16.6.2018. u 10 sati. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pismeni ispiti  iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2 održat će se u subotu 28. travnja 2018. u 14 sati u D VI. Potrebno je najaviti se e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  najkasnije 48 sati prije roka. - NOVO!


objavljeno 18. veljače 2018.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II, u trećem ispitnom terminu zimskog roka, održat će se 3. ožujka 2018. s početkom u 11 sati u A 103. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan s početkom u 13 sati u E 317.

Ispiti iz Knjige i čitanja, Narodnih knjižnica i Zaštite knjižničnog i arhivskog gradiva, u trećem ispitnom terminu zimskog roka, održat će 3. ožujka 2018. s početkom u 12 sati u A 103. Studenti koji namjeravaju pristupiti ispitima iz više od navednih kolegija mogu to napraviti u navedenom ispitnom terminu.


2. rok iz kolegija Osnove informacijske tehnologije održati će se u subotu 3. 3. 2018. u 10:00h u A-212aPrijave za izlazak na pismeni ispit obavljaju se isključivo putem sustava Omega najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h (https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=115943)

Upis ocjena za kolege kojima je umjesto ispita priznat neki od ranije položenih kolegija na drugim studijima održava se isti dan od 09.00 – 10.00 u sobi E-317.

Vrijede sve napomene kao i za 1. ispitni rok.


Pismeni ispit iz kolegija Osnove informacijske tehnologije održati će se 17. 2. 2018. od 14.00 sati u dvorani A212a.

Prijave za izlazak na pismeni ispit obavljaju se isključivo putem sustava Omega najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h. (https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=57102)

Uvjet za izlazak na ispitni rok su predani praktični zadaci putem Omege i to najkasnije 3 dana prije ispitnog roka.

Upis ocjena za kolege kojima je umjesto ispita priznat neki od ranije položenih kolegija na drugim studijima održava se isti dan od 13.00 – 14.00 u sobi E-317.

Važne napomene:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 1h) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h. Ako raspored po grupama nije objavljen, to znači da svi prijavljeni pišu u istom terminu - terminu ispita.

3. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom.

4. Ako Vam je umjesto ispita priznat neki od ranije položenih kolegija na drugim studijima, sa sobom ponesite dokumentaciju koja to dokazuje (dokaz o položenom ispitu i postignutoj ocjeni)


Ispiti iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirkePovijest knjige i knjižnica te Časopisi i znanstvena komunikacija održat će se u subotu 10. veljače u 12 sati u D 5. Ispite treba prijaviti putem Omege.


Pismeni ispit iz kolegija Sustavi za onačivanje i pretraživanje 1 održat će se 10. veljače s početkom u 10.30 i 17. veljače s početkom u 11.30 sati. Kolokvij (praktični dio kolegija) održat će se 10. veljače s početkom u 10.00 sati.
Pismeni ispit iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 2 održat će se u istim terminima.
Ispit i kolokvij iz kolegija SOP 1 potrebno je prijaviti putem Omege, a ispit iz kolegija SOP 2 putem e-maila.


objavljeno 17.1.2018.

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić objavljuje ispitne termine u zimskom ispitnom roku ak. god. 2017./2018.:

- Digitalizacija i migracija dokumenata, subota 27.1.2018., 13h, A-103 i subota 10.2.2018., 10h 13h, A-103

Prijave za izlazak na ispitne rokove obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h

Važne napomene:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h. Ako na Omegi nema objavljenog rasporeda po grupama to znači da svi prijavljeni polažu u jednoj grupi u zakazano vrijeme ispita.

3. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom. Za datum prijave ispita stavite datum koji je 7 dana prije ispita, a za datum ispitnog roka stavite datum ispita.


Pismeni ispit iz svih kolegija izv. prof. M. Banek Zorica održati će se 13.1. 2018. s početkom u 16:00 sati i 10.2.2018. s početkom u 10 sati. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 11.1. odnosno 7.2. Prema broju prijavljenih bit će objavljen prostor održavanja ispita. Naknadne prijave se neće uvažiti zbog organizacijskih uvijeta. Usmeni dio ispita održat će se isti dan.


objavljeno 14. prosinca 2017.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 3. i 17. veljače 2018. s početkom u 10 sati u D III. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se iste dane s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 3. i 17. veljače 2018. s početkom u 11 sati u D III.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 3. i 17. veljače 2018. s početkom u 12 sati u D III.


objavljeno 20. studenoga 2017.

Ispiti iz Knjige i čitanja, Narodnih knjižnica i Zaštite knjižničnog i arhivskog gradiva održat će 16. prosinca 2017. s početkom u 15 sati u INFOLabu. Studenti koji namjeravaju pristupiti ispitima iz više od navednih kolegija mogu to napraviti u navedenom ispitnom terminu.


 ISPITNI ROKOVI  - prof. dr. Daniela Živković

PISMENE ISPITE održava prof. dr. D. Živković za kolegije Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2 prema navedenom rasporedu.

Kandidati svoj dolazak trebaju najaviti e-mailom 48 sati prije odabranog roka.

Zimski rok 31. siječnja, 7. i 21. veljače 2018. u 10h u D III

Ljetni rok  20. i 27. lipnja te 11. srpnja 2018.  (vrijeme i dvorana naknadno)

Jesenski rok  5, 12. i 26. rujna 2018.  (vrijeme i dvorana naknadno)

USMENE ISPITE za kolegije Osnove bibliotekarstva, Informacijski izvori i služba te Sveučilišno knjižničarstvo prof. dr. Živković održava od 31. 1. do 21. 2. 2018. od 12 do 14 h uz prethodnu najavu dolaska e-mailom.

Za ljetni semestar slijedi obavijest o vremenu konzultacija pa tako i usmenih ispita.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pismeni ispiti iz kolegija SOP 1 i SOP 2 održat će se 14. 10. 2017. s početkom u 11.00 sati u učionici A103. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti putem Omege najkasnije do 11. 10. 2017.


Pismeni ispit iz svih kolegija izv. prof. M. Banek Zorica održati će se 23.9. s početkom u 10:00 sati. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 21. 9. Prema broju prijavljenih bit će objavljen prostor održavanja ispita. Naknadne prijave se neće uvažiti zbog organizacijskih uvijeta. Usmeni dio ispita održat će se isti dan. 


Ispiti iz kolegija Časopisi i znanstvena komunikacija Povijest knjige i knjižnica održat će se 25. rujna u 9 sati u prostoriji A 103 i 7. listopada u 10 sati u D 3.

Ispit iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke održat će se 25. rujna u 10 sati u prostoriji A 308 i 7. listopada u 11 sati u D 3.

Broj studenata koji mogu pristupiti ispitu je ograničen, svi zainteresirani moraju se prijaviti putem Omege najkasnije do 22. rujna za rok 25. rujna, a najkasnije do 2. listopada za rok 7. listopada.


objavljeno 28. kolovoza 2017.
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić objavljuje ispitne termine u jesenskom ispitnom roku ak. god. 2016./2017.:
- Osnove informacijske tehnologije, subota 23.9.2017., 10h, A-103 (1. godina) - uvjet za izlazak na ispitne rokove su predani praktični zadaci putem Omege i to najkasnije 3 dana prije ispitnog roka
- Digitalizacija i migracija dokumenata, subota 23.9.2017., 10h, A-103 (2. godina) 

Prijave za izlazak na ispitne rokove obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h

Važne napomene za oba ispita:
1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.
2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 1h) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h. Ako raspored po grupama nije objavljen, to znači da svi prijavljeni pišu u istom terminu - terminu ispita.
3. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom.


objavljeno 7. srpnja 2017.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 2. i 16. rujna 2017. s početkom u 10 sati u A 308. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se iste dane s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 2. i 16. rujna 2017. s početkom u 11 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 2. i 16. rujna 2017. s početkom u 12 sati u A 308.


objavljeno 20. lipnja 2017.

