Bibliotekarstvo

Naziv kolegija: Osnove programiranja za filološka istraživanja

Nastavnik: dr. sc. Petra Bago, izv. prof.

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski (engleski)

Trajanje: 1 semestar (1. i 3. semestar diplomskog studija)

Status: izborni za sve smjerove na FF-u (vanjska izbornost)

Oblik nastave: 1P+1V

Ispit: usmeni

 

Sadržaj:

Na kolegiju studenti će se upoznati sa statističkom obradom teksta te programskim jezikom Python. 

Cilj – opće i specifične kompetencije:

Cilj je studente upoznati s osnovnim metodama statističke obrade tekstnih podataka te s osnovama programiranja u programskom jeziku koji se primjenjuje u akademskoj zajednici i industriji. Studenti će usvojiti osnovne koncepte iz područja statističke obrade teksta. Studente će se osposobiti za samostalni razvoj jednostavnih statističkih alata za obradu teksta te za vrednovanje takvih alata. Kolegij je namijenjen svim studentima ne-matičnog preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijsih znanosti, pogotovo studentima filoloških studija bez prethodnog iskustva u programiranju.

Obvezatna literatura:

  1. Hammond, Michael. (2020). Python for Linguists. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108642408
  2. Python documentation. https://www.python.org/doc/
  3. Jurafsky, Daniel; Martin, James H. Speech and Language Processing (2nd Edition). Harlow : Pearson Education, 2014.
  4. Tadić, Marko. Jezične tehnologije i hrvatski jezik. Zagreb: Ex libris, 2003.
  5. Rehm, Georg, and Hans Uszkoreit. "META-NET White Paper Series: Europe’s Languages in the digital age." Heidelberg et al.: Springer, http://www.meta-net.eu/whitepapers/overview, last accessed on 1 (2012): 05-20.

 

Dodatna literatura:

  1. Bird, Steven; Klein, Ewan, Loper, Edward. Natural Language Processing with Python. O'Reilly Media, 1999.
  2. Manning, Christopher D.; Schuetze, Hinrich. Foundations of Statistical Natural Language Processing. The MIT Press, 2002.
  3. Sarkar, Dipanjan. Text analytics with Python: a practitioner's guide to natural language processing. Apress, 2019.

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Prodekan za nastavu

13.6.2019.

 

Predmet: Definiranje razlikovnih ispita diplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti u ak. god. 2019./2020.

SMJER ARHIVISTIKA

Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i unutar njega položili navedene predmete nisu dužni polagati razlikovne ispite.

Studenti koji nisu završili navedeni studij, dužni su položiti sljedeće razlikovne ispite s Preddiplomskog studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

Jednopredmetni studij:

1. Vrednovanje arhivskog gradiva (52653) (6 ECTS)

2. 2. Sređivanje i opis arhivskog gradiva (51398) (6 ECTS)

UKUPNO: 12 ECTS

Dvopredmetni studij:

1. Sređivanje i opis arhivskog gradiva (51398) (6 ECTS)

UKUPNO: 6 ECTS

SMJER BIBLIOTEKARSTVO

Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i unutar njega položili navedene predmete nisu dužni polagati razlikovne ispite. Razlikovne ispite nisu dužni polagati ni studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informatologije na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, preddiplomski sveučilišni studij knjižničarstva Odjela za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

Studenti koji nisu završili nisu završili neki od navedenih studija, dužni su položiti sljedeće razlikovne ispite s preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

Jednopredmetni studij

1. Bibliografska organizacija 1 (51390) (6 ECTS)

2. Klasifikacijski sustavi (51397)(6 ECTS)

UKUPNO: 12 ECTS

Dvopredmetni studij:

1. Klasifikacijski sustavi (51397)(6 ECTS)

UKUPNO: 6 ECTS

 

SMJER MUZEOLOGIJA

Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i unutar njega položili navedene predmete nisu dužni polagati razlikovne ispite.

Studenti koji nisu završili navedeni preddiplomski sveučilišni studij, dužni su položiti sljedeće razlikovne ispite s preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

Jednopredmetni studij

1. Uvod u muzeologiju (51391) (6 ECTS)

2. Opća teorija baštine (64088) (6 ECTS)

UKUPNO: 12 ECTS

Dvopredmetni studij

1. Uvod u muzeologiju (51391) (6 ECTS)

UKUPNO: 6 ECTS

SMJER INFORMATIKA

Diplomski studij Informatika (nastavnički i istraživački smjer) mogu upisati isključivo kandidati koji su završili istovjetni preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti ili informatike te srodni preddiplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike.

Studenti koji su završili istovjetni preddiplomski studij informacijskih znanosti ili informatike nemaju razlikovne ispite.

