Obavijesti

Raspored za Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema (11.05.2024., dvorana D-4):

09:30 – 10:00 sati
Marija Volarević Sršen: Upravljanje angažmanom korisnika na društvenim mrežama iz perspektive korporativnog komuniciranja na različitim tržištima
10:00 – 10:30 sati
Marina Cvitanušić Brečić: Komuniciranje visokog obrazovanja prema javnosti
10:30 – 11:00 sati
Maja Zelić: Uloga projektnih menadžera u kolaborativnom informacijskom ponašanju
11:00 – 11:30 sati
Pauza

11:30 – 12:00 sati
Matea Bilogrivić: Utjecaj muzejske komunikacije na prijem digitalne umjetnosti na primjeru nezamjenjivih tokena
12:00 – 12:30 sati
Ivan Reljić: Učinkovitost tehnologija za izradu i prikaz 3D modela
12:30 – 13:00 sati
Bojan Radišić: Model predikcije trajanja studiranja
13:00 sati
Sastanak s Voditeljicom doktorskog studija