Obavijesti

Obrane završnih i diplomskih radova čiji su mentori s Katedre za informatiku (navedeni pri kraju obavijesti) održat će se 11., 18. i 25.9.2018. Student može braniti rad u bilo kojem od navedenih termina, međutim dužan je najmanje tjedan dana prije obrane mentoru predati konačnu verziju rada. Nakon toga, u dogovoru s mentorom, bira jedan od mogućih datuma obrane.

Na primjer, ako je konačna verzija rada predana 8.9., student ne može imati obranu 11., nego isključivo 18. ili 25.9.

Konačna verzija je ona koju je odobrio mentor, odnosno ona u kojoj je student napravio sve potrebne korekcije.

Navedeno se ne odnosi na interdisciplinarne radove (koji imaju komentora) i radove koji će se braniti nakon rujna.

Članovi Katedre za informatiku su:
prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
prof. dr. sc. Sanja Seljan
izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
doc. dr. sc. Kristina Kocijan
doc. dr. sc. Vedran Juričić
dr. sc. Vjera Lopina
dr. sc. Ivan Dunđer
Matea Radošević

doc. dr. sc. Vedran Juričić
Predstojnik Katedre za informatiku