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić objavljuje ispitne termine u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2016./2017.:

- Osnove informacijske tehnologije, subota 8.7.2017., 12h, A-103 (1. godina) - uvjet za izlazak na ispitne rokove su predani praktični zadaci putem Omege i to najkasnije 3 dana prije ispitnog roka

- Digitalizacija i migracija dokumenata, subota 8.7.2017., 9h, A-103 (2. godina) 

Prijave za izlazak na ispitne rokove obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 1h) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h. Ako raspored po grupama nije objavljen, to znači da svi prijavljeni pišu u istom terminu - terminu ispita.

3. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom.


objavljeno 17. lipnja 2017.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 8. srpnja 2017. s početkom u 13 sati u A 308. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan s početkom u 16 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 8. srpnja 2017. s početkom u 14 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 8. srpnja 2017. s početkom u 15 sati u A 308.


Ispit iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke, Povijest knjige i knjižnica i Časopisi i znanstvena komunikacija održat će se 30. lipnja 2017.  u 17 sati u D 3.

Sve ispite obavezno je prijaviti putem Omege najkasnije do 25. lipnja.


Pismene ispite iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2 prof. dr. D. Živković održat će


21. 6. u 12h D III
28. 6. u 14h D IV
12. 7. u 12h D III

Kandidati se obavezno najavljuju e-mailom 48 sati prije roka.


Pismeni ispit iz kolegija SOP1 i SOP2 održat će se 3. 06. 2017. s početkom u 10.30 (umjesto u 10.00 sati) u dvorani DIII.


objavljeno 27. svibnja 2017.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 17. lipnja 2017. s početkom u 10 sati u A 308. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 17. lipnja 2017. s početkom u 11 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 17. lipnja 2017. s početkom u 12 sati u A 308.


Pismeni ispiti iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se u ljetnom roku 3. 06. 2017. i 8. 07. 2017. s početkom u 10.00 sati. Izlazak na ispit je potrebno prijaviti putem Omege ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Pismeni ispit iz svih kolegija izv. prof. M. Banek Zorica održati će se 24.6. s početkom u 9:30 i 7.7. s početkom u 17 sati. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 21. 6 (za izlazak na ispit 24.6.) ili 5.7. (za izlazak na ispit 7.7.). Prema broju prijavljenih bit će objavljen prostor održavanja ispita. Naknadne prijave se neće uvažiti zbog organizacijskih uvijeta. Usmeni dio ispita održat će se isti dan.


Ispit iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke održat će se 10. lipnja 2017.  u 10 sati u D 3.

Ispit iz kolegija Povijest knjige i knjižnica održat će se 10. lipnja 2017. u 11 sati u D 3.

Ispit iz kolegija Časopisi i znanstvena komunikacija održat će se 10. lipnja 2017.  u 12 sati u D 3.

Sve ispite obavezno je prijaviti putem Omege najkasnije do 5. lipnja.


objavljeno 26. travnja 2017.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 27. svibnja 2017. s početkom u 10 sati u D III. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 27. svibnja 2017. s početkom u 11 sati u D III.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 27. svibnja 2017. s početkom u 12 sati u D III.


Sljdeći pismeni ispiti iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2 održat će se u subotu 20. 5. 2017. u 16,30 sati u D III. Kandidati se obavezno najavljuju el. poštom najkasnije 48 sati prije roka na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Pismeni ispiti iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se u subotu, 18. 03. 2017. nakon predavanja (cca. 14.30) u dvorani D-III. lazak na ispit je potrebno prijaviti putem Omege ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije do cetvrtka, 16. 03.


Pismeni ispiti iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2 održat će se u subotu 18. 3. 2017. u  14 sati u 16 sati u D III. Zato se rok najavljen za 1. 4. 2017. otkazuje. Kandidati se najavljuju e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


VAŽNO!

Obavještavaju se svi studenti izvanrednog studija koji imaju problema s prijavom ispita i korištenjem Omege zbog isteka AAIEdu korisničkih podataka da se jave na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa podacima:

1) prezime i ime, 2) e-mail adresa, 3) poštanska adresa, 4) OIB, 5) kontakt mobitel

do petka, 17. 02. kako bi mogli riješiti nastale probleme.


Pismeni ispit iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se 18. 02. u 9.15, dvorana D III.

Izlazak na ispit je potrebno prijaviti putem Omege ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije do cetvrtka, 16. 02.

Studenti koji jos nisu polozili kolokvij takodjer izlazak na ispit prijavljuju putem Omege, a kolokvij ce se odrzat neposredno prije ispita u ucionici E-319.


Pismeni ispit iz svih kolegija izv. prof. M. Banek Zorica održati će se 11.2. i 25. 2. s početkom u 10 sati. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 8. 2 (za izlazak na ispit 11.2.) ili 22.2. (za izlazak na ispit 25.2.). Prema broju prijavljenih bit će objavljen prostor održavanja ispita. Usmeni dio ispita održat će se isti dan.


Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 4. i 18. veljače 2017. s početkom u 10 sati u D III. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 4. i 18. veljače 2017. s početkom u 11 sati u D III.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 4. i 18. veljače 2017. s početkom u 12 sati u D III.


SUSTAVI ZA OZNAČIVANJE I PRETRAŽIVANJE 2 - PROMJENA TERMINA

Zbog kolizije s kolegijem Digitalna knjižnica ispit iz kolegija SOP 2 održat će se u subotu, 21. 01. u 9.20 u učionici A-103.

Pismeni ispit iz kolegija SOP 1 održat će se u 11.00 sati u dvorani D-7.


Ispiti iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke 1 održat će se 4. 2. i 25. 2. u 10 sati, u dvorani D-V.

Ispit iz kolegija Povijest knjige i knjižnica održat će se 4. 2. i 25. 2. u 10 sati, u dvorani D-V.

Ispit iz kolegija Časopisi i znanstvena komunikacija održat će se 4. 2. i 25. 2. u 11 sati, u dvorani D-V.

Ispiti se prijavljuju isključivo putem Omege.


Ispiti iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 u zimskom ispitnom roku održat će se 21. 01. i 18. 02. 2017.

Kolokvij (pretraživanje baza podataka) iz predmeta SOP 1 održat će se 21. 01. u 10.00 sati u učionici A-103. Kolokvij je potrebno prijaviti putem Omege.

Pismeni ispit iz kolegija SOP 1 održat će se 21. 01. u 11.00 sati (D-7). Ispit je potrebno prijaviti putem Omege ili putem e-maila ako student više nema pristup kolegiju putem Omege.


Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić objavljuje ispitne termine u zimskom ispitnom roku ak. god. 2016./2017.:

- Osnove informacijske tehnologije, subota 28.1.2017. i subota 11.2. 2017., 11h, A-103 (1. godina) - uvjet za izlazak na ispitne rokove su predani praktični zadaci putem Omege i to najkasnije 3 dana prije ispitnog roka

- Digitalizacija i migracija dokumenata, subota 28.1.2017. i subota 11.2. 2017., 9h, A-103 (2. godina) 

Prijave za izlazak na ispitne rokove obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 1h) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h. Ako raspored po grupama nije objavljen, to znači da svi prijavljeni pišu u istom terminu - terminu ispita.

3. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom.


Pismeni ispiti iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2 održavaju se u ovim rokovima. Prostorija će biti javljena naknadno. Kandidati se trebaju najaviti za ispit 48 sati prije roka el. poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

26. studeni 2016. u 14 h
8., 15., 22. veljače 2017. u 13 h
1. travnja 2017. u 14h
21. i 28. lipnja 2017. u 13h
12. srpnja 2017. u 13 h
6., 13., 20. rujna 2017. u 13h

Ispiti iz ostalih kolegija prof. dr. D. Živković su usmeni. Održavaju se u vrijeme konzultacija uz najavu el. poštom.


U subotu 22. 10. u 14.00 sati održat će se ispit iz kolegija SOP1 i SOP2. Izlazak na ispit je potrebno najaviti e-mailom najkasnije do 18. 10. 2016.


U subotu 1. 10. 2016. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

- Osnove informacijske tehnologije, 14h, A-103 (1. godina) - uvjet za izlazak na ispitne rokove su predani praktični zadaci putem Omege i to najkasnije 3 dana prije ispitnog roka

- Digitalizacija i migracija dokumenata, 13h, A-103 (2. godina) 

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka 29. 9. 2016. u 12h

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana do 20h. Ako raspored po grupama nije objavljen, to znači da svi prijavljeni pišu u istom terminu - terminu ispita. 


Dodatni ispitni termin u jesenskom ispitnom roku za sve ispite izv. prof. dr. sc. Ane Barbarić održat će se 1. listopada 2016.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 1. listopada 2016. s početkom u 10 sati u A 308. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 1 . listopada 2016. s početkom u 11 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 1. listopada 2016. s početkom u 12 sati u A 308.


Drugi rujanski rok iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke 1 Povijest knjige i knjižnica održat će se u subotu 24. 9. 10 sati u D-6.

Drugi rujanski rok iz kolegija Časopisi i znanstvena komunikacija  održat će se u subotu 24. 9. 11 sati u D-6.  


Rujanski ispitni rok iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se u subotu, 17. 06. u 11.00 sati. Ispit je potrebno prijaviti putem Omege ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Rujanski rok iz svih kolegija izv. prof. M. Banek Zorica održati će se prema sljedećem rasporedu:

SUBOTA 17.9.2016.

8.30 10.00 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK A308

9.30 Usmeni ispiti Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave, Seminar iz UDK E-317

12.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK E-317

Izlazak na ispitni rok obavezno najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 5 dana prije ispitnog roka. Studenti koji izlaze na pismeni ispit iz Klasifikacijskih sustava moraju ponijeti Džepno izdanje UDK za rješavanje praktičnih zadataka.


Prof. dr. D. Živković će usmene ispite održati 29. 6. i 6. 7. 2016. od 15 do 17 sati. Kandidati se trebaju najaviti el. poštom.

Pismeni ispiti najavljeni su u Omegi.


Pismeni ispit iz kolegija SOP1 i SOP2 održat će se 19. 06. u 10.00 sati u dvorani D-III. Ispit je potrebno prijaviti na Omegi ili e-mailom.


objavljeno 12. lipnja 2016.

 

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se u nedjelju 10. srpnja 2016. s početkom u 10 sati u A 308. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se u isti dan s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se u nedjelju 10. srpnja 2016. s početkom u 11 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se u nedjelju 10. srpnja 2016. s početkom u 12 sati u A 308.

jesenski rok

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 3.  i 17. rujna 2016. s početkom u 10 sati u A 308. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se u iste dane s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 3. i 17. rujna 2016. s početkom u 11 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 3. i 17. rujna 2016. s početkom u 12 sati u A 308.

 


Ispitni rokovi iz kolegija Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se 12.6.2016. i 9.7.2016. prema rasporedu

NEDJELJA
 12.6.2016.

10.30 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi*Školske knjižnice D-III
12.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave E-317

SUBOTA 9.7.2016.
10.30 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi*, Seminar iz UDK Školske knjižnice A-308
12.00 11.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave E-317
12.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi E317

Izlazak na ispitni rok obavezno najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 5 dana prije ispitnog roka. Studenti koji se ne prijave na rok, ne mogu izaći na ispit. Zbog nedostatka prostora, u slučaju velikog broja prijava za termin 9.7., ispit će se u A-308 održavati u DVIJE grupe. Raspored će biti dostupan na web stranicama 3 dana prije ispita.

*VAŽNO! Studenti koji izlaze na pismeni ispit iz Klasifikacijskih sustava moraju ponijeti Džepno izdanje UDK za rješavanje praktičnih zadataka.


nedjelju 19. lipnja 2016. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

- Osnove informacijske tehnologije, 12h, A-103 (1. godina) - uvjet za izlazak na ispitne rokove su predani praktični zadaci putem Omege i to najkasnije 7 dana prije ispitnog roka

- Digitalizacija i migracija dokumenata, 9h, A-103 (2. godina) 

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte)

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana do 20h. 


Pismeni ispiti iz kolegija Sustavi za označivanje 1 i 2 održat će se u nedjelju 19. lipnja 2016. u 10.00 sati. Ispit je potrebno prijaviti putem Omege.


Pismeni ispit iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke 1  održat će se u subotu 4. lipnja 2016. u 10 sati u D-6.

Pismeni ispit iz kolegija Povijest knjige i knjižnica održat će se u subotu 4. lipnja 2016. u 11 sati u D-6.

Pismeni ispit iz kolegija Časopisi i znanstvena komunikacija održat će se u subotu 4. lipnja 2016. u 12 sati u D-6.

Ispiti u jesenskom roku će biti 10. i 24. rujna 2016. u isto vrijeme i u istoj dvorani.


objavljeno 25. travnja 2016.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 11. lipnja 2016. s početkom u 10 sati u D III. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se u isti dan s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 11. lipnja 2016. s početkom u 11 sati u D III.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 11. lipnja 2016. s početkom u 12 sati u D III.


Obavijest o održavanju i promjeni* ispitnih termina za SOP1, SOP2 i EOO

SOP 1: (obavezna prijava putem Omege)
pismeni ispit: 20. 02., 27. 02. od 12.00, DvI

SOP2 (obavezna prijava e-mailom):
pismeni ispit: 20. 02., 27. 02. od 12.00, DvI

Elektronička obrazovna okruženja:
27. 02. od 10.00 - 12.00 (obavezna najava e-mailom)

* Ispiti se odgađaju zbog Treće konferencije doktoranada Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti


objavljeno 1. veljače 2016.

Promjena u zimskom ispitnom roku za ispite iz svih kolegija izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

Ispitni rok iz kolegija Bibliografska organizacija I, Bibliografska organizacija II, Knjiga i čitanje, Narodne knjižnice i Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se u subotu, 27. veljače 2016. (a ne kako je ranije najavljeno 20. veljače).


