Obavijesti

 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107)
za razdoblje mobilnosti od 03.06.2019. do 31.05.2020.

U okviru Erasmus+ aktivnost stručna praksa, postoji mogućnost odlaska u Švicarsku na usavršavanje u digitalnim vještinama.

Više informacija na poveznici:

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Studenata/Erasmus_SMS/ERASMUS_PARTNER/KA107-EPLUS-18-SMP-CH/2Krug_Natjecaj_SMP_CH_DIGITAL.pdf

Na praksu mogu ići i doktorski studenti.