Obavijesti

Molim
- sve studente 3. godine preddiplomskog studija koji žele odraditi praksu povezanu s analognim ili digitalnim arhivskim gradivom u nekoj od dostupnih institucija,
sve studente 2. godine diplomskog studija, smjer arhivsitika, bez obzira jesu li već obavili praksu ili ne,
- studente 2. godine drugih smjerova diplomskog studija koji žele odraditi praksu povezanu s analognim ili digitalnim arhivskim gradivom u nekoj od dostupnih institucija,
da odgovore na kratki upitnik.

Na temelju prikupljenih informacija steći će se bolji uvid u potrebe za organiziranjem prakse i njezinim kvalitetnim organiziranjem u narednom periodu. Za ispunjavanje upitnika potrebno je 2-3 minute. 

Upitnik se nalazi na: https://bit.ly/Praksa-u-arhivskim-institucijama

Predstojnik Katedre za arhviistiku i dokumentalistiku
prof. dr. sc. Hrvoje Stančić