Obavijesti

Objavljen je Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2022. Prijave na natječaj predaju se do zaključno 3. veljače 2022. godine, a obrazac možete skinuti ovdje.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.