Prošle radionice

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Ministarstvo uprave Republike Hrvatske
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Hrvatski državni arhiv
Hrvatsko arhivističko društvo
Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Uspostava digitalnog arhiva RH
Radionica o dokumentaciji i informacijama u digitalnom obliku

Voditelji radionice

Ivan Penava
načelnik sektora razvoja digitalne infrastrukture i usluga u javnom sektoru
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet
potpredsjednik Hrvatskog arhivističkog društva

dr. sc. Jozo Ivanović, v. arhivist
zamjenik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva

Valentina Cepanec
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet

22. 11. 2018., 9-12h
Filozofski fakultet

23. 11. 2018., 12-15h
Hrvatski državni arhiv

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ministarstvo uprave Republike Hrvatske i Hrvatski državni arhiv, u suradnji s Ministarstvom kulture, Hrvatskim arhivističkim društvom i Odsjekom za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, namjeravaju pokrenuti projekt izgradnje digitalnog arhiva za javnu arhivsku službu u Republici Hrvatskoj. U tom arhivu bit će pohranjene i dostupne informacije i dokumentacija svih tijela, ustanova i drugih stvaratelja javnoga arhivskog i dokumentarnog gradiva u nadležnosti državnih i drugih javnih arhiva. Time će se dati dodatni poticaj digitalizaciji poslovnih i administrativnih procesa u javnome sektoru, povećati dostupnost informacija i smanjiti troškove njihove pohrane i obrade.

Prva aktivnost inicijative je izrada upitnika (http://bit.ly/Upitnik-eDI) kojim se prikupljaju podaci o dokumentaciji i informacijama u digitalnom obliku koje se nalaze kod tijela javne vlasti ili nastaju njihovim radom. S obzirom na opsežnost i sveobuhvatnost upitnika organizira se edukacija o njegovom popunjavanju za imenovane predstavnike tijela koja su uključena u ovu fazu ispitivanja. Prikupljeni podaci poslužit će za analizu potreba na području arhiviranja digitalnih sadržaja i kao podloga za definiranje pojedinih parametara projekta.

Prezentacije s izlaganja

Uvod u radionicu

Uspostava digitalnog arhiva RHUspostava digitalnog arhiva RH (Ivan Penava)

Dugoročno očuvanje e-gradiva - koncepti i primjeri (prof. dr. sc. Hrvoje Stančić)

Upitnik o dokumentaciji i informacijama u digitalnom obliku (HDA)