Obavijesti

S tugom javljamo da nas je 31.1.2021. u Zagrebu u 75. godini napustio naš dugogodišnji profesor dr. Miroslav Tuđman, osnivač i prvi voditelj Zavoda za informacijske studije na Filozofskom fakultetu, predstojnik Katedre za organizaciju znanja na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti te prodekan za znanost Filozofskog fakulteta.

 

Miroslav Tuđman rođen je 1946. u Beogradu, a gimnaziju je pohađao i završio u Zagrebu (1961.-1965.). Studirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1970. 1975. završio je Postdiplomski studij informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i magistrirao na temi Spoznajno-logistički elementi činjenice i obavijesti. Na Sveučilištu u Zagrebu stekao je i doktorat iz područja informacijskih znanosti obranom disertacije Paradigma informacijske znanosti, 1985. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 1987., izvanrednog profesora 1991., redovnog profesora 1998., a 2005. godine izabran je u trajno zvanje redovitog profesora. 

Radio je kao istraživač u Referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu od 1972. do 1977. Od 1977. do 1988. vodio je INDOK službu Zavoda za kulturu Hrvatske.

Od 1988. zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za informacijske znanosti (danas Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti) gdje je predavao Teoriju informacijske znanosti, Epistemologiju informacijske znanosti, Organizaciju znanja, Uvod u izvještajne sustave i službe, Istraživačke metode, Bibliometriju. Prof. dr. Miroslav Tuđman bio je mentorom brojnim studentskim diplomskim / završnim radovima, magistarskim radovima te doktoratima.

Od 1988. bio je predstojnik Katedre za dokumentalistiku na Odsjeku za informacijske znanosti (Katedra je 2004. godine preimenovana u Katedru za organizaciju znanja). Osnivač je i prvi voditelj Zavoda za informacijske studije na Filozofskom fakultetu (1989.-1991.). Bio je prodekan za znanost Filozofskog fakulteta (1990.-1991.).

Predavao je na postdiplomskim studijama Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišnom studijskom centru za forenzičke znanosti u Splitu, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru držao je kolegije Teorije sukoba i informacijsko ratovanje, Javna diplomacija i nacionalna sigurnost, Teorija informacijske znanosti, Organizacija znanja. Na doktorskom studiju informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu držao je kolegije Odabrana poglavlja iz epistemologije informacijskih znanosti, Istraživačke metode te Poslovne izvjesnice. 

Bio je voditelj je niza znanstvenih projekata.

Dragovoljac je Domovinskog rata od lipnja 1991. Bio je zadužen za formiranje Uprave za IPD Ministarstva obrane RH-a koju je vodio do prosinca 1991. Sudionik svih većih vojnih operacija Hrvatske vojske od 1992. do 1995. Promaknut u čin brigadira 1992., a u čin general bojnika 1995. Bio je voditelj je Centra za strategijska istraživanja (1992.-1993.). Bio je član Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti Predsjednika Republike od 1993. do 1999. Imenovan je zamjenikom predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost i ravnateljem Hrvatske izvještajne službe u dva navrata (1993.-1998. te 1999.-2000.) Bio je bositelj je kolegija i predavač na Ratnoj školi GS HV od prvog naraštaja do 2000. godine. Predavao je na Diplomatskoj akademiji MVP RH i Obavještajnoj akademiji do 2000. godine.

Od 2000. godine bio je glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa National Security and the Future, prvog časopisa u Hrvatskoj koji se bavi istraživanjem izvještajne djelatnosti i nacionalne sigurnosti u suvremenoj povijesti i međunarodnoj politici. prof. dr. Miroslav Tuđman od 2007. bio je član JIPSS Editorial Advisory Borda (JIPSS – Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, izdavač ACIPSS – Institute of History, University of Graz). Autor je desetak knjiga te preko 200 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima, urednik petnaestak zbornika iz područja informacijske znanosti i nacionalne sigurnosti. Održao je niz predavanja u inozemstvu: u Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Njemačkoj, SAD, Velikoj Britaniji.

Prof. dr. Miroslav Tuđman dobio je 2009. godine Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za rezultate postignute u teorijskom i praktičnom radu u razvoju i afirmaciji informacijskih znanosti, autorsku knjigu Informacijsko ratište i informacijska znanost i urednički rad na knjizi Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem. prof. dr. Miroslav Tuđman za knjigu Vrijeme krivokletnika dobio je književno-publicističku nagradu Bili smo prvi kad je trebalo za najbolju knjigu iz hrvatskog Domovinskog rata UBIUDR-a Podravke za 2006. godinu. Za sudjelovanje u Domovinskom ratu i stvaranje hrvatske države prof. dr. Miroslav Tuđman odlikovan je Redom Kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom; Redom Kneza Domagoja s ogrlicom; Redom hrvatskog trolista; Medaljom Bljesak; Medaljom Ljeto ’95; Medaljom Oluja; Medaljom za iznimne pothvate; i Spomen medaljom Vukovar.