Ispitni rokovi iz kolegija Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se 30.1. 2016 i 5.3.2016. prema rasporedu

SUBOTA 30.1.2016.
10.30 - 12.00 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice (A-104)
13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave (E-318)
SUBOTA 5.3.2016.
10.30 - 12.00 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice (A-104)
12.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave (E-318)

Izlazak na ispitni rok obavezno najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 3 dana prije ispitnog roka. 


U subotu 30. 1. 2016. i u subotu 27. 2. 2016. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

- Osnove informacijske tehnologije, 11h, A-103 (1. godina) - uvjet za izlazak na ispitne rokove su predani praktični zadaci putem Omege i to najkasnije 7 dana prije ispitnog roka

- Digitalizacija i migracija dokumenata, 9h, A-103 (2. godina) 

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte)

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana do 20h. 


Ispiti iz kolegija Sustavi za označivanje 1 i 2 i Elektronička obrazovna okruženja održat će se 6. i 20. 02. prema sljedećem rasporedu:

SOP 1 (obavezna prijava putem Omege):
kolokvij: 06. 02., od 9.00
pismeni ispit: 06. 02., od 10.00

kolokvij: 20. 02., od 11.00
pismeni ispit: 20. 02., od 11.30

SOP2 (obavezna prijava e-mailom):
pismeni ispit: 06. 02., od 10.00

pismeni ispit: 20. 02., od 11.30

Elektronička obrazovna okruženja:
06. i 20. 02. prema dogovoru


Ispit iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke 1  održat će se 6. veljače i 13. veljače u 10 sati u A 308. Obavezna je prijava preko Omege.


objavljeno 9. prosinca 2015., ispravljeno 1. veljače 2016.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II, u zimskom ispitnom roku, održat će se 30. siječnja 2016. i 27. veljače 2016. s početkom u 10 sati u D III. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se u iste dane s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, u zimskom ispitnom roku, održat će se 30. siječnja 2016. i 27. veljače 2016. s početkom u 11 sati u D III.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice, u zimskom ispitnom roku, održat će se 30. siječnja 2016. i 27. veljače 2016. s početkom u 12 sati u D III.


Ispitni rok iz kolegija Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se prema rasporedu
SUBOTA 12.12.2015.
10.30 - 12.00 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi (A-103)
13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave (E-318)

Izlazak na ispit obavezno najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 3 dana prije ispitnog roka. Studenti koji su već najavili želju izlaska na ispitni rok tijekom 12. mjeseca ne moraju se ponovno javljati osim ako ne otkazuju izlazak.


Mole se studenti koji bi željeli izaći na ispit iz kolegija Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave  (izv. prof. dr. sc. M. Banek Zorica) tijekom 12. mjeseca da se jave na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 30.11. radi uvida u broj prijava te organiziranja ispitnog roka.


objavljeno 27. listopada 2015.

Izvanredni ispitni rok za sve kolegije kojima je nositeljica izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić održat će se 21. studenoga 2015.

Pismeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I i Bibliografske organizacije II održat će se s početkom u 10 sati u A 308, a usmeni dio s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se s početkom u 11 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se s početkom u 12 sati u A 308.


Ispitni rok iz kolegija Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave  (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se u SUBOTU 10.10. 2015. u 12 sati u sobi E-318.


 

Pismeni ispit iz kolegija SOP1 i SOP2 održat će se 26. 09. u učionici A-103, od 11.00 sati. Ispit je potrebno prijaviti putem Omege.

Usmeni ispit iz kolegija Elektronička obrazovna okruženja održat će se isti dan a ispit je potrebno prethodno prijaviti e-mailom.


Ispitni rokovi iz kolegija Klasifikacijski sustavi (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se u SUBOTU 19.9.2015. i SUBOTU 10.10. 2015. prema rasporedu

10.00 - 11.30 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi (A-103)
12.00 - 13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi (E-318)

Izlazak na ispit obavezno najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 3 dana prije ispitnog roka.


Pismeni ispit iz kolegija SOP1 i SOP2 održat će se 12. 09. u učionici A-104, 11.00 sati. Ispit je potrebno prijaviti putem Omege.


Pismeni ispiti iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i 2 te Informacijski izvori i služba:
subota 26. 9. 2015. u 15h u D III (neophodna najava D. Živković do 23. 9. 2015. e-mailom)
subota 3. 10. 2015. u 15 sati D III (neophodna najava D. Živković do 30. 9. 201. e-mailom)
Studenti prije pristupanja ispitu trebaju poslati seminarske radove asistentu Marku Pavlovskom.
Usmene ispite iz Osnova bibliotekarstva i Sveučilišnog knjižničarstva prof. dr. D. Živković održava cijelu školsku godinu srijedom, u vrijeme konzultacija, uz prethodnu najavu e-mailom.


Ispitni rokovi iz kolegija SOP1 i 2 odrzat ce se 12. 09. i 26. 09.
Studenti ispite moraju prijaviti putem Omege (poveznica Prijava ispita)

Tocno vrijeme i dvorana biti ce oglaseni naknadno.


U subotu 11. 7. 2015. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

- Osnove informacijske tehnologije, 10h, A-103 (1. godina)

- Digitalizacija i migracija dokumenata, 11h, A-103 (2. godina) 

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se putem sustava Omega

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ovaj ispitni rok, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka 9. 7. 2015. u 16h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana do 20h.  


Pismeni ispiti iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i 2 te Informacijski izvori i služba

 subota  20. 6. 2015. u 15h u D III (neophodna najava do 17. 6. 2015 e-mailom)

 subota  18. 7. 2015. u 15 sati D III (neophodna najava do 15. 7. 2015 e-mailom)

 Studenti prije pristupanja ispitu trebaju poslati seminarske radove asistentu Marku Pavlovskom.

 Usmene ispite iz Osnova bibliotekarstva i Sveučilišnog knjižničarstava prof. dr. D. Živković održava srijedom u vrijeme konzultacija uz prethodnu najavu e-mailom.

 


Ispit iz kolegija SOP1 i SOP2 održat će se 20. 06. u 10.30, u DIII. Ispit je potrebno prijaviti putem Omege (poveznica Prijava ispitnog roka 20. 06.)


Ispit iz kolegija Knjižnice i knjžnične zbirke 1 održat će se 19. rujna i 26. rujna 2015. u 10,00 u prostoriji A 308. Prijave će biti omogućene putem Omege od 1. rujna.


 objavljeno 6. lipnja 2015.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II, u jesenskom ispitnom roku, održat će se 12. rujna 2015. i 3. listopada 2015. s početkom u 10 sati u A 308. Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se u iste dane s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, u jesenskom ispitnom roku, održat će se 12. rujna 2015. i 3. listopada 2015. s početkom u 11 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice, u jesenskom ispitnom roku, održat će se 12. rujna 2015. i 3. listopada 2015. s početkom u 12 sati u A 308.

____________________________________________________________________________________________________________

Ljetni ispitni rokovi iz kolegija Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se :

SUBOTA 6.6.2015. (samo za studente koji su kolegij odslušali prošle ak. god (2013./14.) i ranije

11.00 – 12.30 Klasifikacija i klasifikacijski sustavi (pismeni ispit) (A212a)
13.00 Klasifikacija i klasifikacijski sustavi (usmeni ispit) (E-318)

SUBOTA 13.6.2015.

10.30 - 12.00 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice (D-VI)
13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave (E-318)

SUBOTA 18.7.2015.

