Obavijesti

U izdanju Naklade Ljevak objavljena je knjiga Ni s kućom ni bez kuće: nakladnička djelatnost Hrvata u Novome Zelandu autorica Ivane Hebrang Grgić i Ane Barbarić. Knjiga je napisana temeljem istraživanja provedenih na projektu HIT - Hrvatski iseljenički tisak koji se odvija pri Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. godine. Knjigu su recenzirale dr. sc. Renata Relja, red. prof., dr. sc. Maja Krtalić, izv. prof. i dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, zn. savj.

ni s kucom ni bez kuce