Naslovnica

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
http://inf.ffzg.unizg.hr/


Radionica 10:
Tehnologije e-učenja u nastavi stranih jezika

Voditelji radionice:
doc. dr. sc. Sanja Seljan
prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
doc. dr. sc. Hrvoje Stančić
dr. sc. Sonja Špiranec
dr.sc. Mihaela Banek Zorica
dr. sc. Nives Mikelić Preradović

Sveučilite u Dubrovniku
24. - 26. travnja 2008.

Radionica je održna u okviru projekta EQUIBELT.


Plan radionice


24. travnja 2008.
9.15-9.30 Pozdravni govor i predstavljanje projekta
9.30-10.00 Uloga ICT-a u obrazovanju i nastavi jezika (interdisciplinarnost, tehnologija i jezik, znanja i vještine)
10.00-10.30 Suradnja na projektima, mobilnost, doživotno učenje, Bolonjski proces
10.30-10.45 Pauza za kavu
10.45-11.15 Moodle – sustav za učenje na daljinu
11.15-12.15 Organizacija kolegija, postavljanje materijala
12.15-13.15 Pauza za ručak
13.15-14.45 Web 2.0 tehnologija (video zapisi, zvuk, animacije) 
14.45-15.00 Pauza za kavu
15.00-15.45 Pretraživanje baza podataka


25. travnja 2008.
9.00-9.20   Učenje na daljinu i cjeloživotno učenje
9.20-10.30 Tehnologija i jezik: izvori na Internetu
Računala i 4 jezične vještine
10.30-10.45 Pauza za kavu
10.45-12.15 Multimedij u nastavi jezika
12.15-13.15 Pauza za ručak
13.15-14.45 Autorski alati (Hot Potatoes, Breeze, i dr.)


26. travnja 2008.
9.00-9.45     Suradničko okruženje (socijalni softver)
9.45-11.15   Online testiranje (izrada testova)
11.15-11.30 Pauza za kavu
11.30-12.30 Online testiranje (analiza, provjera)
12.30-12.45 Završna riječ