Obavijesti

U zimskom semestru akad.god. 2019/2020. studentima svih diplomskih studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (1. i 3. semestar) u ponudi je izborni kolegij Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima (1P+3S, 6 ECTS) pod vodstvom dr. sc. Nives Mikelić Preradović, red. prof.

Predavanja iz kolegija se izvode ponedjeljkom od 08:45-09:30 (dvorana A104). Seminarska nastava se izvodi u dogovoru s partnerskim institucijama.

Kolegij se upisuje ručno u Studentskoj službi. Molbe za upis će biti potpisane na uvodnom predavanju.

Sadržaj:

Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava konkretan društveni problem. Kolegij je osmišljen da studentima informacijskih znanosti kroz iskustvo DKU-a pruži mogućnost primjene akademskog znanja i vještina za zadovoljavanje stvarnih informacijskih
potreba lokalne društvene zajednice. Studenti će, prema vlastitom interesu u izboru projekta, kroz rad na projektu pomoći partnerskoj organizaciji civilnog društva ili informacijskoj instituciji u pronalaženju informacijskih i informatičkih rješenja. Projekti DKU-a odnose se isključivo na rješavanje konkretnih problema zadanih kolegijem i dio su seminarske nastave kolegija. Seminarska terenska nastava kombinirat će se s predavanjima o aktivnostima DKU-a, upravljanju projektima, timskim radom i aktivnostima kritičkog promišljanja.


O dosada ostvarenim projektima društveno korisnog učenja moguće je pročitati više na poveznici:
https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/drustveno-korisno-ucenje

Studenti koji se istaknu na kolegiju svojim projektnim radom imat će priliku u ljetnom semestru ak.god. 2020. sudjelovati  na međunarodnom projektu "Rural 3.0: Društveno korisno učenje za ruralni razvoj" kroz studijski boravak s pokrivenim troškovima.