Obavijesti

UPIS U ZIMSKI SEMESTAR 2022/2023.*

*informacije o upisima podložne su promjenama pa se studenti mole pratiti izmjene na mrežnim stranicama

Upis u zimski semestar 2022/23. održat će se 15. 10. 2023. (subota) u Studentskoj službi FF-a prema sljedećem rasporedu:

 1. godina studija (upis u I. semestar): 9.00 – 10.00
 2. godina studija (upis u III. semestar): 10.00 – 11.00

UPIS NA 1. GODINU STUDIJA (1. semestar)

Vrijeme upisa: 15. 10. od 9.00 – 10.00 sati u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta.

Na upis je potrebno donijeti:

 • 2 fotografije (40 x 60 mm)
 • potvrdu o uplaćenoj školarini (Uplatu od 3.600,00 kuna/477,80 € potrebno je izvršiti na broj žiro računa: 2360000-1101311177; poziv na broj: 2-460-3104; svrha uplate: školarina za 1. semestar izvanrednog dipl. studija bibliotekarstva.)
 • potvrda o uplati upisnog paketa (Studenti koji prvi put upisuju diplomski studij Informacijske znanosti/bibliotekarstvo/izvanredno uz potvrdu o uplati školarine donose potvrdu o uplati upisnog paketa u iznosu od 350,00 kuna/46,45 €, koju moraju izvršiti na račun Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177, uz poziv na broj 460-3104-OIB pristupnika.)

Studenti kojima plaća radna organizacija: skeniranu narudžbenicu radna organizacija šalje na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

Smatrat će se da studenti koji nisu pristupili upisima odustaju od studija.

Uvod u studij održat će se isti dan, u subotu, 15. 10. od 10.00 sati (pratiti mrežnu stranicu/rubrika Raspored)

UPIS NA 2. GODINU STUDIJA (3. semestar)

Upisi će se održati u subotu, 15. 10. od 10.00 – 11.00 sati u Studentskoj službi.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

 • upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili preuzeti obrazac koji je pohranjen na Omegi ili zatražiti od voditeljice studija mailom) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNOG semestra s ocjenama i bodovima
 • potvrda/kopija o plaćenoj školarini za ljetni semestar (uplatu od 3.600,00 kuna/477,80 € potrebno je uplatiti na: 2360000-1101311177; 2-460-3104 , svrha uplate: školarina za 3. semestar izvanrednog dipl. studija/Bibliotekarstvo.
 • indeks

Studenti kojima plaća radna organizacija: skeniranu narudžbenicu radna organizacija šalje na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Po primljenoj narudžbenici Fakultet uspostavlja fakturu.

UPIS APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su odslušali 4. semestar, ali neće diplomirati do 15. 11. 2022. godine upisuju apsolventsku godinu.

Upisi će se održati u subotu, 15. 10. od 10.30 sati u Studentskoj službi.

Za upis u apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

 • upisni list (kupuje se u knjižari fakulteta ili zatražiti sken od voditeljice studija) – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima
 • potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak. god. 2022./23. iznosi 220,00 kn / 29,20 € i plaćaju je svi student FF-a, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)
 • indeks

UPIS DODATNE APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su već upisali apsolventsku godinu, ali neće diplomirati do 15. 11. 2022. godine upisuju 2. apsolventsku godinu. U dodatnoj apsolventskoj godini (do 15. 10. 2023.) potrebno je položiti sve predmete i diplomirati, u suprotnom studenti gube status izvanrednog studenta (za produžetak potrebno je uputiti molbu voditeljici studija).

Upisi će se održati u subotu, 15. 10. od 10.30 sati u Studentskoj službi.

Za upis u dodatnu apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

 • potvrda o plaćenoj upisnini (upisnina za ak.god. 2022./23.)
 • iznosi 220,00 kn / 29,20 € i plaćaju je svi studenti FF-a, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB (OIB studenta)
 • index

 

 

Rezultati natječaja za upis izvanrednih studenata na diplomski studij Informacijske znanosti - BILIOTEKARSTVO

Rezultati su dostupni na poveznici: https://inf.ffzg.unizg.hr/images//izvanrednistudij/IZVANREDNISTUDENTI2022.pdf

Mole se pristupnici koji su stekli pravo na upis, a u međuvremenu su odustali, da e-mailom o tome obavijeste voditeljicu studija, prof. dr. sc. Špiranec (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Informacije o upisima u ak. god. 2022/2023. bit će objavljene uskoro.

 

Upis u zimski semestar 2022/2023.

