Suradnici Odsjeka

Arhivistika

 • Algoritmi i strukture podataka
 • Arhivistika I i II
 • Arhivsko zakonodavstvo
 • Elektroničko poslovanje i upravljanje dokumentima
 • Metodika
 • Osnove informacijske tehnologije
 • Povijest institucija u Hrvatskoj
 • Praktikum iz obrade arhivskog gradiva
 • Spisovodstvo i sustavi klasifikacije
 • Teorija informacijske znanosti
 • Uvod u pomoćne povijesne znanosti
 • Zaštita knjižnične I arhivske građe

 

Bibliotekarstvo

 • Algoritmi i strukture podataka
 • Bibliografska organizacija i kontrola I
 • Bibliografska organizacija i kontrola II.
 • Informacijska služba
 • Klasifikacija i klasifikacijski sustavi
 • Knjiga i čitanje
 • Knjižnično poslovanje i upravljanje
 • Metodika
 • Pravni propisi i norme za knjižnice
 • Sustavi za označivanje i pretraživanje
 • Teorija informacijske znanosti
 • Vježbe iz bibliografske organizacije i kontrole I
 • Vježbe iz klasifikacije i klasifikacijskih sustava
 • Vježbe iz knjižničnog poslovanja i upravljanja
 • Vježbe iz sustava za označivanje i pretraživanje
 • Zaštita knjižnične I arhivske građe

 

Društveno-humanistička informatika

 • Algoritmi i strukture podataka
 • Formalni jezici i prevodioci
 • Formalni sintaktički modeli
 • Jezične baze podataka
 • Kriptologija
 • Logičko programiranje
 • Matematika
 • Metodika
 • Organizacija znanja
 • Osnove informacijske tehnologije
 • Osnove komunikacijske tehnologije
 • Računalne mreže
 • Računarska lingvistika
 • Strojno prevođenje
 • Teorija informacijske znanosti
 • Učenje jezika s pomoću računala
 • Umjetna inteligencija
 • Vjerojatnost i statistika
 • Vježbe iz matematike
 • Zaštita podataka


Muzeologija

 • Algoritmi i strukture podataka
 • Informacijska tehnologija u muzejima
 • Uvod u muzeologiju
 • Opća teorija baštine
 • Muzejske zbirke
 • Zaštita muzejskih zbirki
 • Opća teorija baštine
 • Osnove klasifikacije
 • Metodika
 • Teorija informacijske znanosti
 • Muzej danas
 • Muzej i korisnici
 • Muzejske izložbe
 • Upravljanje u muzejima