Naslovnica

Naziv kolegija: Projektiranje informacijskih sustava

ECTS bodovi: 6
Jezik: hrvatski jezik

Trajanje: 1 semestar

Status: TIP A - izborni kolegiji namijenjeni samo studentima matičnog studija

Oblici nastave s brojem sati semestralno (predavanja+seminari+vježbe): 30+30+0

Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit

 

Okvirni sadržaj kolegija:
1. Uvodno predavanje
2. Osnove upravljanja projektima
3. Arhitektura sustava
4. Mrežna infrastruktura
5. Sigurnost računalnih sustava
6. Baze podataka
7. KOLOKVIJ
8. Prikupljanje zahtjeva i analiza
9. Oblikovanje funkcija i procesa
10. Razvoj softvera
11. Testiranje
12. Uvođenje u primjenu i održavanje sustava
13. Projektni rad
14. Projektni rad
15. KOLOKVIJ

Cilj kolegija (očekivane kompetencije):


Kolegij će upoznati studente sa različitim konceptima, principima i fazama projektiranja i analiziranja informacijskih sustava. Studenti će naučiti definirati zahtjev, odrediti granice informacijskog podsustava. Upoznat će ulogu različitih korisnika u projektiranju informacijskog sustava, osnove modeliranja procesa i logičkog oblikovanja baza podataka. Bit će prikazani životni ciklusi i faze razvitka informacijskog sustava. Posebna pozornost posvetit će se upoznavanju studenata sa pisanjem dokumentacije. Studenti će upoznati različite metode, alate i tehnike koje se koriste pri sistemskoj analizi i dizajniranju.

Obvezna literatura:
1. J. A. Hoffer, J. F. George, J. S. Valacich: Modern Systems Analysis and Design, 3/e, Prentice Hall College Div, 2001
2. Martin, J.: Information Engineering II - Planning and Analisys, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY 1990.
3. J. L. Whitten, L. D. Bentley, K. C. Dittman: Systems Analysis & Design Methods, 5/e, McGraw-Hill Higher Education, 2000
4. Zwass, V. Foundations of Information systems, McGraw-Hill, Boston, 1998.