Naslovnica

OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI PRIPREMAJU DIPLOMSKI RAD

 

U skladu s odlukom Odsjeka od 15. ožujka 2006. studenti koji pristupaju obrani diplomskog rada dužni su konačnu verziju diplomskog rada dostaviti u digitalnom obliku na CD-u u knjižnicu Odsjeka (nova zgrada knjižnice FF-a).