Obavijesti

Kolegij Upravljanje informacijama i znanjem je OBVEZAN kolegij u 3. semestru za studente dvopredmetnog diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, a izboran za studente jednopredmetnog diplomskog studija smjer bibliotekarstvo.