Naslovnica

Akademska godina 2014-2015

Projekti društveno korisnog učenja

Ciljevi projekata i partneri:

Prvi projekt pod nazivom Projekt unapređenja i promocije usluga male knjižnice realiziran je u suradnji s Knjižnicom i čitaonicom Gračac. S obzirom da se radi o maloj knjižnici s malo osoblja (pomoćna knjižničarka i ravnatelj) i korisnika (oko 200), cilj projekta bio je: istražiti percepciju postojećih i potencijalnih korisnika Knjižnice putem ankete u Knjižnici i osnovnoj školi budući da je većina korisnika te dobi, osmisliti i realizirati novi identitet Knjižnice (izrada logoa, članske iskaznice i žiga) kako bi Knjižnica postala prepoznatljiva u lokalnoj i regionalnoj zajednici, osmisliti nove usluge te osvijestiti važnost Knjižnice kao izvora znanja i informacija kroz promociju na društvenoj mreži Facebook i putem tiskane brošure te na taj način približiti mještanima Knjižnicu i vrijednosti koje ona nudi.

Projekt je opisan na Google stranici: https://sites.google.com/site/kicgracac/ i u Preziju: https://prezi.com/mcevrv9mfgeb/knjiznica-i-citaonica-gracac/

 

Drugi projekt pod nazivom Studenti za djecu kao osnovni cilj imao je probudit svijest među mladima u Dječjem domu Antun Gustav Matoš u Zagrebu (odjel velikih skupina do 18 godina i odjel malih skupina do 14 godina) o važnosti obrazovanja te ih potaknuti na učenje, ali i naučiti ih kako doći do potrebne informacije te kako koristiti razne izvore znanja.Obzirom da se radilo o osjetljivim skupinama s velikim problemom motiviranosti i koncentracije, svijest o važnosti informatičkog opismenjivanja i o postojanju brojnih kreativnih načina izražavanja koja djeci mogu pomoći pri odabiru željenog zaposlenja, pokušala se pobuditi kroz razne kreativne radionice (izrada čestitki, plakata, straničnika za knjige, itd).

Projekt je opisan u Preziju: https://prezi.com/-b4pwzep4ygn/studenti-za-djecu/