Bibliotekarstvo

fotos MB 2    Monika Batur, asistentica

     Konzultacije: e-mailom ili po dogovoru

     E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

     Soba: E-320

     Telefon: 01/4092-365

 

 

Monika Batur (matični broj znanstvenika: 406141) magistra je bibliotekarstva i edukacije hrvatskoga jezika i književnosti, a od rujna 2023. zaposlena je kao asistentica na Katedri za bibliotekarstvo, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rođena je 1989. u Županji, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, a diplomirala je informacijske i komunikacijske znanosti i kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015., nakon čega je kao dobitnica Stipendije za izvrsnost Vijeća poslijediplomskih studija FFZG-a upisala PDS Informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Pripravnički radni staž stekla je u Knjižnici UFZG-a, te je 2017. položila stručni ispit za zvanje diplomirane knjižničarke. Kao asistentica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru bila je angažirana u ak. god. 2016./2017., a potom je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radila od 2018. do 2023. na radnome mjestu katalogizatorice na Odjelu obrade te je 2023. stekla zvanje više knjižničarke.

Sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima, redovno pohađa programe cjeloživotnoga obrazovanja, a usavršavala se i na međunarodnim akademskim programima. Aktivna je članica Hrvatskog knjižničarskog društva, članica je organizacijskih i programskih odbora skupova, izlaže na konferencijama, objavljuje radove u stručnim i znanstvenim časopisima i zbornicima.

Dobitnica je nagrade za najbolje studente bibliotekarstva Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković 2015. i Nagrade Eva Verona Hrvatskog knjižničarskog društva 2022.

 

Područja interesa

  • bibliografska organizacija
  • inkluzivne knjižnične usluge
  • zavičajni studiji

 

Projekti

RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVILNIKA ZA OPIS I PRISTUP GRAĐI U KNJIŽNICAMA, ARHIVIMA I MUZEJIMA, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: suradnica (2019. – 2023.)

KULTURA VOLI PRIRODU: BAŠTINA HRVATSKIH RIJEKA, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: suradnica (2022.)

HIT – HRVATSKI ISELJENIČKI TISAK, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti: suradnica (2018. – u tijeku)

RAČUNALNI UČENIČKI KORPUS HRVATSKOG KAO DRUGOG I STRANOG JEZIKA (CROSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti: suradnica (2013. – 2015.)

 

Poveznice na profile

CRoRIS

LinkedIn 

VIAF

ORCID

 

Kolegiji

  • Bibliografska organizacija I
  • Bibliografska organizacija II
  • Knjiga i čitanje
  • Knjižnice i knjižnične zbirke 1