Obavijesti

Prijave tema završnih i diplomskih radova moguće su od 31.1. do 15.3.2023. Više informacija o prijavi i daljnjem postupku za prijediplomski studij dostupno je ovdje, a za diplomski ovdje.