Informacije o postupku prijave: https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/index.php/postupak-prijave-za-upis-na-izvanredni-studij-informacijskih-znanosti-smjer-bibliotekarstvo/ 

 

Informacije o proceduri upisa 1. i 2. godine studija bit će dostupne početkom listopada.

 

UPIS APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su odslušali 4. semestar, ali neće diplomirati do 01. 11. 2022. godine upisuju apsolventsku godinu.


Za upis u apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

- upisni list – upisati odslušane i položene kolegije iz PRETHODNE akademske godine s ocjenama i bodovima (link ispod ove obavijesti)

- potvrda o plaćenoj upisnini (podaci o uplati dostupni na poveznici: https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/index.php/podaci-za-uplatu/ )

- indeks

UPIS DODATNE APSOLVENTSKE GODINE

Studenti koji su već upisali apsolventsku godinu, ali neće diplomirati do 01. 11. 2022. godine upisuju 2. apsolventsku godinu. U dodatnoj apsolventskoj godini (do 15. 10. 2023.) potrebno je položiti sve predmete i diplomirati, u suprotnom studenti gube status izvanrednog studenta.


Za upis u dodatnu apsolventsku godinu potrebni su sljedeći dokumenti:

  - potvrda o plaćenoj upisnini (podaci o uplati dostupni na poveznici: https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/index.php/podaci-za-uplatu/ )

   -indeks

ISTEK 2. APSOLVENTSKE GODINE

Studenti kojima je istekla ili ističe dodatna apsolventska godina, a neće diplomirati do 01. 11. 2022. moraju putem molbe regulirati studentski status. Molba se predaje Tajništvu Odsjeka ili voditeljici studija. U molbi treba navesti preostale obaveze na studiju (broj ispita, obrana diplomskog rada) i razloge produžetka studija.

Napomena: Prema Pravilniku o studiranju SuZ istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija (4 godine) prestaje status studenta.

Prilog: Upisni list.pdf

 


Voditeljica Izvanrednog studija:

Prof. dr. sc. Sonja Špiranec ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

tel.: 01/4092-320 soba E-320

Tajništvo:

Maja Živko, tajnica (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Tel: 01/4092302, primanje poziva 14.00-15.30
Primanje studenata:
radnim danom 10:00-14:00, soba E-326
Pauza:
radnim danom 11:00-11:30

 

Preliminarni raspored ak. god. 2021./2022.*

LJETNI SEMESTAR

*u ljetnome semestru ak. god. 2021/22. planirano je izvođenje nastave kontaktno, u prostorijama Fakulteta. Moguća su djelomična odstupanja i izvođenje nastave online u slučaju neraspoloživosti dvorana ili promjena u epidemiološkoj situaciji.

___________________________________________________________________________________________________________

 1. godina studija

12. 03. 2022.

10.00 - 11.00 Upisi u II. semestar (1. godina studija) Studentska služba

11.00 - 16.00 Klasifikacija i klasifikacijski sustavi (prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica) D-VI

19. 03. 2022.

10.30 - 16.00 Sustavi za označivanje i pretraživanje II (prof. dr. sc. Sonja Špiranec) D-VI

02. 04. 2022.

10.30 - 16.00 Bibliografska organizacija II (prof. dr. sc. Ana Barbarić) D-VI

23. 04. 2022.

10.30 - 16.00 Knjižnice i knjižnične zbirke (izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić) D-VI

07. 05. 2022.

10.30 - 15.00 Epistemologija informacijskih znanosti (dr. sc. Denis Kos) D-VI

14. 05. 2022

10.30 - 15.00 Bibliometrija (prof. dr. sc. Nikolaj Lazić) D-VI

04. 06. 2022

10.30 - 15.00 Metapodaci za upravljanje gradivom (izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi) D-VI

 

___________________________________________________________________________________________________________

 2. godina studija

12. 03. 2022.

9.00 – 10.00 Upisi u IV.. semestar (2. godina studija) Studentska služba

10.00 - 11.30 Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva (prof. dr. sc. Ana Barbarić) D-IV

11.30 - 13.00 Knjiga i čitanje (prof. dr. sc. Ana Barbarić)

 

19. 3. 2022.

9.00 - 10.30 Časopisi i znanstvena komunikacija (prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, online)

10.30 - 12.00 Povijest knjige i knjižnica (prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, online)

 

26. 03. 2022.

10.30 - 15.00 Upravljanje informacijama i znanjem (prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica) D-VI

09. 04. 2022.

