Obavijesti

Kolegij Informacijski izvori i služba (preddiplomski studij informacijskih znanosti) nije razlikovni kolegija za diplomski studij informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo.

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

predstojnica Katedre za bibliotekarstvo