10.00 Usmeni ispiti Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (E-318)
10.00 - 11.30 Pismeni ispiti Klasifikacijski sustavi (D-VI)
12.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi (E-318)

Izlazak na ispit OBAVEZNO najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 5 dana prije roka uz naznaku datuma i ispita na koji izlazite.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Ispiti iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se 23. 05. i 13. 06. (moguća odgoda na 20.6.)

23. 05. pismeni ispiti održat će se prema sljedećem rasporedu:

9.00 - 9.30, DIII: SOP2

9.30 - 10.00, DIII: SOP1


 

Ispit iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke I  održat će se 30. svibnja i 6. lipnja u 11 sati u D-I.


objavljeno 3. travnja 2015.

Pismeni ispiti iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 30. svibnja 2015., 6. lipnja 2015. i 11. srpnja 2015. s početkom u 10 sati. 30. svibnja i 6. lipnja ispiti će se održati u Dvorani III, a 11. srpnja u A 308. Usmeni ispiti održat će se u iste dane s početkom u 13 sati u E 317.


objavljeno 3. travnja 2015.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 30. svibnja 2015. i 6. lipnja 2015. s početkom u 11 sati u Dvorani III te 11. srpnja 2015. s početkom u 11 sati u A 308.


objavljeno 3. travnja 2015.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 30. svibnja 2015. i 6. lipnja 2015. s početkom u 12 sati u Dvorani III te 11. srpnja 2015. s početkom u 12 sati u A 308.


 

Ispit iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke 1 održat će se u subotu 18. 4. 2015. u prostoriji A 308 od 9 do 9,45. Svi koji žele pristupiti ispitu moraju se najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 15. 4. 2015.


 U subotu 18. 4. 2015. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

- Osnove informacijske tehnologije, 8.30-9.15h, A-103 (1. godina)

- Digitalizacija i migracija dokumenata, 9.15-10h, A-103 (2. godina) 

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se putem sustava Omega

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ovaj ispitni rok, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka 16. 4. 2015. u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana do 20h. 

 


Pismeni ispiti iz kolegija Digitalna knjižnica 1, Digitalna knjižnica 2 te Informacijski izvori i služba održat će se u subotu 28. 2. 2015. u 15h u D III. Potrebna je najava dolaska najkasnije 48 sati prije ispita. Sljedeći će rok biti koncem ožujka.

 

Ispite (usmene) iz kolegija Osnove bibliotekarstva i Sveučilišno knjižničarstvo prof. dr. D. Živković drži svaku srijedu od 15 do 17h uz prethodnu najavu el. poštom.


Ispiti iz predmeta Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se 14. 02. prema sljedećem rasporedu:

Kolokvij: od 10.00 sati, A212A (potrebna najava e-mailom)

Pismeni ispiti: 10.30, Dvorana III

Usmeni ispiti: 13.00 sati, E318


Ispitni rok iz svih kolegija prof. dr. sc. M. Banek Zorica održat će se u SUBOTU 21.02.2015. od 10 sati u sobi E-318. 

Izlazak na ispit  sa nazivom kolegija koji se želi polagati obavezno najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 14.2.2015.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Ispiti iz predmeta Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i 2 održat će se u subotu, 14. 02. od 10.30 (broj dvorane biti će objavljen naknadno).

 


Ispit iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje održat će se u subotu, 24. 01. 2015. prema sljedećem rasporedu:

- 10.30 - 11.00, A212A: kolokvij (samo studenti koji kolokvij nisu položili)
- 11.00 sati, D VI: pismeni ispit

Studenti koji ce pristupiti kolokviju prethodno se moraju najaviti e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pismeni ispit iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke 1 održat će se u subotu 7. veljače 2015. u 10 dati u dvorani 3. Ispit treba prijaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 31. siječnja.


objavljeno 15. prosinca 2014.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se u zimskom ispitnom roku 31. siječnja 2015. i 21. veljače 2015. u 10 sati u Dvorani III. Usmeni ispiti održat će u iste dana se početkom u 12.30 u E 317.

Ispiti iz kolegija Narodne knjižnice, Knjiga i čitanje i Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 31. siječnja 2015. i 21. veljače 2015. u 11 sati u Dvorani III.


 

Ispitni rok iz kolegija Klasifikacijski sustavi (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se u SUBOTU 17.1.2015. prema rasporedu

10.00 - 11.30 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi (A-103)
12.00 - 13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi (E-318)

Izlazak na ispit obavezno najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 10.1.2014.

 ___________________________________________________________________________________________________________

Prof. dr. Daniela Živković održat će pismene ispite za sve svoje kolegije na studiju uz rad dne 29. studenog 2014. u 16,30 sati u Dvorani III. Neophodno je najaviti svoj dolazak na ispit (i navesti kolegij koji kandidat polaže) do zaključno 27. 11. 2014. el. poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Sljedeći rok će biti objavljen za siječanj 2015., ovisno o interesu kandidata. 


 objavljeno 4. studenoga 2014.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se u subotu, 15. studenoga 2014. s početkom u 10 sati u A 308. Usmeni ispiti, održat će se isti dan, s početkom u 13 sati u E 317.

Ispiti iz kolegija Knjiga i čitanje, Narodne knjižnice i Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se u subotu, 15. studenoga 2014. s početkom u 11 sati u A 308.


 Ispitni rok iz kolegija Upravljanje informacijama i znanjem (prof. dr. sc. J. Lasić-Lazić) održati će se u subotu 18.10.2014.  od 10.00 sati u sobi E-323. Prijave do petka 17.10 na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

_______________________________________________________________________________________________

Ispitni rok iz kolegija Klasifikacijski sustavi (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se u SUBOTU 18.10.2014. prema rasporedu

10.00 - 11.30 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi (A-103)
12.00 - 13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi (E-318)
___________________________________________________________________________________________________________

 

 PISMENI ispit iz kolegija SOP1 i SOP2 održat će se u subotu 18. 10. od 10.00 sati u dvorani A-103. Izlazak na ispit obavezno najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Na roku će se održati samo PISMENI ISPIT, svi studenti koji moraju na USMENI, dogovaraju termin izravno sa prof. Špiranec. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ARHIVA ROKOVA

 

U subotu 7. 2. 2015. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

- Osnove informacijske tehnologije, 9h, A-103 (1. godina)

- Digitalizacija i migracija dokumenata, 11.30h, A-103 (2. godina) 

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se putem sustava Omega

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ovaj ispitni rok, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka 5. 2. 2015. u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana do 20h. 

 


 

U subotu 18. 10. 2014. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

 

 • Osnove informacijske tehnologije, 13h, A-103 (1. godina)
 • Digitalizacija i migracija dokumenata, 13.45h, A-103 (2. godina) 

 

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se putem sustava Omega

 

Važne napomene za oba ispita:

 

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

 

2. Prijave na ovaj ispitni rok, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka 16. 10. 2014. u 20h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije sljedećeg dana (petak) do 20h. 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________

Ispiti iz kolegija SOP1 i SOP2 održat će se u subotu 20. 09. od 9.00 sati u dvorani D-III. Izlazak na ispit obavezno najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Jesenski ispitni rokovi iz kolegija Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK, Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se

 SUBOTA 20.9.2014.
10.00 - 11.30 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK (A-308)
12.00 - 13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK (E-318)
13.00 Usmeni ispiti Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (E-318)

 SUBOTA 4.10.2014.
10.00 Usmeni ispiti Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (E-318)
10.00 - 11.30 Pismeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK (A-308)
12.00 - 13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK (E-318)

 Izlazak na ispit OBAVEZNO najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 5 dana prije roka.


Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se u subotu, 27. rujna 2014. s početkom u 12 sati u A 308. Usmeni ispiti, održat će se isti dan, s početkom u 14 sati u E 317.

Ispiti iz kolegija Knjiga i čitanje, Narodne knjižnice i Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se u subotu, 27. rujna 2014. s početkom u 13 sati u A 308.


Ispit iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke 1 održat će se u subotu, 20. rujna 2014. u 10,30 u dvorani D3 i u subotu 27. rujna u 10,00 u A 308.


Ispiti iz svih kolegija koje drzi prof. dr. Daniela Zivković održat će se u subotu 13. i 27. rujna u 10 sati. Obavijest o prosoriji gdje će se ispit odrzati objavit će se naknadno. Mole se studenti koji namjeravaju pristupiti ispitu da se jave mailom novaku Totu.

 

Pismeni ispiti iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se u subotu, 6. rujna 2014. s početkom u 10 sati u A 308. Usmeni ispiti održat će se isti dan, s početkom u 13 sati u E 317.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se u subotu, 6. rujna 2014. s početkom u 11 sati u A 308.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se u subotu, 6. rujna 2014. s početkom u 12 sati u A 308.


Ispiti iz kolegija SOP1 i SOP2 održat će se u nedjelju, 29. 06. od 11.30, Dvorana III.


objavljeno 12. lipnja 2014.

U subotu 12. 7. 2014. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

 • Osnove informacijske tehnologije, 10h, A-103 (1. godina)
 • Digitalizacija i migracija dokumenata, 11h, A-103 (2. godina)

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se putem sustava Omega.

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ovaj ispitni rok, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka 10. 7. 2014. u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana do 20h.

 


Ispiti iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i Sustavi za označivanje i pretraživanje 2 održat će se u nedjelju, 29. 06. 2014. od 11.00 sati.


Ljetni ispitni rokovi iz kolegija Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK, Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se

PETAK 20.6. u 17.00 sati (dvorana naknadno)

SUBOTA 5.7. (vrijeme i dvorana naknadno)

SUBOTA 21.6.2014.
10.00 - 11.30 Pismeni ispit Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK (A-308)
12.00 - 13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK (E-318)
13.00 Usmeni ispiti Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (E-318)

SUBOTA 12.7.2014.
10.00 Usmeni ispiti Školske knjižnice i Radionica kreativne nastave (E-318)
10.00 - 11.30 Pismeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK (A-308)
12.00 - 13.00 Usmeni ispiti Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK (E-318)

 

Izlazak na ispit OBAVEZNO najaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 5 dana prije roka.


objavljeno 19. svibnja 2014.

U ljetnom ispitnom roku ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, održat će se:

 • 14. lipnja 2014. s početkom u 12.30 u A 308;
 • 5. srpnja 2014. s početkom 13 sati u A 308.

objavljeno 19. svibnja 2014..

U ljetnom ispitnom roku ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se, istovremeno, u Dvorani III:

 • 14. lipnja 2014. s početkom u 11 sati;
 • 5. srpnja 2014. s početkom u 12 sati.

objavljeno 19. svibnja 2014.

U ljetnom ispitnom roku, ispiti iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II, održat će se:

14. lipnja 2014.

 • pismeni dio ispita u 10 sati u Dvorani III
 • usmeni dio ispita u 13.30 sati u E 317

5. srpnja 2014.

 • pismeni dio ispita u 11 sati u Dvorani III
 • usmeni dio ispita u 14 sati u E 317.

Uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije II je položeni ispit iz Bibliografske organizacije I. U istom ispitnom terminu (danu) ne mogu se polagati oba ispita.


objavljeno 19. svibnja 2014.

Ispitni rokovi iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke 1 održat će se 7. lipnja i 5. srpnja 2014. u 10 sati u Dvorani III.


 

Ispitni rok iz kolegija Klasifikacijski sustavi, Seminar iz UDK i Školske knjižnice (prof. dr. sc. M. Banek Zorica) održat će se 26. travnja. 2014.

9.00 Klasifikacijski sustavi (E-318)

12.00 Seminar iz UDK i Školske knjižnice (E-318)

Kako prof. Banek Zorica isti dan održava i nastavu za 1. godinu studija obavezno je najaviti izlazak najkasnije tjedan dana prije izlaska na rok na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se dogovorilo točno vrijeme ispita sa svakim kandidatom.


Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se istovremeno 17. svibnja 2014. s početkom u 12 sati u Dvorani III.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 17. svibnja 2014. s početkom u 11 sati u Dvorani III.


Ispitni rok iz kolegija Bibliografska organizacija I održat će se 17. svibnja 2014.:

 • pismeni dio ispita u 10 sati u Dvorani III;
 • usmeni dio ispita u 13 sati u E 317.

Ispitni rok iz kolegija Seminar iz UDK i Školske knjižnice (prof.dr.sc. M. Banek Zorica)održat će se 15. ožujka 2014. u sobi E-318 s početkom u 10 sati.

Mole se studenti da izlazak na ispit najave najkasnije tjedan dana prije izlaska na rok na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom kojem ispitu pristupaju.


U subotu 8. 3. 2014. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

 • Osnove informacijske tehnologije, 10h, A-103 (1. godina)
 • Digitalizacija i migracija dokumenata, 11h, A-103 (2. godina)

Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se putem sustava Omega.

Važne napomene za oba ispita:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ovaj ispitni rok, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka 6. 3. 2014. u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana do 20h.


Ispitni rokovi iz Klasifikacijskih sustava održat će se 22. veljače i 15. ožujka 2014. prema rasporedu:

10.00-11.30 Pismeni ispit (A-103)
11.30 Usmeni ispit (E-318, prof.dr.sc. M. Banek Zorica)

Mole se studenti da izlazak na ispit s napomenom (usmeni/pismeni) najave najkasnije tjedan dana prije izlaska na rok na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ispitiz kolegija Elektronička obrazovna okruženja održat će se 8. 02. i 15. 02. 2014. od 14.00 sati u sobi E-318. Izlazak na ispit potrebno je najaviti e-mailom.


Ispit iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje (I i II) održat će se 8. 02. i 15. 02. 2014. prema sljedećem rasporedu:

 • kolokvij od 10.00 sati
 • pismeni ispit od 10.30
 • usmeni oko 13.00 sati

Ispit je potrebno prijaviti na Omegi


objavljeno 21. siječnja 2014.

Ispit iz kolegija Narodne knjižnice održat će se u zimskom ispitnom roku:

 • 1. veljače 2014. u 11.15 u Dvorani VI;
 • 15. veljače 2014. u 11.15 u Dvorani VI.

objavljeno 21. siječnja 2014.

Pismeni ispit iz Bibliografske organizacije I održat će se u zimskom ispitnom roku:

 • 1. veljače 2014. u 10 sati u Dvorani VI;
 • 15. veljače 2014. u 10 sati u Dvorani VI.

