Obavijesti

Studenti koji su prijavili po nekoliko rokova za isti kolegij moraju se nakon što polože ispit iz tog kolegija odjaviti u ISVU s kasnijih rokova