Obavijesti

Doc. dr. sc. Helena Stublić preuzela je nositeljstvo na kolegijima Osnove zaštite muzejskih zbirki, Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva i Zaštita muzejskih zbirki. Odluka je usvojena na Fakultetskom vijeću 19. prosinca 2018. godine i primjenjuje se za sve navedena kolegije u tekućoj akademskoj godini.