Obavijesti

Objavljen je Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2020.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 12. veljače 2020. godine.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta (pod Dokumenti > Pravilnici).

Tekst natjecaja nalazi se na linku:

Studentski projekti

Obrazac za prijavu nalazi se na linku: obrazac