Obavijesti

Dodatni termin obrane završnih i diplomskih radova čiji su mentori s Katedre za informatiku bit će 28.9.2018.

Obrani će moći pristupiti studenti koji će do 21.9. mentoru predati konačnu verziju rada.