Studenti koji su završili srodni preddiplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike imaju razlikovni ispit:

Jednopredmetni studij i dvopredmetni studij

1. Teorija informacijske znanosti (225471) (5 ECTS)

UKUPNO: 5 ECTS

Napomena: Razlikovni ispiti se u ISVU sustavu vode u okviru "Razlikovnog programa". Studenti su dužni voditi računa o tome jesu li prilikom upisa diplomskog studija upisani na Razlikovni program te jesu li im upisani potrebni razlikovni kolegiji (provjeriti u referadi). Studentska prava na Razlikovnom programu ističu nakon jedne akademske godine. Studenti su dužni položiti razlikovne ispite tijekom prve godine diplomskog studija ili zatražiti produžetak Razlikovnog programa prilikom upisa viših godina diplomskog studija. Ukoliko se studentska prava na Razlikovnom programu ne produže studenti će izgubiti pravo polaganja razlikovnih ispita. Polaganje razlikovnih ispita uvjet je za stjecanje diplome diplomskog studija.

Na sjednici Odsjeka održanoj 10.1.2019. usvojen je dokument Upute i pravila za prijavu, pisanje i obranu rada na redovitom studiju.
Dokument je dostupan ovdje.

Ostali dokumenti važni za cijeli postupak prijave, pisanja i obrane:

 

Upisi u 1. godinu diplomskih studija ak. god. 2021./2022.

-----------
Sve potrebne i autorizirane informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima na diplomske studije ak. god. 2021./2022. dostupne su na stranicama Filozofskog Fakulteta na adresi https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/. Molimo studente da prate tu stranicu za sve opće obavijesti vezane uz upise na diplomske studije na Filozofskom fakultetu. 
Ostale dodatne i autorizirane informacije o razredbenom postupku i upisima specifično vezane uz diplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti nalazit će se na ovoj web stranici. Web stranica ažurirat će se novim informacijama i eventualnim promjenama.
Za sva dodatna pitanja oko postupka upisa vezana uz upis na diplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti javite se voditelju upisa na diplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti, doc. Tomislavu Ivanjko na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
---------
  
  
 
Otvoren 2. krug upisa u 1. godinu diplomskog studija 
Završen je prvi krug upisa u 1. godinu diplomskog studija te se raspisuje 2. upisni krug za popunjavanje upisnih kvota.

Vremenik 2. prijavnog i upisnog kruga je:

– 4. listopada – prijave u aplikaciju
– 5. listopada – kvalifikacijski postupci
– 6. listopada – razredbeni postupci
– 7. listopada – uvid u testove razredbenih
– 8. listopada – objava konačnih rezultata 2. upisanog kruga
– 8. do 10. listopada – studenti potvrđuju namjeru upisa, Studentska služba obavlja upis

Za prijavu upisa u 2. krugu, potrebno je registrirati se u sustavu https://onlineupisi.ffzg.hr/


  
U aplikaciji za upise je završen postupak upisa na smjerove diplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti.
 
Svi kandidati upisani su na njihov 1. izbor. 
 
Molim vas da provjerite da li vam je potvrđen upis na željeni smjer, te ako se potkrala neka greška, javite se voditelju upisa na diplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti, doc. Tomislavu Ivanjko na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Daljnji postupak upisa preuzima studentska služba Fakulteta, pa vas molim da pratite stranicu https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/ za sve daljnje obavijesti.
  

  

U sustavu za online prijave obavljen je postupak kvalificiranja pristupnika. 
Ako Vam u sustavu pod opcijom "Kvalificiran" stoji DA, znači da ste predali sve potrebne dokumente i ispunjavate uvjete za prijavu na diplomski studij. te Vaša prijava ide u daljnji postupak.

 

U sustavu za online prijave dodan je novi smjer s mogućnošću upisa na diplomskom studiju informacijskih znanosti.

Ponovno je aktivan smjer informatika (istraživački smjer)

Molim sve studente koji žele upisati navedeni smjer da se ulogiraju u aplikaciju za upise te ponovno rangiraju smjerove prema prioritetu upisa, gdje je sada navedeni smjer dostupan kao opcija upisa.


Počele prijave za upis na diplomske studije

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije primaju se online do 24. rujna 2021. do 14 sati. Prijave za razredbeni postupak primat će se isključivo u navedenim rokovima. Sve pristupnice i pristupnici trebaju obaviti online prijavu. Upute za online upis diplomskih studija možete preuzeti ovdje

Sve potrebne i autorizirane informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima o upisima na diplomske studije ak. god. 2021./2022. dostupne su na stranicama Filozofskog Fakulteta na adresi https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/.  


Objavljeno 20/7/2021

Natječaj i upisni kriteriji za akademsku godinu 2021./2022.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2021./2022.

1. Tekst Natječaja.

2. Upisni kriteriji i razlikovne obveze za upis u 1. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2021/2022

 

 

Naziv kolegija: Računalna obrada povijesnih tekstova

Nastavnik: dr. sc. Petra Bago, izv. prof.

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski (engleski)

Trajanje: 1 semestar (2. i 4. semestar diplomskog studija)

Oblik nastave: 2S

Ostalohttp://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/5190