10.30 - 15.00 Knjižnično upravljanje (prof. dr. sc. Radovan Vrana) D-VI

07. 05. 2022.

10.30 - 15.00 Epistemologija informacijske znanosti (prof. dr. sc. Denis Kos) D-VI

* Raspored je prodložan promjenama o kojima ćete pravodobno biti obaviješteni putem mrežne stranice. Molimo Vas da točne dvorane i vremena provjerite prije početka predavanje.

 

 

 

Knjižnično upravljanje

 

Nositelj: dr. sc. Radovan Vrana, red. prof.

 

Sadržaj / planirane teme: Uvod u menadžment, Knjižnica kao organizacija, Osobine menadžmenta, Funkcije menadžmenta, Donošenje odluka, Delegiranje, Upravljanje potencijalima, Marketing, Vođenje i motivacija, Upravljanje promjenama.

 

Cilj: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima menadžmenta.

 

 

Literatura obvezna:

 1. Pavičić, Jurica ; Alfirević, Nikša ; Aleksić, Ljiljana. Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Zagreb : Masmedia, 2006
 2. Sikavica, Pere; Bahtijarević-Šiber, Fikreta. Menadžment : teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj. Zagreb : Masmedia, 2004.
 3. Sikavica, Pere; Bahtijarević-Šiber, Fikreta; Pološki Vokić, Nina. Temelji menadžmenta. Zagreb : Školska knjiga, 2008.
 4. Evans, G. Edward; Ward, Patricia Layzell; Rugaas, Bendik. Management basics for information professionals. New York; London: Neal-Schuman Publishers, 2000.
 5. Potter, Ned. The library marketing toolkit. London: Facet publishing, 2012.

 

Literatura dodatna:

 1. Choy, Fatt Cheong. Libraries and librarians – what next? // Library Management 28, 3(2007), 112-124.
 2. Davies, Eric J. Taking a measured approach to library management: performance evidence applications and culture. // Management, marketing and promotion of library services based on statistics, analyses and evaluation. /  edited by Trine Kolderup Flaten. München, Munchen : K.G. Saur, 2006, Str. 17-32.
 3. Enache, Ionel. The theoretical fundamentals of library marketing. // Philobiblon 13(2008), 477-490.
 4. Ozretić-Došen, Đ. Osnove marketinga usluga. Zagreb : Mikrorad, 2002.
 5. Russell, Susan E.; Jie Huang. Libraries’ role in equalizing access to information. // Library Management 30, 1/2(2009), 69-76.
 6. Sikavica, Pere; Bahtijarević-Šiber, Fikreta; Pološki Vokić, Nina. Suvremeni menadžment: vještine, sustavi i izazovi. Zagreb : Školska knjiga, 2008.
 7. Waller, Vivienne; Ian McShane. Analysing the challenges for large public libraries in the twenty-first century : a case study of the State Library of Victoria in Australia. // First Monday. 13, 12(2008) http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2155/2060

Upravljanje informacijama i znanjem

ECTS bodovi: 6

Ispit: seminar, pismeni, usmeni

Sadržaj:


Društvo znanja i društvene promjene. Novi modeli rada: Radnici znanjem (informatori) i voditelji znanja (organizatori informacijskih procesa). Razlika upravljanja informacijama I znanjem. Upravljanje ljudskim potencijalom, intelektualnim kapitalom, učeće organizacije. Projektni menadžment Stvaranje i razmjena informacija i znanja. Organizacija informacija i znanja, upravljanje znanjem i mjerenje. Nove tehnologije I upravljanje informacijama I znanjem.

 

Cilj:


Studenti će usvojiti temeljne pojmove iz upravljanja informacija i upravljanja znanjem.

 

Literatura:


1.    Bahra, N. Competitive knowledge management. London : Palgrave, 2001.
2.    Davenport, T. Prusak, L. Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston : Harvard Business School Press, 2000
3.    Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004.
4.    Knowledge management for the information professional / edited by T. Kanti Srikantaiah and Michael E. D. Koenig. Medford, New Jersey: Information today, 2000.
5.    Slavić, A. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni standardi. // Informacijske znanosti u procesu promjena / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2005.
6.    Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma; London: The MIT Press, 2000.

Potkategorije

Ispiti iz kolegija Školske knjižnice, Radionica kreativne nastave u školskoj knjižnici, Seminar iz UDK, Klasifikacijski sustavi održat će se 13.2.2021. i 27.2.2021. od 10 sati.Izlazak je potrebno prijaviti preko Omege.