Naslovnica

Nastavnik: Prof. dr. sc. Daniela Živković

ECTS bodovi: 3

Status: izborni obvezni (uvjet za Digitalnu knjižnicu II)

Ispit: pismeni u obliku testa nakon predaje seminarskog rada


Sadržaj: Povijest elektroničkog nakladništva. Općenite prednosti i nedostaci e-građe. Definicija elektroničke publikacije i temeljnih pojmova karakterističnih za elektroničku građu: izdavanje, objavljivanje, izdanje, novo izdanje, nakladnik i raspačavatelj elektroničke građe. Definicija e-knjige. Formalna i intelektualna obilježja e-knjige. Čitači za e-knjige. Vrste e-knjige s obzirom na: medij, nakladnika ili proizvođača. Identifikacijske oznake i ostali metapodaci za e-knjigu. Vrednovanje e-knjiga. Zbirke e-knjiga. E-časopisi. Vrste e-časopisa. Zbirke e-časopisa. Digitalizacijski projekti u Hrvatskoj i svijetu. Digitalne zbirke kao dijelovi hibridnih i digitalnih knjižnica.


Ishodi učenja: Studenti će nakon odslušanog kolegija znati prepoznavati vrste elektroničke građe i njezina obilježja i znat će primijeniti kriterije za njezino vrednovanje.

 

Literatura

  1. Gorman, M. Postojana knjižnica : tehnologija, tradicija i potraga za ravnotežom. Zagreb : HKD, 2006.
  2. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. Str. 95-174.
  3. Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/(izbor)
  4. IFLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012). Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107

    Mrežne stranice većih knjižnica, nakladnika i distributera elektroničke građe.

  5. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001.