Usmeni ispiti održat će se 1. i 15. veljače 2014. u 13 sati u E 317. Studenti mogu, ali i ne moraju pristupiti usmenom i pismenom dijelu ispita u istom danu. Usmeni dio ispita može se polagati i u vrijeme konzultacija doc. dr. sc. Ana Barbarić utorkom od 14 do 16 sati u E 317.


objavljeno 10. siječnja 2014.

U subotu 18. 1. 2014. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmeta:

 • Osnove informacijske tehnologije, 9h, A-103 (1. godina)
 • Digitalizacija i migracija dokumenata, 14h, A-103 (2. godina)
Prijave za izlazak na ispitni rok obavljaju se putem sustava Omega.

Važne napomene za oba ispita:
1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.
 
2. Prijave na ovaj ispitni rok, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka 16. 1. 2014. u 12h, a raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana do 20h.

objavljeno 15. studenog 2013.

Pismeni i usmeni ispit iz Klasifikacijskih sustava održat će se 23. studenog 2013. s početkom u 9.00 sati prema rasporedu:

9.00 Usmeni ispit za studente koji su u prošlim rokovima položili teorijski i praktični dio (E-318, prof.dr.sc. M. Banek Zorica)
9.00-9.30 Teorijski dio ispita (A-103)
9.30-10.30 Praktični dio ispita (za one koji polože teoriju) (A-103)
12.00 Usmeni ispit za studente koji polože teorijski i praktični dio (E-318, prof.dr.sc. M. Banek Zorica)


objavljeno 27. rujna 2013.

Pismeni i usmeni ispit iz Klasifikacijskih sustava održat će se 5. listopada 2013. s početkom u 12.00 sati u dvorani A-103 prema rasporedu

12.00-12.30 Teorijski dio ispita
13.00-14.00 Praktični dio ispita (za one koji polože teoriju)
14.30- (soba E-317) - usmeni ispit (za one koji polože teoriju i praktični dio)

Usmenom dijelu ispita moguće je pristupiti i u terminu konzultacija asistenta T. Ivanjka, četvrtkom od 9 do 11 sati u E-317.


objavljeno 23. rujna 2013.

Pismeni ispit iz Bibliografske organizacije II održat će se 5. listopada 2013. s početkom u 10 sati u A 308. Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I mogu pristupiti ispitu u istom terminu.

Usmeni ispiti iz Bibliografske organizacije I i Bibliografske organizacije II održat će se 5. listopada 2013. s početkom u 12 sati u E 317. Usmenom dijelu ispita iz oba kolegija moguće je pristupiti i u terminu konzultacija doc. dr. sc. Ane Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317.


objavljeno 5. rujna 2013.

Pismeni i usmeni ispit iz Klasifikacijskih sustava održat će se 21. rujna 2013. s početkom u 12.00 sati u dvorani D-III A103 prema rasporedu

12.00-12.30 Teorijski dio ispita
13.00.-14.00 Praktični dio ispita (za one koji polože teoriju)
14.30- (soba E-317) - usmeni ispit (za one koji polože teoriju i praktični dio)

Usmenom dijelu ispita moguće je pristupiti i u terminu konzultacija asistenta T. Ivanjka, četvrtkom od 9 do 11 sati u E-317.

Tijekom rujna će prema potrebi biti objavljen još jedan ispitni rok . Točan termin dogovoriti ćemo 21.9. u dogovoru sa studentima koji ne uspiju položiti ispit na tom roku.


objavljeno 31. kolovoza 2013.

Pismeni ispit iz Bibliografske organizacije II održat će se 21. rujna 2013. s početkom u 10 sati u A 308. Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I mogu pristupiti ispitu u istom terminu.

Usmeni ispiti iz Bibliografske organizacije I i Bibliografske organizacije II održat će se 21. rujna 2013. s početkom u 12 sati u E 317. Usmenom dijelu ispita iz oba kolegija moguće je pristupiti i u terminu konzultacija doc. dr. sc. Ane Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317. Moguće promjene termina konzultacija doc. dr. sc. Ane Barbarić treba pratiti na Oglasnoj ploči Odsjeka.


objavljeno 6. srpnja 2013.

Pismeni ispit iz Bibliografske organizacije II održat će se 31. kolovoza 2013. s početkom u 10 sati u A 308. Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I mogu pristupiti ispitu u istom terminu.

Usmeni ispiti iz Bibliografske organizacije I i Bibliografske organizacije II održat će se 31. kolovoza 2013. s početkom u 12 sati u E 317. Usmenom dijelu ispita iz oba kolegija moguće je pristupiti i u terminu konzultacija doc. dr. sc. Ane Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317.


objavljeno 17. lipnja 2013.

Pismeni i usmeni ispit iz Klasifikacijskih sustava održat će se 6. srpnja 2013. s početkom u 12.00 sati u dvorani D-III prema rasporedu

12.00-12.30 Teorijski dio ispita
13.00.-14.00 Praktični dio ispita (za one koji polože teoriju)
14.30 (soba e-317) - usmeni ispit (za one koji polože teoriju i praktični dio)


objavljeno 17. lipnja 2013.

Usmeni ispit iz Sustava za označivanje i pretraživanje II održat će se 6. srpnja 2013. s početkom u 11 sati u sobi E-318.


objavljeno 8. lipnja 2013.

Pismeni ispit iz Bibliografske organizacije II održat će se 6. srpnja 2013. s početkom u 10 sati u A 308.Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I mogu pristupiti ispitu u istom terminu.

Usmeni ispit iz Bibliografske organizacije I i Bibliografske organizacije II održat će se 6. srpnja 2013. u E 317 s početkom u 12 sati. Usmenom dijelu ispita iz oba kolegija moguće je pristupiti i u terminu konzultacija doc. dr. sc. Ane Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati.


objavljeno 21. svibnja 2013.

Pismeni ispit iz Bibliografske organizacije II održat će se 8. lipnja 2013. s početkom u 9 sati u Dvorani I. Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I mogu pristupiti ispitu u istom terminu.

Usmeni ispit iz Bibliografske organizacije I i Bibliografske organizacije II održat će se 8. lipnja 2013. u E 317 u vrijeme pauze predavanja koje se održava taj dan. Usmenom dijelu ispita iz oba kolegija moguće je pristupiti i u terminu konzultacija doc. dr. sc. Ane Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati.


objavljeno 25. travnja 2013.

Pismeni ispit iz Bibliografske organizacije II održat će se 18. svibnja 2013. s početkom u 10 sati u A 308. Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I mogu pristupiti ispitu u istom terminu.

Usmeni ispit iz Bibliografske organizacije I i Bibliografske organizacije II održat će se 18. svibnja 2013. s početkom u 12.30 sati u E 317. Usmenom dijelu ispita iz oba kolegija moguće je pristupiti i u terminu konzultacija doc. dr. sc. Ane Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317.


Ispitni rok iz predmeta Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 održat će se 13. travnja 2013. od 9 sati u E 318.


objavljeno 30. ožujka 2013.

Usmeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I (za studente koji su položili pismeni dio ispita) održat će se 14. travnja 2013. od 9 do 10 sati u E 317.


Pismeni dio izvanrednog ispitnog roka iz predmeta
- Osnove informacijske tehnologije
i
- Digitalizacija i migracija dokumenata

održat će se u subotu 6.4.2013. u 9h u A-103. Usmeni dio ispita održat će se istog dana u kasnijem terminu.
Svi studenti koji žele ove predmete polagati u navedenom terminu moraju se prijaviti isključivo putem e-prijave na Omegi.


