Obavijesti

Upute za prijavu na ispitni rok:

Prijava ispita je dozvoljena do 5 (pet) dana prije datuma ispitnog roka. Ako zadnji dan prijave pada u petak ili dan prije praznika, taj je dan prijava moguća do 13:00 sati.
Odjava ispita je omogućena do 24 sati prije datuma ispitnog roka. Ako zadnji dan odjave pada u petak ili dan prije praznika, taj je dan odjava moguća do 13:00 sati.
Iznimno, za neke kolegije, je datum prijave i odjave za prvi ispitni rok u lipnju pomaknut na jedan dan prije samog ispitnog roka.

Ostale informacije vezane uz prijavu i odjavu ispita dostupne su ovdje.

Naknadne prijave i odjave ispita nisu moguće.