Naslovnica

Naziv kolegija: Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika

Nastavnici: prof. dr.sc. Nives Mikelić Preradović, doc. dr. sc. Nikola Ljubešić

ECTS bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Ciljevi kolegija:

Automatska izgradnja bilo kojeg resursa prirodnog jezika zahtijeva dobro razumijevanje svojstava tog prirodnog jezika te lingvističkih i statističkih metoda obrade prirodnog jezika. Studenti će usvojiti lingvističke i statističke koncepte koji se koriste u obradi jezika i svladati automatske metode izgradnje primarnih i sekundarnih resursa za hrvatski jezik. Studenti stječu kompetencije, znanja i vještine u primjeni metoda automatske obrade prirodnog jezika te stječu znanje o brojnim temama i sustavima koji se bave različitim problemima obrade hrvatskog i drugih prirodnih jezika.Očekivani ishodi učenja:

usvajanje znanja o izradi sustava automatskog sažimanje teksta različitim statističkim i lingvističkim metodama, sustava za analizu sentimenta, sustava za prepoznavanje naziva, usvajanje znanja i vještina izrade morfoloških leksikona flektivnih jezika, mrežnih korpusa, itd..

 

Sadržaj kolegija:

Sadržaj predmeta će se mijenjati iz godine u godinu s obzirom na teme obrade prirodnih jezika kojima se iz godine u godinu mijenja važnost.

 

Način polaganja ispita: seminarski rad, praktičan rad, pismeni ispit