Obavijesti

23. AKM SEMINAR

„UPRAVLJANJE PODACIMA U AKM ZAJEDNICI“

Organizatori 23. Seminara 'Arhivi, knjižnice, muzeji“ pozivaju vas na sudjelovanje u ovom stručnom skupu koji će se održati u Poreču od 27. – 29. studenog 2019. u Hotelu Valamar Diamant.

Seminar "Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture" promiče suradnju arhiva, knjižnica i muzeja s ciljem poboljšanja korisničkih usluga kroz jedinstveni, koherentni pristup različitim izvorima podataka, što podržavaju i suvremene informacijske tehnologije.

Tema ovogodišnjeg seminara - upravljanje podacima u AKM zajednici - aktualna je u brojnim područjima stručnog rada, ali i u svojim širim društvenim, pravnim i znanstvenim aspektima. Obuhvaća različita područja - od pitanja prikupljanja, obrade, zaštite i dostupnosti podataka; organizacije, korištenja i pohrane pojedinih vrsta podataka (osobni podaci, GIS, istraživački podaci, Big Data i dr.), neusklađenosti propisa vezanih uz korištenje i zaštitu podataka, pitanja vezanih uz autorska prava i prava na pristup informacijama do tema vezanih uz razvoj, primjenu i utjecaj ICT na upravljanje podacima. Također, upravljanje podacima uključuje i produkciju, oblikovanje, obradu, objavu, sigurnost, pohranu, razmjenu i interoperabilnost podataka te brojne druge stručne i interdisciplinarne teme.

Prijave predavanja, radioničkih i posterskih izlaganja otvorene su do 15. rujna 2019.

Prijave se vrše isključivo putem službene mrežne stranice seminara http://akm.hkdrustvo.hr/

GLAVNI ORGANIZATOR
Hrvatsko muzejsko društvo

ORGANIZATORI
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo

SUORGANIZATORI
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Muzejski dokumentacijski centar
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
ICARUS Hrvatska