Izvanredni ispitni rok iz predmeta Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 održat će se 16. 03. u 14.00 sati.


objavljeno 16. veljače 2013.

Pismeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I održat će se 2. ožujka 2013. s početkom u 11 sati u A 308. Usmeni dio ispita održava se istog datuma s početkom u 12.30 u E 317. Usmenom dijelu ispita moguće je pristupiti i na konzultacijama doc. dr. sc. Ana Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317.


Ispitni rokovi iz predmeta Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 održat će se:

 • 09. 02. 2013. (od 10.00 sati kolokvij; učionica A212A, od 11.00 sati pismeni ispit, DIII, od 13.00 sati usmeni ispit)
 • 16. 02. 2013. (u 12.00 sati kolokvij, Infolab; 13.00 sati pismeni ispit, D-IV; od 14.00 sati usmeni ispit)

objavljeno 2. veljače 2013.

Pismeni dio ispita iz Bibliografske organizacije I održat će se 16. veljače 2013. s početkom u 11.15 u A 308. Usmeni dio ispita održava se istog datuma s početkom u 13 sati u E 317. Usmenom dijelu ispita moguće je pristupiti i na konzultacijama doc. dr. sc. Ane Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317.


objavljeno 2. veljače 2013.

Ispitni rok iz kolegija Osnove bibliotekarstva održat će se 16. veljače 2013. s početkom u 10.00 sati u A 308.


Pismeni i usmeni ispiti iz kolegija Klasifikacija i klasifikacijski sustavi održati će se 9. veljače 2013. s početkom u 10 sati u sobi E-317. Prijave za ispit vrše se na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 7. veljače.


Pismeni ispit iz predmeta Osnove informacijske tehnologije održat će se u:

- subota 2. veljače 2013. s početkom u 13h u A-103,
- subota 23. veljače 2013. s početkom u 9h u A-103.

Prijava za ispit odvija se isključivo putem sustava Omega odgovorom (prijavom) na pitanje "Želite li pristupiti 2. / 3. ispitnom roku?". Molim sve polaznike predmeta da odgovore na postavljeno pitanje. Prijave za pojedine termine NE idu putem foruma niti putem maila. Molim, poslužite se mjestom za e-prijavu na sustavu. Sve prijave primljene putem foruma ili e-maila neće biti uzete u obzir, pa ih je potrebno ponoviti na ispravan način.

 

Važne napomene:

1. Uvjet za pristup ispitu je predaja triju praktičnih zadataka isključivoputem Omege (zadaci poslani mailom neće se uzimati u obzir; odmah po predaji zadatka sustav automatski obavjestava profesora o tome):
- predajte složeni dokument - .doc(x)
- predajte dovršenu prezentaciju - .ppt(x)
- predajte tablicu sa sortiranim, filtriranim i izračunatim vrijednostima - .xls(x)
najkasnije do srijede, 3 dana pred ispit, do 23.59h.
Predani zadaci će biti pregledani tijekom četvrtka, 2 dana pred ispit. Ukoliko bude potrebe za doradom o tome ćete biti obaviješteni mailom odmah u četvrtak, a ispravak (u obliku ponovne predaje zadaće) ćete trebati predati najkasnije do petka, dan pred ispit, do 20h. Prihvaćeni zadaci ili njihovi ispravci uvjet su za pristup ispitu.

2. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

3. Prijave na ovaj ispit, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka, 2 dana pred ispit, u 12h, a raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h.

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić


Pismeni ispit iz predmeta Digitalizacija i migracija dokumenata održat će se u:

- subotu 2. veljače 2013. s početkom u 14h u A-103,
- subotu 23. veljače 2013. s početkom u 10h u A-103.

Prijava za ispit odvija se isključivo putem sustava Omega odgovorom (prijavom) na pitanje "Želite li pristupiti 1. / 2. ispitnom roku?". Molim sve polaznike predmeta da odgovore na postavljeno pitanje. Prijave za pojedine termine NE idu putem foruma niti putem maila. Molim, poslužite se mjestom za e-prijavu na sustavu. Sve prijave primljene putem foruma ili e-maila neće biti uzete u obzir, pa ih je potrebno ponoviti na ispravan način.

 

Važne napomene:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ovaj ispit, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka, 2 dana pred ispitni rok, u 12h, a raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje - one će tada biti s razmakom od 45 min) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h.

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić


Preliminarni raspored ak. god. 2020./2021.*

LJETNI SEMESTAR

U ljetnome semestru predavanja, seminari i vježbe će se održati online.

Nastavnici će objaviti podatke za pristup e-kolegijima na mrežnim stranicama prije termina održavanja kolegija, ili će studenti dobiti pozivnicu za pristup putem e-maila.  

___________________________________________________________________________________________________________

 1. godina studija

20. 03. 2021.

10.00 – 16.00 Klasifikacija i klasifikacijski sustavi (prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica)

10 04. 2021.

10.00 - 16.00 Informacijski izvori i služba (prof. dr. sc. Daniela Živković)

17. 04. 2021.

10.00 - 16.00 Bibliografska organizacija II (izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić)

24. 04. 2021.

10.00 - 16.00 Sustavi za označivanje i pretraživanje II (prof. dr. sc. Sonja Špiranec)  - lozinka kolegija je SOP2020; poveznica: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=962

08. 05. 2021.

10.00 - 16.00 Knjižnice i knjižnične zbirke (izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić) - lozinka kolegija: kkzizv (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=1342)

___________________________________________________________________________________________________________

 2. godina studija

20. 03. 2021.

10.00 – 15.00 Knjižnično upravljanje (prof. dr. sc. Radovan Vrana)
Molim sve studente 2. godine studija zainteresirane za slušanje kolegija "Knjižnično upravljanje" 20.3.2021. da se jave nastavniku na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 19.3.2021. u 12:00 (podne) radi upisa u kolegij i slušanja nastave online. Za pristup kolegiju i nastavi obavezno je imati važeći Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. identitet (korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega). Studenti koji više nemaju pristup sustavu Omega moraju ga obavezno obnoviti jer u suprotnom neće moći pristupiti kolegiju i nastavi.

10. 04. 2021.

10.00 - 11.30 Povijest knjige i knjižnica (izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić) - poveznica: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=1434 ; lozinka: pkkizv

11.30 - 13.00 Časopisi i znanstvena komunikacija (izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić) - poveznica: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=1533 ; lozinka: czkizv

14.00 - 15.30 Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva (izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić) - poveznica (SUR - Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva): https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2298 ; lozinka: surzastita21

15.30 -17.00 Knjiga i čitanje (izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić) - poveznica (SUR - Knjiga i čitanje): https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3636 ; lozinka: surkic21

24. 04. 2021.

10.00 - 15.00 Upravljanje informacijama i znanjem (prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica): poveznica: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=511 lozinka:UIZ2020

 

* Raspored je prodložan promjenama o kojima ćete pravodobno biti obaviješteni putem mrežne stranice. Molimo Vas da točne dvorane i vremena provjerite prije početka predavanje.

 

 

 

Potkategorije

Ispiti iz kolegija Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave u školskoj knjižnici, Seminar iz UDK, Klasifikacijski sustavi održat će se 13.2.2021. i 27.2.2021. od 10 sati.Izlazak je potrebno prijaviti preko Omege.