Društveno korisno učenje

Akademska godina 2017-2018

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: KRUZEJ: Kroz muzej(e) jednaki

Projekt je realiziran u suradnji s: XI. gimnazijom(profesorica likovne umjetnosti: Nataša Babić Bogdanić), Tiflološkim muzejom (ravnateljica: Željka Bosnar Salihagić), Muzejom grada Zagreba (gđa. Vesna Leiner), Arheološkim muzejom (g. Ozren Domiter), Hrvatskim školskim muzejom (ravnateljica Štefka Batinić) i Etnografskim muzejom (gđa. Željka Jelavić).

Glavna tema projekta Kruzej: Kroz muzej(e) jednaki je jednakost. Projekt je započeo u XI. gimnaziji provedbom evaluacije, prije same odrade projekta, gdje se željelo uvidjeti koliko su učenici upoznati i zainteresirani za muzeje. Nadalje, studentice su organizirale stručna vodstva, osmislile i moderirale pet radionica, koje su kasnije i sprovele. Započele su s Etnografskim muzejem u Zagrebu u kojemu su tema bili „Aboridžini“, a učenicima su organizirane likovne radionicu na kojoj su tehnikom točkanja morali nacrtati što za njih znači riječ – jednakost. Sljedeći muzej bio je Hrvatski školski muzej u kojem su tema bile školske uniforme, a radionica je bila osmišljena kao debata s tezom „Školske uniforme brišu razlike među učenicima“, te je razred bio podijeljen u 2 tima (za i protiv). Nadalje, u istom danu, organizirane su dvije radionice. U Muzeju grada Zagreba (koji je bio uvod za Tiflološki muzej) učenici su imali priliku proći kroz dio stalnog postava s povezom preko očiju, da bi osvijestili problem slijepih i slabovidnih ljudi. U Tiflološkom muzeju stručno vodstvo održale su studentice s temama školovanja, pisma i umjetničkog izražavanja slijepih i slabovidnih osoba, a za vrijeme radionice podijelile su ih u 3 grupe, svakoj dali po jednu sliku koju su morali što detaljnije opisati (primjerice osobi koja nikada nije vidjela). Posljednja stanica bio je Arheološki muzej u kojem je tema bila: Rimsko Carstvo: Religija i kult. Radionica je napravljena kao okrugli stol, a ravnopravno i otvoreno učenici su mogli razgovarati o religijama, poštivanju i toleranciji.  Završna faza bio je ponovni odlazak u XI. gimnaziju u kojoj je provedena završna evaluacija kako bi se utvrdilo je li i koliko projekt utjecao na promjenu stava učenika vezano uz muzeje, te imaju li želju češće posjećivati muzeje i ostale baštinske ustanove. 

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/OnPABRTwbqgYBhRHdRyB/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/kruzej-krozmuzejejednaki

 

Projekt 2: Radionice informacijske pismenosti za osnovnoškolce

Projekt održavanja radionica informacijske pismenosti za osnovnoškolce nastavak je dosadašnjih uspješnih projekata nastalih suradnjom Filozofskog fakulteta i Knjižnice Marina Držića, ali posredno i ostalih partnerskih institucija: OŠ Grigora Viteza, OŠ Rapska, OŠ Marina Držića.

Isplanirane su tri radionice: Kako biti siguran na internetu, Elektronički informacijski izvori i Pravila ponašanja na internetu. Radionice s učenicima četvrtih razreda usmjerile su se na pomaganje učenicima da osvijeste važnost ispravnog i korisnog korištenja interneta kroz zanimljive i interaktivne aktivnosti, posebice zato što se još uvijek radi o područjima kojima nastavnici ne pridaju dovoljno vremena, što zbog nemogućnosti integracije takvih sadržaja u raspored, a što zbog vlastite needuciranosti.

Na radionicama su provedene i ankete među učenicima na temelju kojih su napravljeni grafovi koji omogućuju uvid u ponašanje učenika 4. razreda na internetu.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/KftJwLSjodJOtD6VmuMH/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/site/radioniceinfpismenosti/home

 

Projekt 3:  Internetski bonton: pravila ponašanja na Internetu

Partnerska institucija s kojom je projekt realiziran bila je knjižnica Dugave i I. osnovna škola Dugave.

Na Internetu vreba niz opasnosti poput uhođenja, vrijeđanja, lažnog predstavljanja, vršnjačkog nasilja i pedofilije. Djeca, kao najmlađi i neiskusniji, su osobito ugrožena. Stoga se javlja potreba osvijestiti te ih o posljedicama i opasnostima koje vrebaju na Internetu i društvenim mrežama kojima se oni koriste. Budući da Internet nije samo mreža računala, nego i velika neformalna zajednica s vlastitim kodeksom ponašanja, od velike je važnosti naučiti učenike da i na Internetu vrijede ista pravila ponašanja kao i u stvarnom životu (internetski bonton). Ranim usvajanjem pravila ponašanja na Internetu učenici se mogu razviti u buduće digitalne stručnjake te informatički pismene individualci koji pravilnim i lijepim ponašanjem na Internetu mogu pridonijeti društvenoj zajednici.

Kroz niz radionica, studenti su učenike 6. i 7. razred osnovne škole podučili internetskom bontonu,  a njihove roditelje o potencijalnim opasnostima neopreznog i nepravilnog ponašanja na Internetu i društvenim mrežama koje mogu ugroziti sigurnost njihovog djeteta.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/nj5oz9ei9xfj/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/internetski-bonton-portfolio/naslovnica

 

Projekt 4: -    INFour - izrada info-brošure za predavače/ice  u ne/formalnom obrazovanju

 Partnerska institucija s kojom je projekt realiziran bila je udruga Zamisli - UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM.

Projekt „Izrada info-brošure za predavače/ice  u ne/formalnom obrazovanju“ nastao je s ciljem davanja konkretnih prijedloga kako pripremiti predavanja i vježbe o razvoju komunikacijskih vještina u kojima sudjeluju osobe s invaliditetom. Projekt je namijenjen osobama koje se nalaze u ulozi predavača/ica u formalnom i neformalnom obrazovnom okolišu, za studente koji u sklopu svog školovanja moraju izvoditi i prezentacije i predavanja, za akademsko osoblje koje nije  zadovoljavajuće osviješteno o ovom problemu, te za osobe koje se u ulozi predavača nađu izvan formalne obrazovne situacije. Projekt je namijenjen senzibiliziranju predavača koji nemaju rehabilitacijske i druge kvalifikacije za rad s osobama s invaliditetom. Brošura definira što je invaliditet, tko rješava problem invaliditeta te daje konkretne savjete za poboljšanje prezentacijskih izlaganja.

Brošuru je moguće preuzeti u pdf formatu ili prelistati online putem poveznice: https://issuu.com/katarinabetak/docs/info_bro__ura_za_predava___ice_u_ne

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/-jkh6jov3qew/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/site/infourdku/home/brosura

 

Projekt 5: Izrada aplikacije i škola programiranja za udrugu “Dar”

Partnerska institucija je bila udruga DAR - udruga za darovitost.

Studenti su u sklopu projekta izradili mobilnu aplikaciju koja je namijenjena članovima udruge i administratorima udruge DAR i omogućuje jednostavniju komunikaciju između članova i administratora. Stvaranjem aplikacije povećala se povezanost organizatora radionica za darovitu djecu (udruge DAR) s članovima udruge. Drugi dio projekta obuhvaća održavanje četiri radionice za darovitu djecu osnovnoškolskog uzrasta (viši razredi osnovnih škola) i srednjih škola o izradi mobilnih aplikacija. Gradivo koje su studenti obradili obuhvaća osnove dizajna mobilnih aplikacija i izradu jednostavne aplikacije sa nekoliko pogleda. Tehnologije koje su studenti koristili uključuju standardne web tehnologije  (HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery).

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/kw5rg61nuscm/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/e-portfoliodku

 

Projekt 6: Informatičko i informacijsko opismenjavanje profesora XI. gimnazije

Partnerska institucija je bila XI. gimnazija u Zagrebu.

Osnovni cilj projekta bio je kroz radionice informatičke i informacijske pismenosti upoznati profesore gimnazije s korištenjem informacijskih tehnologija i alata koji se nude, te im na taj način proširiti vidike što se tiče načina izvedbe nastave.  Radionica je, u dogovoru s profesorima i njihovim IKT potrebama, bilo ukupno četiri s različitom tematikom (Kahoot, MSMovie Maker, Excel i Quizlet).  Prva je bila radionica o Kahoot alatu, a nakon nje slijedila je radionica izrade kratkih videa koja je ujedno bila i najkompliciranija za korisnike. Zatim je slijedila radionica MSExcela za koju su studenti pomoću pripremljenih materijala pokušali objasniti osnovne funkcije i radnje u Excelu, no tijekom radionice naišli su studenti morali improvizirati kako bi pomogli profesorima u rješenju konkretnog problema – izrade godišnjeg nastavnog plana i programa. Improvizacija je provedena uspješno na zadovoljstvo obiju strana. Naposljetku, provedena je i posljednja radionica izrade zadataka i testova na mreži, Quizlet.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/txhm8utztu4x

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/site/projektxigimnazija/welcome

 

 Projekt 7:  Radionice za osnovnoškolce „Popularnost chat aplikacija među učenicima, problemi i opasnosti interneta/sigurnost na internetu“.

Partnerska institucija je bila Osnovna škola Jure Kaštelana, poznata i kao „OŠ Savica“.

Projekt je prilagođen učenicima šestog razreda osnovne škole. Ova ciljana skupina odabrana jer u tom razdoblju života kreće aktivno koristiti mobilne telefone i računala, te je bitno odmah ih naučiti nekim načelima i pravilima korištenja interneta. Kako se u školskom kurikulumu,  u obaveznoj nastavi, ne obrađuje teme ponašanja na internetu, njegovih opasnosti i zaštite, studenti su održali radionice  u kojima su uputili djecu u probleme  cyberbullinga, phishinga, trollinga, zamki elektroničke pošte, sigurnih lozinki i sl.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/02-jffzl892l/projekt-studenata-filozofskog-fakulteta/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/dkuprojekt