Naslovnica

Kolegij Informacijska pismenost

(vanjska izbornost, za studente FF-a)

ECTS: 5

Nositelji i izvođači: prof. dr. sc. Sonja Špiranec

Raspored nastave: predavanja (četvrtkom od 08.45 - 09.30); vježbe (grupa 1: 09.30 - 11.00; grupa 2: 11:00 - 12.30). Napomena: nastava će se u ak. god. 2020/21. izvoditi online (predavanja sinkrono, seminarski dio nastave asinkrono, samostalnim rješavanjem zadataka na Omegi).

Link na kolegij na Omegi: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=369

Lozinka za upis kolegija: IP2021

KOLEGIJ MOGU SLUŠATI SVI STUDENTI  PREDDIPLOMSKIH STUDIJSKIH GRUPA, OSIM STUDENATA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI (KOLEGIJ S VANJSKOM IZBORNOŠĆU) !

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE (ljetni semestar 2020/2021.): Nastava počinje uvodnim predstavljanjem kolegija u četvrtak, 11. ožujka 2021. a naknadno uključivanje u nastavu neće biti moguće

 

Kolegij se sastoji od predavanja i vježbi. Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama informacijske pismenosti, s mogućnošću korištenja informacijko-komunikacijske tehnologije u učenju i istraživanju, osobito s bazama podataka važnima za studij i istraživanje. Kolegij pruža studentima temelje za daljnje lakše kretanje kroz studij.

 

Teme:

 

Pojmovno određenje informacijske pismenosti. Važnost informacijske pismenosti u obrazovnim procesima i cjeloživotnom učenju.

 

Kritičko preispitivanje informacijske pismenosti kod učenika i studenata. Fenomen Google generacije. Informacijska anksioznost.

 

Informacijsko opismenjivanje:

 

  • Strategije pretraživanja i vrste informacijskih izvora
  • Ključne riječi u pretraživanju. Oblikovanje upita
  • Znanstvene informacije; znanstveni časopisi.
  • Strategije istraživanja
  • Pretraživanje interneta
  • Pretraživanje akademskih baza podataka
  • Vrednovanje informacijskih izvora
  • Citiranje izvora i vođenje bilješki
  • Prezentacija informacija
  • Fenomen Weba 2.0.