Program studija

Akademska godina 2019-2020

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: Micro:bit radio komunikacija

Projekt je realiziran u suradnji s: IRIM-om (Institutom za razvoj i inovativnost mladih) i Osnovnom školom Jure Kaštelana (prof. Maljković).

Glavna tema projekta Micro:bit radio komunikacija je potreba da se ciljnoj skupini (osnovnoškolskoj djeci) približi STEM područje te da ih se zainteresira za njega. Pokazalo se da su koristi za ciljnu skupinu zaista mnoge i različite. Prvo, učenici su dobili priliku da nauče raditi s micro:bit-om. Drugo, učenici su mogli naučiti nešto o tome kako funkcionira komunikacija između ljudi, kako se sve mogu izraziti emocije te koja pravila pristojnog ponašanja se moraju slijediti prilikom razmjenjivanja poruka. Treće, dolaskom vanjskih predavača učenici su iskusili promjenu u načinu predavanja od onog što su navikli od strane svoje profesorice, imali su priliku aktivno sudjelovati u nastavi dajući svoje komentare i prijedloge tijekom pisanja programskog koda. Bila im je dopuštena kreativnost u izražavanju.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/azGzuOFTXbupRCv2kL3D/

 

Projekt 2: Osnove rada s mBotom

Projekt je realiziran u suradnji s: IRIM-om (Institutom za razvoj i inovativnost mladih) i Osnovnom školom Jure Kaštelana (prof. Maljković).

Trenutni nastavni plan i program informatike nije u skladu s promjenama koje svakodnevno nastupaju na području tehnologije, djeci i nastavnicima nisu omogućeni uređaji koji su potrebni, ili u nekim slučajevima uopće uporabljivi, za praćenje nastavnog plana i programa informatike zakidajući ih pritom za ravnopravnost i jednakost u obrazovanju.  Projekt STEM revolucija u zajednici, koju je pokrenuo Institut za inovativnost i razvoj mladih, kreiran je radi stvaranja doprinosa razvoja metodologije društveno korisnog učenja na fakultetima STEM područja. Za njegovu provedbu, koristi se platforma drugog IRIM-ovog projekta – Croatian Makers liga – koja je omogućila
studentima edukaciju djece za stjecanje STEM kompetencija na području 4 hrvatske županije te Grada Zagreba.

U okviru kolegija Društveno korisno učenje, na projektu Osnove rada s mBotom studenti su se pridružili STEM revouluciji sudjelovanjem u provedbi samostalnih radionica vezanih uz robotiku s djecom osnovnoškolske dobi. Svi članovi projektnog tima su bili studenti diplomskog studija informacijskih znanosti te je ovaj projekt bio idealna prilika za implementaciju naučenog na stvaran primjer iz prakse istovremeno potičući mlade generacije na logičko promišljanje i nove pristupe rješavanju problema upoznajući ih s novim, zanimljivijim metodama učenja programiranja i robotike, a koje su osmišljene upravo u svrhu približavanja STEM područja djeci.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/PD07Z9MROK26M1xpgDPH/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/projekt-dku/po%C4%8Detna-stranica?authuser=0