Obavijesti

Projekt DARIAH-ERIC konzorcija raspisao je 22.11.2019. natječaj za suradničko radno mjesto asistent u znanstvenom području humanističkih znanosti – digitalnoj humanistici s rokom prijave 30 dana. Više informacija možete pronaći na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8288828.html

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić