Dokumenti i upute

Kako mora izgledati seminarski rad?

 

Seminarski rad:

 • Općenito, seminarski rad mora imati sljedeće dijelove:
     • naslovni list
     • list sa sadržajem
     • tekst rada (uvod, glavnu temu (po potrebi u više zasebnih poglavlja), zaključak, literaturu)
     • priloge (ako ih ima)
     • popis korištene literature

 

Izgled seminarskog rada:

 • Seminarski rad treba biti napisan jednom (istom) vrstom slova veličine 12 točaka
 • Prored među redcima mora biti 1,5 redak
 • Naziv pojedinih poglavlje rada mora biti ispisan veličinom slova od 14 točaka
 • Listovi seminarskog rada moraju biti folijirani,a stranice paginirane

 

Naslovni list seminarskog rada sadrži:

 • Naziv Fakulteta, Odsjeka, te podatak o ak. god., a svi podaci moraju biti smješteni na vrhu naslovnice, centirani i ispisani velikim slovima veličine 16 točaka
 • Ime i prezime studenta treba biti napisano pri sredini naslovnog lista, centrirano, slovima veličine 16 točaka
 • Naslov rada koji mora biti ispisan masnim slovima (bold), centrirano, ispod imena i prezime studenta, slovima veličine 16 točaka
 • Naziv vrste rada (seminarski rad) treba biti ispisan ispod naslova rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka
 • Naziv kolegija i vrsta studija trebaju biti ispisani nekoliko redaka ispod naziva vrste rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka
 • Na samom dnu naslovnog lista potrebno je napisati mjesto te godinu nastanka rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka

 

List sadržaja sadrži:

 

 • Na zasebnom listu popis naslova svih poglavlja u radu i brojeve početnih stranica svakog poglavlja. Ovi podaci moraju biti ispisani slovima veličine 12 točaka, osim naziva samog lista sadržaja (tj. Sadržaj), koji mora biti ispisan slovima veličine 14 točaka

 

Poglavlja seminarskog rada:

 

 • Naslovi poglavlja moraju biti ispisani slovima veličine 14 točaka, dok sam sadržaj poglavlja mora biti ispisan slovima veličine 12 točaka

 

Literatura korištena za nastanak seminarskog rada:

 

 • Literatura korištena za nastanak seminarskog rada mora biti navedena abecednim redoslijedom