Obavijesti

Studenti koji na diplomskom studiju upisuju predmet s preduvjetom iz preddiplomskog studija, navedeni preduvjet su dužni položiti kao razlikovni predmet.